ተመኩሮኻ ዋጋ ምሃብን ስራሕ ምርካብን
ምስ መሰረት ፕሮግራም

ተመኩሮኻ ዋጋ ምሃብን ስራሕ ምርካብን

ምስ 
መሰረት ፕሮግራም

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ26 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

መደብ SOCLE ናይ ማሕበር Action Emploi Réfugiés (AERé) ስደተኛታት ከከም ድሌታቶም ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ ን12 ኣዋርሕ ደገፍ ይህብ።

ጽቡቕ ክትፈልጥ : ንምስታፍ ፍሉይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ምህላው ኣየድልን እዩ።

 • እቲ ደገፍ ብሕታዊ እዩ: ምስ ድሌታትኩም ዝተመጣጠነ ምኽሪ ናይ ሓደ ሞያዊ ናይ ውህደት ሓላፊ ክህልወኩም እዩ።
 • ኣብ 8 ናይ ሓባር ዓውደ-መጽናዕትታት ብክኢላታት ዓቕሚ ሰብ ዝምራሕ ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም፣ ንዓለም ስራሕ ኣብ ፈረንሳ ንምድላው።
 • ብተወሳኺ AERé ምስ ኩባንያታት ኣኼባታት ብምውዳብ ስደተኛታት ስራሕ ንኽረኽቡን ምስ ኩባንያታት ንኽለዋወጡን ዝሕግዝ...

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

መንበሪ ፍቓድካ የድልየካ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 56 ዕድመ
ግዜ

12 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣገዳሲ

መንበሪ ፍቓድካ የድልየካ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 56 ዕድመ
ግዜ

12 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብሕታዊ ደገፍ ይሃልኻ

ንዕዉት ሞያዊ ውህደት ምስ ሞያዊ ውህደት ሓላፊ ብሕታዊ ደገፍን ቆጸራን ክህልዎም፣ ምስ ቆጸራታት

ኣብ ዓውደ መጽናዕትታት ምክፋል

ስራሕ ንምርካብ ዓውደ መጽናዕትታት ነቕርብ ንኣብነት፤

 • ኣብ ፈረንሳ ስራሕ
 • ሪዝዩም ምግባር
 • ናይ መሸፈኒ ደብዳቤ ጽሓፍ
 • ንዝተዋህበካ ስራሕ ምላሽ ምሃብ
 • ኣብ ናይ ስራሕ ቃለ መሕትትካ ዕዉት ኩን።
 • ድሕሪ ምቑጻር ምኽሪ ውሰድ

ሓበሬታ ኣለዎም

ሰባት ናብ ዓለም ስራሕ ንኽጽንበሩ ምስ ድሌታት ዝተመጣጠነ ማሕበራት ዝምልከት ሓበሬታን ኣንፈትን ክህልዎ።

ምስ ኩባንያታት ተራኸብ

ንመቑጸሪ ስራሕ ንምምችቻው ምስ ኩባንያታት ኣኼባታት ንውድብ: ሓባራዊ ሓበሬታ: "ናይ ስራሕ ዕርክነት" ወዘተ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብኢመይል ተመዝገቡ።

 • ናብ contact@actionemploirefugies.com ኢመይል ብምልኣኽ ተመዝገቡ።
 • ኣብቲ ናይ ምዝገባ ኢመይል፡ ኣብ ፓሪስ ወይ ቦርዶ ከም ዘለኻ ኣመልክትን ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ሃበን፡ SURNAME፡ ቀዳማይ ስም፡ ዕለት ልደት፡ ቁጽሪ ተሌፎን፡ እትነብረሉ ከተማ
 • ኣብ “ቀዳማይ ርክብ ኣኼባ” መጺእካ ክትሳተፍን ከከም ድሌትካ ካብ ደገፍ ክትጥቀምን ብማሕበር ክትራኸብ ኢኻ።

ጽቡቕ ክትፈልጥ : ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ናይ ስደተኛነት ደረጃ፣ ንኡስ ሓለዋ ወይ ናይ ሃገር ኣልቦ ሰብ ደረጃ ክህልወካ ኣለዎ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Action Emploi Réfugiés

Action Emploi Réfugiés