ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዘቑጽር ስራሕ ዘውህብ ስልጠና ንምውሳድ
ምስ ፕሮግራም ፊየኽ Programme FIER

ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዘቑጽር ስራሕ ዘውህብ ስልጠና ንምውሳድ

ምስ 
ፕሮግራም ፊየኽ Programme FIER

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ17 juin 2022

እንታይ ኢዩ?

ዕላማ ናይ መደብ FIER ን ሰልጠንቲ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ብሓፈሻ፣ ዘሀብርሞም ሞያዊ ስልጠና ምሃብ እዩ።

ኣብ እቲ መደብ ክልተ ንጥፈታታ ኣለዎ :

  • ፈላማ 12 ሰሙናት ናይ ብቕዓት መርኣዪ ስልጠና፣ ከምኡ ውን ናይ ቋንቋ ን ኢ ንተረኔትን ናይ ምጥቓም ዓቕምኹም ንምልመለልኩ እዩ።
  • 6 ኣዋርሕ ድማ ዝተፈላላየ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብምክያድ፣ ኣብ ትምህቲን ስልጠናን ብ ዓሙቕ እትኣትውሉ ፣ ኮይኑ ከም ሞያውያን ስፖርተኛታት ዝገበረኩም መስርሕ ንምሕላፍ ኣትስልጥንሉን ፣ ብወግዒ ድማ ከም ግዝያዊ ሰራሕተኛታት እትቑጸርሉን እዩ። (ኣብቲ ብ ዓውዲ ፖርቲንስልጠናን ዝብል ምድብ)

i ንምፍላጡ ዘገድስ! :እዚ መደብ እዚ ምሉእ (35 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ) ሰልጠንቲ ምሉእ ብምሉእ ደሞዝተኛታት እዮም

ንመን ኢዩ ፧

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 29 ዕድመ
ግዜ

3 ኣዋርሕ + 7 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

69 - Rhône

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 29 ዕድመ
ግዜ

3 ኣዋርሕ + 7 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

69 - Rhône

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብቕዓት ኣብ ፣ ቋንቋ ፣ ናይ ኮምፑተርን ከምኡ ውን ኣብ ሞያ ስፖርት ብቕዓት ንጥራይ

እቲ ናይ FIER መደብ፣ እ (ካብ 5 sመስከረም aክሳብ 30 ጥቕምቲ ) :

- እቶም ኮርሳት መሰረታዊን ሞያዊ ትምህርቲን

- ኮርሳት ናይ ቋንቋ ፍፈረንሳ ፣ ብ ሞያዊ ብቕዓት

- ኮርሳት ናይ ኣፍልጦ ናይ ዲጂታል ዓለም (መሰረታዊን ኣስራሕቲን ኣቐቓቕማ ኮምፑተርን ማለት ፣ ዎርድ Word, Excel, ወዘተ...)

- ኮርሳት ናይ ምድላዋት ን ሞያዊ ኣፍልጦ ናይ ስራሕ ዓለም

- ጋዛእ ርእስኹም ዘኽል ኮርሳት ኣብ ፣ ናይ ምምሕዳር ጉዳያትኩም ብነዛእ ርእስኹምን ቤተሰብኩምን እትከታትልሉ ናይ ፈረንሳ ስርዓት ምፍላጥ

ኣብ ዓውደ ስፖርት ዘስርሓኩም ብዙሓት ክእለታት ምጥራይ

እቶ መደብ ነዚ ን l'Olympique Lyonnais ኦሎምፒኣ ልዮኔዝ ( ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ club de football). ዝቀንዐ እዩ።

ን 4 መዓልታት ኣብ j ዓውዲ ስፖርቲን ከምኡ እውን ምስኡ ዝዛመድ ነገራንትን ምጥሓል ን ምጽማድን

ናብ ሞያ ፣ዘቕንዕን ስራሕ ዘውህብን ስልጠና ምስታፍ

ምእንቲ ዝልጠና ፣ ወግዓዊ ዝኾነ d'ናይ ሰራሕተኛታት ማዕረግ ዘለዎ። ውቡልን ዝኾነ ሞያኹም ኣብ ግብሪ ንምውዓል ደረጃ alternance ማለት ፍልጠት እናደለብኩም እትሰርሑሉ መደብ ን ናይ ስራሕን እንትኣትውሉ (ካብ 5 ታሕሳስ 2022 ክሳብ 30 jሰነ 2023) ምጥጣሕ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ከተማልእዎ ዘለኩም ነገራት

ኣብዚ ንምስታፍ፣ ወረቐት ናይ ዑቕባ መሰል (ከም መጣን ስደተኛ ይኹን ወይ እውን ብኻልእ ምኽንያት , protection subsidiaire, .) ወይ እውን ናብ ፈረንሳ መጻእቲ እንተኲንኩም (ኣብ ፈረንሳ ካብ እትኣትዉ ብወግዊ ወረቐት 5 ዓመታት )ዝተቐመጥኩም ክትኮኑ ኣለኩም

ነቲ ናይ መወዳደሪ ቀጥዒ ምምላእ

ኣብ ዊ እንሀለኩም : https://airtable.com/shrAqfU2xreZVtTSM

ብዛዕባ እቲ መድደባት ዘሎ ሓፈሻዊ ኣኼባ ምስታፍ

እቶም ኣኼኣባታት ኣብ à Lyon ልዮን ነፍስወከፍ ሰሙን ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ እዩ ዝካየድ።

ንዝኾነ ሕቶ ፣ ርኸቡን ኣ !

ናብ z Mathieu Provian ብ 07 82 77 58 64 ምድዋል

ወይ ኢመይል lyon@kabubu.fr ብምጽሓፍ

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Kabubu
Kabubu

Partenaires

OL Formation
OL Formation
Formapi
Formapi

Responsable

Kabubu

Kabubu

Partenaires

OL Formation

OL Formation

Formapi

Formapi