ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ምውሳድ

ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ምውሳድ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ12 avr. 2021

እንታይ ኢዩ?

እቲ ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ዘሎ ሕብረት ዘረጋግጽ ሓቀኛ ሰነድ እዩ። ኣብ ዝተወሰኑ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ክሕተት ይኽእል እዩ: ሕቶ መዝገብ መዝገብ ስድራቤት: ፍትሕ ወዘተ።

ሓደ ካብቶም ብኦፍፕራ ዝወጹ "ሲቪላዊ ኩነታት" ሰነዳት እዩ ፣ ስደተኛነት ምስ ረኸብካ። ብዘይካ እቲ ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ንኣብነት ናይ ልደት ወረቐት ወይ ናይ ሞት ምስክር ወረቐት ናይ ሓደ መጻምድቲ ኣሎ። (=> ኣብቲ ናይ ልደት ወረቐት ዘሎ ናይ ስደተኛታት.info ወረቐትና ኣንብብ )

ወይ ንዓኻ ወይ ንሓደ ኣባል ስድራቤትካ (ንመጻምድትኻ፡ ወለድኻ ወይ ኣያታትካ፡ ደቅኻ ወይ ደቂ ደቅኻ) ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ቅድሚ ዝኾነ ኣገባብ፡ ቁጽሪ ፋይሉ ምርካብ የድሊ። እዚ ኣብ ዝኾነ ብኦፍፕራ ዝወሃብ ሰነድ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ንምርካብ ዝቐርብ ሕቶ ብኢንተርነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦፍፕራ ይቐርብ ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ቁጽሪ ፋይልካ ርኸብ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ቁጽሪ ፋይልኩም ኣብ ላዕሊ ናይ ዝኾነ ብኦፍፕራ ዝለኣኽ ሰነድ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ነዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ነዚ ቁጽሪ ምፍላጥ የድሊ።

2

ናብ መርበብ ሓበሬታ ኦፍፕራ ኪዱ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ናብ መርበብ ሓበሬታ ኦፍፕራ ኣቲኻ “online procedures” ዝብል ክትጥውቕ ኣለካ። ድሕሪኡ “request a marriage certificate” ዝብል ጥራይ ጠውቕ።

ኣብዚ ውን ክትጥውቑ ትኽእሉ ኢኹም

3

ነቲ ቅጥዒ ምልኣዮ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እቲ ቅጥዒ እዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ክሕዝ ኣለዎ፤

  • መጀመርታ ነቲ ሰነድ ንመን ክትረኽብዎ ከም እትደልዩ፡ ብዝሒ ቅዳሓት ዝደለኹሞ ዕለትን ዕለት መርዓን ምልኣዩ፤
  • ድሕሪኡ ናይ መወዳእታ 9 ኣሃዛት ናይ OFPRA ፋይል ቁጽሪካን ውልቃዊ ሓበሬታኻን ከምኡ’ውን ናይ መጻምድትኻ ምልኣዮ፤
  • ቁጽሪ ተሌፎንኩምን ኢመይልኩምን ምእታው ኣይትረስዑ: እዚ ምስ OFPRA ንዝግበር ምልውዋጥ ብዛዕባ ምዕባለ ፋይልኩም ከቃልል እዩ።
4

ሕቶኹም ተመዝገቡ።

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ዝተፈላለዩ ዓውድታት ናይቲ ቅጥዒ ምስ ተመልኡ፡ ሕቶኻ ክትዕቅብ ኣለካ።

ምፍላቱ ዘገድስ!

: እቲ ሕቶ ምስ ተመዝገበ፡ ቁጽሪ መከታተሊ ክሕብረካ እዩ: መስርሕ ሕቶኻ ክትከታተል ምእንቲ ክትክእል ክትሕዞ ኣለካ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ሕቶኹም ተኸታተሉ።

ምምስራት ሰነዳት ሲቪላዊ ኩነታት ግዜ ዝወስድ ኣገባብ እዩ።

ኣሰራርሓ ናይቲ ሕቶ ንምክትታል ፡ HERE ብምእታው ኣብቲ "ንሕቶ ቁጽሩ ብምምልካት ተኸታተል" ዝብል ቦታ ቁጽሪ መከታተሊ ከተእትዉ ኣለኩም።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ናይ ሲቪላዊ ኩነታት ምስክር ወረቐት ናይ ግዜ ገደብ የብሉን።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
6 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible