ንዝተዓለመ ንግዲ ቴክኒካዊ ስልጠና ምሃብ
ምስ ምቅልጣፍ ናብ ስራሕን ሞያን መደብ

ንዝተዓለመ ንግዲ ቴክኒካዊ ስልጠና ምሃብ

ምስ 
ምቅልጣፍ ናብ ስራሕን ሞያን መደብ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ26 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

መደብ “ምቅልጣፍ ናብ ስራሕን ሞያን” (AVEC) ካብ 6 ክሳብ 9 ኣዋርሕ ኣብ ዕላማ ዝገበረ ሞያ ቴክኒካዊ ስልጠና የዳሉ ፣ ካብ 10 ክሳብ 15 ሰባት ዝቖሙ ጉጅለታት።

ኣብቲ መደብ :

  • ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት ኣብ ዓለም ስራሕ ፈረንሳን ጽላት ንጥፈታትን ዝምልከት እዩ።
  • ምስቲ ዕላማ ዝገበረ ሞያ ዝተላመዱን ብኪዳን ፍራንቸስ ዝተወደቡን ኮርሳት ፈረንሳ
  • ምስ ሰብ ሞያ ዝግበር ኣኼባታትን ኣብ ኩባንያታት ልምምድ ምግባርን።
  • ማሕበረ-ሞያዊ ደገፍ ብሞያዊ ሓላፊ ውህደት ምሃብ
  • ኣድላዪ እንተኾይኑ ብሞያዊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ክኢላ ዝወሃብ ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ ...

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 56 ዕድመ
ግዜ

12 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 56 ዕድመ
ግዜ

12 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ናይ ፈረንሳ ኮርሳት

ምስቲ ብኪዳን ፍራንቸስ ዝተመርጸን ዝተወደበን ሞያ ዝተመጣጠነ ናይ ፈረንሳ ኮርሳት ኣሎ።

ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት

ኣብ እዋን ቴክኒካዊ ስልጠና፡ ሰባት ኣብቲ ማሕበር ኣብ ዓለም ስራሕ ፈረንሳን ጽላት ንጥፈታትን ዝገብሮ ሓባራዊ ዓውደ-መጽናዕትታት ይሳተፉ።

ኣብ ኩባንያታት ምጥሓል

Action Emploi Réfugiés ምስ ሰብ ሞያ ኣኼባታትን ኣብ ኩባንያታት ስራሕ ልምምድን ብቕልጡፍ ንምርካብ የዳሉ።

ማሕበራዊ ደገፍ

ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ሰባት ብሞያዊ ናይ ውህደት ሓላፊ ተሰንዮም ሞያዊ ፕሮጀክትታቶም ይሃንጹ፣ ኣብ ምምሕዳራዊ ወይ ማሕበራዊ ኣገባባቶም ይሕግዞምን ናብ ርእሰ-ምሕደራ ይመርሖምን።

ኣድላዪ እንተኾይኑ ስነ-ኣእምሮኣዊ ምክትታል ምግባር

ከምኡ ዝደልዩ ሰባት ኣብዚ ናብ ስራሕ ዝሰጋገሩሉ እዋን ብሞያዊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ክኢላ ዝወሃብ ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ እውን ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኢ-መይል ስደዱልና !

  • ምዝገባ ብኢመይል contact@actionemploirefugies.com
  • ኣብቲ ናይ ምዝገባ ኢመይል ፡ ኣብ ፓሪስ ወይ ቦርዶ ክትረኽቡና ትደልዩ እንተኾይንኩም ኣመልክቱ እሞ ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ሃቡ፡ SURNAME, ቀዳማይ ስም፡ ዕለት ልደት፡ ቁጽሪ ተሌፎን፡ ከተማ (መንበሪ ወይ መንበሪ)
  • ኣብ “ቀዳማይ ርክብ ኣኼባ” መጺእካ ክትሳተፍን ከከም ድሌትካ ደገፍ ክትረክብን ብማሕበር ክትራኸብ ኢኻ።
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
5 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Action Emploi Réfugiés

Action Emploi Réfugiés