موهای خود را اصلاح نمایید
با l'Épicerie Sociale

موهای خود را اصلاح نمایید

با 
l'Épicerie Sociale

به اختصار (به طور خلاصه)

این چه است؟

یک آرایشگر"سلمان" کارآموز (Épicerie Sociale de Quetigny)، رنگ (همراه خود باید داشت) و اصلاح مو ها را با قرار ملاقات رایگان پیشنهاد می نماید.

از مردان ، زنان و کودکان پذیرایی می‌شود.

این همه برای کیست ؟

مهم !

برای مشتریان Épicerie Sociale اختصاص داده شده است

مخاطبان مشخص
برای همه
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مهم !

برای مشتریان Épicerie Sociale اختصاص داده شده است

مخاطبان مشخص
برای همه
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

چرا این جالب است؟

رایگان و برای تمام خانواده است

اصلاح مو کاملا رایگان است!

اگر می خواهید آرایشگر این کار (رنگ نمودن مو) را برای شما انجام دهد ، فقط باید رنگ را بخرید.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با مددکاران اجتماعی EPIMUT Quetigny تماس بگیرید

برای بهره مندی از این اصلاح رایگان مو ، باید با مددکاران اجتماعی EPIMUT Quetigny تماس بگیرید.

نامه: epimut-quetigny@mfbssam.fr

تلفن: 03.80.46.89.49

آدرس: 2 Bis Rue des Charrières

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
2 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
EPIMUT

Epicerie Sociale et Solidaire