ምስ መምህር ፈረንሳ ተማሃር
ምስ Le CRIA41

ምስ መምህር ፈረንሳ ተማሃር

ምስ 
Le CRIA41

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ7 nov. 2022

እንታይ ኢዩ?

ነጻ ትምህርቲ ፈረንሳ፣ ንትሕቲ A1 (A1 ገና ዘይተበጽሐ) ክሳብ B2 ንዘለዉ ደረጃታት።

ትምህርቲ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ይውደብ , ብጉጅለ ካብ 5 ክሳብ 10 ሰባት, ኣብ ብሎይስ.

እቲ ትምህርቲ ብሞያዊ መምህር ቋንቋ ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ (FLE) ዝወሃብ ኮይኑ፡ ምስ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ዝተመጣጠነ ስነ-ቓላትን ሰዋስውን ይገልጽን ንቕድሚት ዝስጉም ንጥፈታት የዳሉን እዩ።

ቅድሚ ምጅማርካ ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ (ተዓጂብካ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ)፣ ንነብስኻ ከተላልያን ምስታ ጋንታ ድሌታትካ ክትዘራረብን ኣለካ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

41 - Loir-et-Cher

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

41 - Loir-et-Cher

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምስ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ዝተመጣጠነ ትምህርቲ

ከከም ድሌታትካን ክትበጽሖ እትደሊ ደረጃን፡ መምህር ብኣፋውን ብጽሑፍን ክትሰርሓሉ እትኽእል ምቹኣት ልምምዳት የዳሉ።

ነጻን ንኹሉ ክፉትን እዩ።

ትምህርቲ ብነጻን ንኹሉ ደረጃታት ክፉትን እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብተሌፎን ቆጸራ ውሰድ

ናብ ማእከል ጸጋታት መሃይምነትን መሃይምነትን ሎየር-ኤት-ቸር (CRIA41) ብስልኪ ቁጽሪ 02 54 43 40 84 ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ ምኽፋት ግዜ :
- ሰኑይሰሉስሓሙስን ዓርብን ኣብ መንጎ ሰዓት 9 a.m ክሳብ 12:30 p.m ከምኡ ’ ውን ኣብ መንጎ ሰዓት 1:30 p.m ክሳብ 17 p.m.
- ሴክረታርያ ረቡዕ ዕጹው ’ ዩ።

ብኢመይል ቆጸራ ውሰድ

ብተወሳኺ ናብዚ ዝስዕብ ኢመይል ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ፡ contact@cria41.org

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
9 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CRIA 41 Centre de ressources illettrisme et analphabétisme du Loir et Cher

CRIA 41 Centre de ressources illettrisme et analphabétisme du Loir et Cher