یادگیری زبان فرانسوی برای اطلاعات نظری (code de la route) گواهینامه رانندگی
با Intégracode

یادگیری زبان فرانسوی برای اطلاعات نظری (code de la route) گواهینامه رانندگی

با 
Intégracode

آخرین آپدیت و بروزرسانی29 oct. 2021

این چه است؟

یک دوره آموزشی 200 ساعته برای یادگیری واژگان فرانسوی مربوط به مبانی اطلاعات نظری برای اخذ جواز رانندگی. موفقیت در آزمون تئوری قانون رانندگی پیش شرط در دریافت گواهینامه رانندگی است.

بنابراین، می توانید زبان فرانسوی خود را بهبود بخشید و خود را برای امتحان نظری قانون رانندگی آماده کنید.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
مهاجر
نوشتن سن ضروری است
از 18 به 65 سالها
مدت

3 تا 4 ماه

سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
ثبوت درخواست شده
Titre de séjour
منطقه اقدام

کل فرانسه

مخاطبان مشخص
مهاجر
نوشتن سن ضروری است
از 18 به 65 سالها
مدت

3 تا 4 ماه

سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
ثبوت درخواست شده
Titre de séjour
منطقه اقدام

کل فرانسه

چرا این جالب است؟

آمادگی مناسب برای گذراندن آزمون نظری (تئوری) جواز رانندگی

واژگان خاص آزمون نظری گواهینامه رانندگی بیاموزید تا برای آزمون آماده شوید!

زبان فرانسوی خود را بهبود ببخشید

در کارگاه های ما برای بهبود زبان فرانسوی روزمره شرکت نمایید

خودمختار باشید و به راحتی حمل و نقل نمایید

شبکه Mob'in به شما کمک مینماید تا در حمل و نقل در منطقه خود مستقل شوید

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با اعضای شبکه Mob'in ارتباط برقرار نمایید

مخاطبین ما را در هر منطقه در نقشه زیر می توان پیدا کرد یا با Pascal Grand، هماهنگ کننده ملی تماس بگیرید:

  • ایمیل: integracode@mobin-solutions.fr
  • تلفن: 06.16.99.90.29
یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
26 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
16صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Réseau Mob'In

Réseau Mob'In