انصراف از وضعیت پناهندگی

انصراف از وضعیت پناهندگی

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی22 avr. 2021

این چه است؟

اگر به حیث پناهنده شناخته شده اید، میتوان هر زمان که بخواهید از آن صرف نظر نمایید. این درخواست در اداره حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه (OFPRA) داده میشود.

خوب است بدانید:

کنار گذاشتن وضعیت پناهندگی تصمیم نهایی است که می تواند عواقب جدی برای شما و خانواده تان به همراه داشته باشد.

اگر:

  • نگرانی هایی که هنگام درخواست پناهندگی در فرانسه ابراز کرده اید دیگر وجود ندارد.
  • شما می توانید بدون هیچ خطری به کشور خود سفر کنید.

استثنا : اگر كودكی خردسال به دلیل خطر قطع دستگاه تناسلی از حمایت بین المللی برخوردار باشد ، تا زمانی كه این خطر وجود داشته باشد ، نمی تواند از وضعیت پناهنده انصراف دهد.

این همه برای کیست ؟

محل (موقع)

کل فرانسه

چه باید کرد

1

اطلاعیه ترک پناهندگی را بخوانید و امضا کنید

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

درخواست شما برای انصراف از وضعیت پناهندگی باید به OFPRA ارسال شود. برای انجام این کار ، باید این سند را که شامل یک اطلاعیه و یک فرم است ، تکمیل و امضا کنید.

  • اول از همه ، مهم است که اطلاعیه را بخوانید (صفحه اول سند) ، تاریخ زده و آنرا امضا کنید.
2

فرم ترک پناهندگی را تکمیل و امضا کنید

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

پس از اطلاع ، باید فرم را تکمیل ، تاریخ و امضا کنید.

فرم در صفحه دوم سند است،باید تکمیل شود .

3

دلیل انصراف از وضعیت پناهندگی را توضیح دهید

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

خوب است بدانید:

این مرحله اجباری نیست.

در صورت تمایل، می توانید در نامه ای توضیح دهید که چرا می خواهید از وضعیت پناهنده صرف نظر میکنید.

4

درخواست را به OFPRA ارسال کنید

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

اطلاعیه ، فرم و نامه اگر آن را نوشته اید (مرحله 3) باید به آدرس زیر ارسال شود:

OFPRA

Division de la protection

201 rue Carnot

94136 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

خوب است بدانید:

همچنین می توانید به پذیرایی عمومی OFPRA بروید . کارمندی برای شنیدن درخواست شما و مشاوره شما حضور خواهد داشت.

و بعد؟

عواقب مهم برای وضعیت شخصی شما

انصراف از وضعیت پناهندگی عواقب جدی برای وضعیت شخصی شما به دنبال دارد:

  • این امر می تواند منجر به پس گرفتن اجازه اقامت شود ، خصوصاً اگر کمتر از 5 سال اجازه اقامت داشته باشید. شما باید بتوانید برای اجازه اقامت دیگری درخواست دهید.
  • ممکن است سفارت شما از صدور اسناد (گذرنامه ، گواهی های وضعیت مدنی و غیره) امتناع ورزد.

عواقب مهم برای خانواده شما

لغو وضعیت پناهندگی برای خانواده شما عواقبی نیز در پی دارد:

  • همسر شما ممکن است وضعیت پناهندگی خود را از دست بدهد.
  • فرزندان شما که به سن بلوغ رسیده اند ممکن است پناهندگی خود را از دست بدهند.
  • فرزندان خردسال شما ممکن است دیگر از حفاظت ارائه شده توسط OFPRA بهره مند نشوند.
  • کشور مبدا شما ممکن است از رویدادهای شخصی و خانوادگی که در فرانسه رخ داده است خودداری کند.
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
28 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
13صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible