ንስራሕ ኣብ እትንቀሳቐስሉ እዋን ናይ ትራንስፖርት ሓገዝ ምርካብ፣
ምስ ብሳላ ፕላትፎርም ሰርቪስ ሞቢሊቴ (la Plateforme de services Mobilité) ዝተባህለ መደብ፣

ንስራሕ ኣብ እትንቀሳቐስሉ እዋን ናይ ትራንስፖርት ሓገዝ ምርካብ፣

ምስ 
ብሳላ ፕላትፎርም ሰርቪስ ሞቢሊቴ (la Plateforme de services Mobilité) ዝተባህለ መደብ፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ30 avr. 2021

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ሞንትባር ዝተባህለ ኣሮንዲስሞ (arrondissement de Montbard) ማለት ክሊ ምምሕዳር ዝርከብ እገልግሎት መጓዓዝያ ፣ ማርሽ ደ ቡርጎኝ (Marches de Bourgogne) ዝተባህለ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ትሕቲ ዕድመ ማለት ሚስዮን ሎካል፣ ንዓኹም ኣብ ምንቅስቓስ ንምሕጋዝ ምእንቲ፣ ንዘለኩም ናይ መጓዓዝያ ጸገማት ኣብ ግምት ዘእተወ፣ ሓገዛት ዝህብ ማሕበር እዩ።

ሚስዮን ሎካል እምበኣር ናይቶም ካብን ናብን ኣብ ምንቅስቓስ ጸገማት ንዘለዎምን ኣዝዮም ዝሽገሩን ሰባት ጸገም ወይ ሽግር መጎዓዝያ ንምፍታሕ ኢሉ ጉልበታውን ንዋታውን ዓቕሚ ኣዋፊሩ ኣሎ።

ናይዚ ኣገልግሎት እዚ ተጠቃሚ ንምዃን ግን ኣቐዲምና ክንፈልጦምን ከነማልኦምን ዘለና ረቛሕትታት ኣለዉ እሞ ምውካስ ኣገዳሲ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 16 ናብ 64 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 16 ናብ 64 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

መኪና፣ ሞቶርባይስክልን፣ ብሽክለታት ብሕስር ዝበለ ናይ ምትሕግጋዝ ዋጋ (un tarif solidaire) ምክራይ፣

መኪና

10 ኤውሮ ንዓመት ኣባል ንምዃን ዝኽፈል ዋጋ

30 ኤውሮ ናይ ሓደ ሰሙን ናይ ክራይ ዋጋ

500 ኤውሮ ክፍሊት ትሕጃ

ሞቶ

10 ኤውሮ ንዓመት ኣባል ንምዃን ዝኽፈል ዋጋ

10 ኤውሮ ናይ ሓደ ሰሙን ናይ ክራይ ዋጋ

75 ኤውሮ ድማ ትሕጃ ናይ ውሕስነት ቆቢዕ ማለት ካስክ፣

300 ድማ ትሕጃ፣

ብሽክለታ

10 ኤውሮ ንዓመት ኣባል ንምዃን ዝኽፈል ዋጋ

5 ኤውሮ ናይ ሓደ ሰሙን ናይ ክራይ ዋጋ

50 ኤውሮ ክፍሊት ትሕጃ

ምርካብ ሓገዝ ኣብ ምምሃር ሕግታት ምምራሕ መኪናን ማለት ኮድ ደ ላ ሩት (code de la route)፣ ከምኡውን ኣብ ምምሃር ምዝዋር መኪናን፣

  • ከምኡውን ሲሙላቶር(Simulateur) ዝተባህለ ብሓሳብ መኪና ዝተሰርሐ ዓቢ ዘይንከሳቐስ ግን ልክዕ መኪና ከምእትዝውር ዘለኻ ኮይኑ ዝስመዓካ ስጋብ ዝተወሰነ ልምድን ፍልጠትን ክእለትን ብፍላይ ድማ ኣብ መኪና ከምዘለኻ ዝህብ ስምዒትን ተመኩሮን ዝሓዘለ ኣብ ምዝዋር መኪና ልምዲ ንዘይነበሮም ሰባት ዝሕግዝን ዘለማምድን ኤሌክትሮኒካዊ ወይ ብፈረንሳ ኑሜሪክ (numérique) ዝበሃል ልክዕ ከም ናይ ቆልዑት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝጻወትዎ ቅድድም መካይን ዓይነት ኮይኑ ዘለማምድን ዝምህርን ማሽን ስልጠና ምውሳድ፣
  • ምርካብ ሓገዝ ኣብ ምምሃር ሕግታት ምምራሕ መኪናን ማለት ኮድ ደ ላ ሩት

ኣብ ምምሃር ፍቓድ መምርሒ መኪናን ንምውናን እቲ መምርሒ ዝግበር ገንዘባዊ ሓገዝን ከምኡውን ሚክሮ ክረዲ (micro-crédit) ዝበሃል ገንዘባዊ ልቓሕ ምርካብ።

  • ሓበሬታን ኣፍልጦን ብዛዕባ እዚ ሚክሮ ክረዲ( micro-crédit) ዝበሃል ብልቓሕ መልክዕ ዝውሰድ ናይ ገንዘብ ሓገዝ።
  • ኣብ ምሕደራዊ ጉዳያት ግቡእ ምኽሪን ሓገዝን ምርካብ፣
  • ቅድሚ ልቓሕ ምሕታትካ ዝሳለጡ ጉዳያትን ናይ ልቓሕ መሕተቲ ሰነዳት ምድላውን፣

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ምስ እዚ ፕላትፎርም ደ ሰርቪስ ሞቢሊቴ (Plateforme des services Mobilité) ዝተባህለ መደብ ቆጸራ ሒዝኩም ክትመያየጡ ምስ እትደልዩ፣

ብስልኪ ደዊልኩም ቆጸራ ንምሓዝ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልክና 06 70 56 72 62 ደውሉ፣

ብመርበብ ሓበሬታ ተጠቒምኩም መልእኽቲ ክትልእኩልና ምስ እትደልዩ ድማ ኢመይል ኣድራሻና mobilitemarchesdebourgogne@milobfc.fr እነሆልኩም፣

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Mission locale rurale des Marches de Bourgogne
Mission locale rurale des Marches de Bourgogne

Partenaires

Plateforme de services Mobilité
Plateforme de services Mobilité

Responsable

Mission locale rurale des Marches de Bourgogne

Mission locale rurale des Marches de Bourgogne

Partenaires

Plateforme de services Mobilité

Plateforme de services Mobilité