ሓደ ዲፕሎም ናይ VAE 'ሳ ፍሮንቴኽ' ምሓዝ

ሓደ ዲፕሎም ናይ VAE 'ሳ ፍሮንቴኽ' ምሓዝ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ8 déc. 2021

እንታይ ኢዩ?

እቲ Validation des acquis de l'expérience (VAE) Sans Frontière እዚ ኣብ ታሕቲ ዝዝርዘር ነገር ንምትግባር የእክእል።

 • ን ተመክሮኹም ነቲ እኳ ከም መጠን ወለንተኛታትን ወይ ሞያውያን ኴንኩም፣ ኣብ ፈረንሳ ወይ ኣብ መበቆል ዓድኹም ዝዓመምኩሞ ስርሓት ኣፍልጦ ይህብ።
 • ን ተመክሮታትኩም ናብ ተፈላጥነት ዘለዎን ቅቡል ዲፕሎም ምቕያር
 • ሞያዊ ሓገዝ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ኣተገባብርኡ ዛዕባ መስርሕ ብ ሰብ ሞያ ካብ VAE ምርካብ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነዚ መድደብ ንምኽሳብ ዝኽእል እንተኾይነ ኣብ VAE Sans Frontières ተኽእሎታት ምፍታሽ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እዚኣቶም እዮም እቶም ቀጥዒታት VAEሳ ፍሮንቴኽ

 • እቲ ካርት ሰጁኽኩም ወይ ኣብ ፈረንሳ መንበሪኹም ትሕቲ 5 ክገብር ኣለዎ
 • ካብ ኤውሮጳውያን ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ኣለዎ ዲፕሎምኩም።
 • ከም ሰራሕተኛ ወይ እውን ወለንተኛ ኴንኩም ዝሰርሕኩምሉ መረጋገጺ (1607 heures) ሰዓታት ከም ዝሰራሕኩም መረጋገጺ ክህልወኩም ይግባእ።
 • ንዕኡ ንምግባር ድሌትን ተበግሶን ክህልወኩም ይግባእ
2

ምስ እቲ ን ነቲ ተግባር ዝሳልጥ VAE ርክብ ጀምሩ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ነዚ ንምግባር VAE Sans Frontièresንምርካብ እዚ ግባሩ:

 • ወይ ብ ቐጥታ ናብተን ነዚ ዝገብራ ጨንፈራቱ ማለት (እንትንእኳ 11 ጨናፍር : ኣብ ፓሪስ , ክረተይ , ቨኽሳይ, ዲጆን፣ኖርማንዲ ሊል፣ ናንችይ መትዝ ፣ ረሚስ ,ሞንትፒየር ቱሉዝ ንet ኒስን ). ናብ ዘሎ ትካላት ብ ኢመይል፣
  vae-sansfrontieres@ac-lyon.fr ስደዱሎም።
 • ወይ ናይ ፖለምፕልዋ ሓጋዚኹም ፣ወይ ናይ ዝኾነ ስራሕ ኣማኻሪኹም ሕተቱ።
3

ተመክሮኹም ኣብ ተግባር ኣቅርቡ። ኣብቲ መስርሕ ድማ ተመዝገቡ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ናይ ስራሕ ተመክሮ፣ ዲሎም፣ ወይ ውወለንታዊ ኣገልግሎትኩም፣ ፣ ን VAE እተቕርቡ መስርሕ

 • ኣብቲ recherche des preuves ዝብል ቦታ መቐበሊ ፋይክኩም
 • ነቲ choix d'un diplôme ዝብል ብምጥዋቕ ተመዝገቡ፣ "officiellement" ኣብ ትሕቲ ዝብል መደብ

ንዕኡ ንምትግባር፣ ን DAVA ( ኣኣብ ኣከባቢኹም ዘለዉ ወኪላት ) ምርካብ ከድልየኩም እዩ።

 • ኣብ ኣከባቢኹም ዝርከብ ዳቫ DAVA => https://francevae.fr/trouver-mon-interlocuteur/ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ።
 • ከምኡውን => vae-sansfrontieres@ac-lyon.fr ብኢመይልምርካብ ይከኣል እዩ

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ብድሕሪኡ ኣብ እቲ መርርሕ ደገፍ ናይ VAE ንምርካብ

ኣብ እቲ መስርሕ ናይ ለውጢ፣
VAE Sans Frontières, ናይ ሞያውያን ሓገዝ ብሓባርወይ ብውልቂ ክትረኽቡትእክእሉ ኢኹም

· ብ ሜቶዶሎጂያዊ ኣገባብ
(ብከመይ መስርዕ ጉዳይኩምሞያዊ ብቕዓት ብዝሓዘመልክዕ ተቕርቡ፣ ደብዳቢምጽሓፍ ፎርምታት ምምላእወዘተ ክኸውን ይኽእል
.)

· ስለጣን ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ን (FLE) ብምሃብናይ ቈንቋን ብቕዓትኩምኣብ ምምሕያሽ ይነጥፍ

· ኣብ እዋን ፈተና ናብ ደየኑ ንኽትቀርቡምድላዋት ኣብ ምግባርምሕጋዝ ወዘተ ምርካል ይከኣል

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
45 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
VAE Sans Frontières

VAE Sans Frontières