همراه شوید
با Mission Locale Arrondissement de Dijon

همراه شوید

با 
Mission Locale Arrondissement de Dijon

این چه است؟

Mission Locale انجمنی است که خدمات پذیرایی ، اطلاعات ، مشاوره و پشتیبانی را برای جوانان بین 16 تا 25 سال ارائه می دهد. این برنامه از جوانان در پروژه های مربوط به دسترسی به کار ، آموزش ، تحرک ، مسکن ، بهداشت و شهروندی پشتیبانی مینماید. در منطقه Dijon، ماموریت محلی (Mission Locale ) بیش از 19 مرکز پذیرایی محلی را ارائه می دهد.

این همه برای کیست ؟

منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 16 به 25 سالها
سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
پرداخت
0
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 16 به 25 سالها
سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
پرداخت
0

چرا این جالب است؟

همراهی در جهت گیری

ماموریت های محلی (Les missions locales) شما را در ساختن برنامه برای آینده شما، بازگشت به آموزش و یا کار پشتیبانی می کنند. شبکه ای از متخصصان برای کمک به شما در توسعه پروژه های شما بسیج شده اند.

کمک مالی دریافت نمایید

به منظور حمایت و تسهیل اجرای پروژه های شما ، نمایندگی های محلی از شما حمایت مالی می کنند

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

در ماموریت محلی قرار ملاقات بگذارید

برای دریافت مصاحبه فیزیکی در مأموریت محلی قرار ملاقات بگذارید.

با 03.80.44.91.44 تماس بگیرید تا به نمایندگی نزدیک محل سکونت خود راهنمایی شوید.

اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
1 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
11صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Mission locale de l'arrondissement de Dijon