Panneau de gestion des cookies

اطلاعات مهم

با Kabubu

Kabubu
پیشنهاد شده توسطKabubu

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت
سطح فرانسویبا سواد, A1

قیمت

رایگان

کجاست ؟

ورزش کنید

به روز شده il y a un an

این چیست؟

فعالیت های ورزشی رایگان برای همه: بیایید و در بسکتبال، فوتبال، دویدن، رقص و یا بوکس شرکت کنید!

چرا جالب است؟

همه افرادی که در برنامه های ورزشی شرکت می نمایند با ملاقات افراد جدید خرسند و از آنها استقبال می نمایند. مربیان به مطابق سطح هر فرد سازگار (توافق) می نمایند!

جای نگرانی شدن نیست!

چطور انجام دهید ؟

هر شخصی که برای اولین بار اشتراک می نماید باید از آمدن خود به شخص مسؤل اطلاع دهد (kabubu.team@gmail.com).

در طول فعالیت ، شما می توانید به گروپ WhatsApp ما بپیوندید تا در جامعه ما ادغام و از تمام فعالیتهای که کابوبو ارائه مینماید خبر باشید.

بالای صفحه

13 مشارکت کنندگان بسیج شده

margotgltmargotgltمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
camille lcamille lمترجم
babakerkhailbabakerkhailمترجم
olga b.olga b.مترجم
aman expertaman expertمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
مترجم
noornoorمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
anastasiaanastasiaمترجم
kabubukabubuویرایشگر
nalothmannalothmanمترجم