እንግሊዝኛ ቋንቋ ንዝመልኩ ሰባት ናይ ህጻናት ምሓዝ ሞያ ምስልጣን
ምስ ምስ Paris Institute of Childcare Training et Pôle Emploi

እንግሊዝኛ ቋንቋ ንዝመልኩ ሰባት ናይ ህጻናት ምሓዝ ሞያ ምስልጣን

ምስ 
ምስ Paris Institute of Childcare Training et Pôle Emploi

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ23 janv. 2023

እንታይ ኢዩ?

ናይ 3 ኣዋርሕ ስልጠና (ብድምር 399 ሰዓታት) ንእንግሊዝኛ ዝዛረቡ ስደተኛታት ምስ ሞያዊ ፕሮጀክት ኣብ ጽላት ቅድመ ህጻናት።

ዕላማ ናይቲ ስልጠና ፡ ንኣሽቱ ህጻናት ብኸመይ ከም ዝከናኸኑ ብእንግሊዝኛ ንምምሃር እዩ።

እቲ መደብ ስልጠና፤

  • ካብ 0 ክሳብ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ናይ ምእላይ ክእለት ምምሃር (ጽሬትን ጽሬትን፡ መግቢ፡ ድቃስ፡ ንጥፈታት ወዘተ)
  • ንባብ፡ ምጽሓፍ፡ ምርዳእን ምዝራብን ፈረንሳ ምምሃር
  • ናይ ሞያዊ ዓለም ኮዳት ምምሃር፣ መመልከቲታት ምድላው፣ ስራሕ ምድላይ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

ትምህርቲ ብእንግሊዝኛን ፈረንሳን እዩ፣ ምሉእ ግዜ (35 ሰዓታት ኣብ ሰሙን)፣ መዓልታዊ ካብ ሰዓት 9 ንግሆ ክሳብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ።

ቀጻሊ ስልጠናታት ዝካየደሎም ዕለታት፤
- ሰነ 17 2023
-

ኣብቲ ስልጠና ንምስታፍ፤

- ኣብ Pôle Emploi ተመዝጊቡ ክኸውን

- ክሳብ መጋቢት 2023 ዝጸንሕ መንበሪ ፍቓድ ክህልዎም

- master እንግሊዝኛ ደረጃ B2
(ኩሉ ደረጃታት ቋንቋ ፈረንሳ ቅቡል እዩ)

- ኩሉ ብቁዕ ዝኾነ ናይ ሕክምና ሰነዳት ፣ ን ምስ ህጻናት ዘስርሕ ክህልወኩም ይግባእ


ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ስልጠና ብእንግሊዝኛን ፈረንሳን።

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

3 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣገዳሲ

ስልጠና ብእንግሊዝኛን ፈረንሳን።

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

3 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ናብ ሞያዊ ዓለም ምእታው

ኣብዚ ስልጠና፡ ኣብ ቅድመ ቁልዕነትን ምስ ደረጃኻ ዝተመጣጠነ ትምህርቲ ፈረንሳን ዝምልከት ዓውደ-መጽናዕትታት ትሳተፍ።

ብተወሳኺ ሞያዊ ፕሮጀክትካ ተዳሉ: ሲቪን ናይ ሽፋን ደብዳቤን ትሰርሕ: ኣብ ጽላት ክንክን ህጻናት ስራሕ ትደሊ: ሞያዊ መርበብ ከተማዕብል: ክእለትካ ከተዕቢ።

ሓደ ክፍሊት

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ከከም ኩነታትኩም ብፖለ ኤምፕሎምፕልዋ ዝስላዕ ክፍሊት ክህልወኩም እዩ።

ምስክር ወረቐትን ንዲፕሎማ ልምምድ ናይ ምቕጻል ተኽእሎን።

ኣብ መወዳእታ ናይቲ መደብ፡ ናይ ውልቂ ናይ ስልጠና ምስክር ወረቐት ክትረኽቡ ኢኹም።

ናይዚ ስልጠና ትጽቢታት እንተድኣ ኣማሊእካ (ኣብ ኩሉ ክፍልታት ምክፋል፣ ሰዓቱ ምሕላው፣ ኣብ ትምህርቲ ምግስጋስ፣ ዝድለ ስራሕ ምፍጻም፣ ነቲ ሞያዊ ፕሮጀክት ምጽዳቕ)፣ ንኻልእ ስልጠና ምስ መሻርኽቲ ኩባንያ ናይ ምምዝጋብ ኣማራጺ ኣለካ። ወግዓዊ ዲግሪ ንምርካብ .

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ናይ መመልከቲ ኢመይል ስደዱ

ንምምዝጋብ ብኢመይል ተወከሱ፤

  • amelie.saintdenis@parisict.com ወይ ድማ ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ንጠውቅ
  • virginia.bastide@parisict.com ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ናይ ተሌፎን ኣኼባ ክውደብ እዩ፣ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ጉጅለ ኣኼባ ክትሳተፉ ኢኹም።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
10 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Paris Institute of Childcare Training

Paris Institute of Childcare Training