ኣብ ግዜ ኮረና ተላባዒ ሕማም ኮቪድ-19 ናብ ካልእ ቦታ ክንቀሳቀስ ይኽእል ዶ?

ኣብ ግዜ ኮረና ተላባዒ ሕማም ኮቪድ-19 ናብ ካልእ ቦታ ክንቀሳቀስ ይኽእል ዶ?

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 9 déc. 2021

እንታይ ኢዩ?

ንግዝያዊ ኣብ ምሉእ ግዝኣት ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ከባቢ ሜትሮፖሊታን ኩቭኽ ፉ ማለት እዋን እዋን እቶ እቶ፣ ሰዓት ሕላፍ የለን :: ዝዕረ ኣለዎ

ስለ`ዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ክንቀሳቀስ ምስ እንደሊ መንቀሳቀሲ ወረቐት ፍቃድ ኣገዳሲ ኣይኮነን

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ፣ ኣብ እተን d'outre- Mer ብምባል ዝፍለጣ ክፋል ፈተንሳ ኣብ እንገሸሉ፣ ዘሎ ሕግታት ክንክተሎ ይግባእ

ኣገዳሲ ሓብሩአታ

ንተወሳኺ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ወግዓዊ ዌብ ሳይት ሚንስትሪ ኣታዊ ውሽጢ ሃገረ ምሉእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ:: sur le site officiel du Ministère de l'Intérieur.

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ብዘይ ወረቐት ምንቅስቓስ ይከኣል እዩ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ብዘይ ዝኾነ መሰነይታ ፍቃድ ወረቐት ናብ ዝኾነ ቦታ ክትንቀሳቀሱትኽእሉ ኢኹም ::

2

ኩም ግዜ ግን ምሳና ማስክ ክንማላእ ይግባእ።

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ናብ ሓደ ቦታ ኣብ እትንቀሳቐስሉ፣ ማስኪ መሸፈኒ ኣፍ ኣዘውትሩ፣ ን ኣብነት ኣብ ዓብይቲድኳናት፣ እኩብ ሰብ ዘለዎ፣ ኣብ ህዝባዊ መጎዓዝያ ፣ ኣብ ንግዲ ቦታ ካልእን ….

ኣብ ጎደና ማስኪ ግድነት ክንጥቀም ኣለና ::

ማስኪ ክንጥቀም ከለና ኣፍናን ፍንጫናን ክንሽፍን ኣለና ::

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ማስክ፣ ምስ እንርስዕ፣ ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ምውሳድ ን ናብ እንደልዮ ድኳን ናብ ምእታው ክንዕገት ንኽእል ኢና።

ንኣብነት ፣ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ፣ ማስክ ዘይምጥቃም ፣ ክሳብ 135 ዩሮ ከቕጽዓና ይኽእል እዩ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
19 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
24እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible