جنایتکاران کشور خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهید

جنایتکاران کشور خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهید

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی3 oct. 2022

این چه است؟

یک کشور می تواند مرتکبان جدی ترین جنایات را در هر کجا که مرتکب شده اند و بدون در نظر گرفتن ملیت عاملان یا قربانیان تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این "صلاحیت جهانی" نامیده می شود. این مکمل کار دادگاه کیفری بین المللی (ICC) است.

در فرانسه ، "صلاحیت جهانی" مستلزم این است که افراد مظنون در فرانسه زندگی میکنند و اقدامات و جرایم در خارج از کشور انجام داده باشند:

  • جنایت نسل کشی؛
  • سایر جنایات علیه بشریت *
  • جنایات جنگی و جرایم *.

* اگر این اعمال طبق قانون کشوری که در آن مرتکب شده اند مجازات داشته باشند یا اگر در آن ایالت یا کشوری که فرد مظنون تبعه آن است مجازات آن را دارد، این امر به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی ICC قرار می‌گیرد.

خوب است بدانید:

در این قانون آمده است که این جرایم "غیرقابل توصیف" هستند. این بدان معناست که محاکمه آنها محدودیت زمانی ندارد و حتی سالها پس از حادثه نیز می توان پرونده ای را تشکیل داد.

این همه برای کیست ؟

محل (موقع)

کل فرانسه

محل (موقع)

کل فرانسه

چه باید کرد

1

من عامل جنایت علیه بشریت یا جنایات جنگی را که در فرانسه زندگی میشناسم

علاوه بر نسل کشی و جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت که توسط "صلاحیت جهانی" روی آنها کار می کند عبارتند از:

- آدم کشی ؛

- برده داری (به غلامی گرفتن) ؛

- اخراج یا انتقال اجباری جمعیت ؛

- شکنجه

- تجاوز جنسی، فحشا اجباری، یا هر نوع خشونت جنسی

- آزار و اذیت هر گروه یا گروه خاص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی یا جنسیتی.

- ناپدید شدن اجباری، ...

2

برای اقدام قانونی با یک وکیل یا یک سازمان غیردولتی متعهد یا انجمن تماس بگیرید

مشاور حقوقی که با آنها تماس میگیرید می تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید که آیا حق دارید شکایت کنید یا خیر و از شما در رویکرد شما حمایت می کند.

شما می توانید با یک سازمان غیردولتی "موضوعی" (به عنوان مثال: عفو بین الملل ) یا یک متخصص دیگر در کشور مبدا تماس بگیرید.

به عنوان مثال، مرکز عدالت و پاسخگویی سوریه (SJAC) از قربانیان جنایات انجام شده در سوریه حمایت می کند. این NGO یک راهنمای ترجمه شده برای درک آسان صلاحیت قضایی جهانی در فرانسه ارائه می دهد:
> راهنمای زبان فرانسوی
> راهنما را به زبان انگلیسی
> راهنما را به زبان عربی

می توانید با SJAC در info@syriaaccountability.org تماس بگیرید

در فرانسه نیز انجمن های تخصصی مانند انجمن فرانسوی برای ارتقای شایستگی جهانی (Association Française pour la Promotion de la Compétence Universelle - AFPCU) وجود دارد.
> این لینک به وب سایت این انجمن است.

و بعد؟

من اجازه میدهم عدالت فرانسه عمل کند

پیگرد قانونی این جنایات را فقط می توان به درخواست دادستان عمومی مبارزه با تروریسم و در صورت عدم درخواست دادگاه بین المللی یا ملی برای تسلیم یا استرداد این افراد انجام داد.

بنابراین ، عدالت فرانسه اطمینان حاصل خواهد کرد که هیچ پیگرد قانونی توسط دادگاه کیفری بین المللی انجام نشده و هیچ دادگاه بین المللی دیگری که صلاحیت رسیدگی به این شخص را داشته باشد ، استرداد وی را درخواست نکرده است و هیچ کشوری نیز درخواست استرداد وی را نکرده است.

اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
14 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
14صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible