شناسنامه (کارت تولد) دریافت نمایید

شناسنامه (کارت تولد) دریافت نمایید

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی13 juil. 2022

این چه است؟

شناسنامه (کارت تولد) یک سند رسمی است که تاریخ و محل تولد شما را تأیید مینماید.

هنگامی که وضعیت پناهندگی را دریافت کردید، یکی از اسناد "حالت مدنی" است که توسط OFPRA صادر میگردد. علاوه بر شناسنامه (کارت تولد) ، به طور مثال سند ازدواج ، دفترچه سوابق خانوادگی یا گواهی فوت همسر نیز صادر می شوند.

خوب است بدانید:

شناسنامه (کارت تولد) صادر شده توسط OFPRA رایگان است . این یک سند معتبر است (به معنای رسمی) ، فاقد دوره اعتبار و برای کلیه مراحل شما ضروری می باشد.

این همه برای کیست ؟

نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
محل (موقع)

کل فرانسه

نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
محل (موقع)

کل فرانسه

چه باید کرد

1

OFPRA شناسنامه (کارت تولد) شما را بازسازی می کند

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

پس از به دست آوردن وضعیت پناهندگی (یا حمایت فرعی) ، OFPRA از شما می خواهد که فرم دیگری را برای بازسازی شناسنامه خود تکمیل نمایید.

خوب است بدانید:

ممکن است تهیه مجدد شناسنامه (کارت تولد) شما زمان بر باشد. برای تهیه سریعتر این اسناد مراجعه به OFPRA فایده ای ندارد.

در صورت عدم داشتن هیچ سندی، این بازسازی از طریق اسناد اداری از کشور مبدا و یا اظهارنامه های شما در هنگام درخواست پناهندگی صورت می گیرد.

2

در صورت لزوم، کپی شناسنامه (کارت تولد) را بصورت آنلاین درخواست کنید

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

هنگامی که شناسنامه شما توسط OFPRA بازسازی شد ، می توانید با استفاده از فرم اختصاصی ، نسخه های آن را مستقیماً در وب سایت درخواست کنید.

  • برای این کار اول باید شماره پرونده OFPRA خود را داشته باشید. این عدد شامل نه رقم است و در تمام اسناد صادر شده توسط Ofpra نشان داده شده است.
  • پس از دریافت شماره پرونده خود ، باید فرم آنلاین را در پیوند زیر تکمیل کنید: https://www.ofpra.gouv.fr/fr/detail/acte/acteNaissance/edit.html

خوب است بدانید: اگر در تکمیل فرم آنلاین مشکل دارید ، OFPRA ویدیویی را برای کمک به شما در این لینک ارائه می دهد.

تشخیص سه نوع شناسنامه امکان پذیر است:

  • نسخه کامل (تکثیر کامل)
  • عصاره همراه با فیلاسیون (خلاصه مختصر) شامل اطلاعات مربوط به شخص مورد نظر (نام ، نام خانوادگی ، تاریخ و محل تولد) و اطلاعات مربوط به والدین وی میباشد.
  • عصاره بدون فیلاسیون فقط حاوی اطلاعات مربوط به فرد مربوط به شناسنامه است.

و بعد؟

اعتراض به اطلاعات مندرج در شناسنامه (کارت تولد)

  • اگر می خواهید با یک اشتباه یا فراموشی توسط OFPRA مخالفت کنید ، باید با پست در آدرس زیر تماس بگیرید:

OFPRA

201 rue Carnot

94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

  • برای هر اختلاف دیگری ، باید به دادگاه پاریس در آدرس زیر نامه بنویسید:

Tribunal de PARIS

Parvis du tribunal

Section AC1 - Etat civil

75 859 PARIS CEDEX 17

اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
103 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
14صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible