ورزش کنید
با کابوبو- (Kabubu)

ورزش کنید

با 
کابوبو- (Kabubu)

به اختصار (به طور خلاصه)

این چه است؟

فعالیت های ورزشی رایگان برای همه: بیایید و در فعالیت های مختلف از جمله بسکتبال، فوتبال، دویدن، رقص و همچنان بوکس شرکت نمایید!

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 16 به 80 سالها
سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

75 - Paris

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 16 به 80 سالها
سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

75 - Paris

چرا این جالب است؟

با قهرمانان جامعه کابوبو دیدار نمایید

همه افرادی که در برنامه های ورزشی شرکت می نمایند با ملاقات افراد جدید خرسند و از آنها استقبال می نمایند. مربیان به مطابق سطح هر فرد سازگار (توافق) می نمایند!

جای نگرانی شدن نیست!

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

برای اطلاعات بیشتر با ما به تماس شوید.

هر شخصی که برای اولین بار اشتراک می نماید باید از آمدن خود به شخص مسؤل اطلاع دهد (kabubu.team@gmail.com).

در طول فعالیت ، شما می توانید به گروپ WhatsApp ما بپیوندید تا در جامعه ما ادغام و از تمام فعالیتهای که کابوبو ارائه مینماید خبر باشید.

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
3 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
11صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Kabubu