ኣብ ስራሕ ሕርሻ ንምውፋር
ምስ www.lagriculture-recrute.org

ኣብ ስራሕ ሕርሻ ንምውፋር

ምስ 
www.lagriculture-recrute.org

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ3 mai 2022

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ዓውደ ሕርሻ ናይ ምስራሕ ልምዲ እንተደኣሃልይኩም ኮይኑ ወይ እውን በቲ ኢሉ በቲ ኣብ ሕርሻ ምስራሕ ትፈትዉ ዲኹም ? ?

ኣብዚ ብምጥዋቕ እውን ምምዝጋብ ይከኣል እዩ : www.lagriculture-recrute.org

ቀሊል እዩ : ነዚንምግባር ሓደ ሕሳብ ወይ ኣካውንት ክትከፍቱ ኣለኩም። ! ሽዑ ኩሉ ነገር ምስ ኣረጋገጽኩም፣,ኣብቲ ዓውደ ስራሕ ንምምስጋብን ንምውድዳርን ትኽእሉ ኢኹም።

ዓውደ ሕርሻ ዝተፈላልዩ፣ ዝርዝር ናይ ስርሓት እዩ ዘለዎ።ስለዝኾነ ድማ ካብኡ ምምራጽ ትኽእሉ ኢኹም።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብ ኣከባቢኹም ዝርከቡ ዓውዲ ናይ ሕርሻ ዘሎ ስርሓት ሓበሬታ ንምርካብ

እቶም ሓረስቶት ኣብየ ወቕቱ ዝጥለብ ስርሓት ንምዕማም ስራሕ ይፈጥሩ እዮም።ካብ መጋኢት ክሳብ መስከረም።

ኣብ እቲ ወቕታዊ ናይ ስራሕ መደብ ብምስታፍ ፣ ምናልባት ክውንነት ናይቲ ዓውዲ ኣብ ምድህሳስ ይሕግዝ ይኸውን። ብእኡ ኣቢልኩም ድማ ናይ ግዝያዊ ስርሓት CDD ወይ እውን ቀዋሚ CDI,ኲካ ናይ ምቁጻር ዕድል ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል እዩ።.

ሓደ ናይ ኣሰናይነት መደብ ብ ኢ ያ ነ ፋ l'ANEFA

ሓደ ሰራሕተኛ ናይ l'ANEFA ምስ ኩነታትኩምን ድሌትኩምን ዝከይድ ናይ ስራሕ ምምልማል ስራሕ ዝሕግዝ ማሕበር እዩ። ነቶም ሓረስቶት እውን ብቐጥታ ንኽምልምልኹም ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ሕሳብ ንምኽፋት፣"ናይ መድላዪ ስራሕt" ኣብ

www.lagriculture-recrute.org

Une fois arrivé sur notre site internet, ኣብቲ "Connexion" ዝብል ጠውቑ፣ ብምቕጻል፣ "Créer un compte".ዝብል

ኣብኡ ኢመይልኩምን ፓስዎርድን ብምጥቓም ናብ "Candidat". እተዉ

ድሕሪ እሪ ነጥቢ ዚ ዝተፈላለየ ን ስልጠናታት ዝቕልሱ ዝርዝራት ቀሪቦም ክትሪኡ ኢኹም።

- ህሉው ኩነታት አራሕኩም,

- ናይ ስራሕኩም ተመኩሮ

- እትደልይዎ ዓይነት ኮትራት

- እብ ኣየናይ ዓውዲ ፣ እንታይ ዓይነይ ስራሕ ኢኹም ከ እትመርጹ

ነዚ ኹሉ ምስ ኣማላእኩም ኣብቲ "Candidat" ዝብል ጠውቑ፣ እቶም ኣባላ ናይ l'ANEFA እምጥነኩም እዩ ዝበልዎ ስራሕ ኣብ ምድላይ ክሕግዝኹም እዮም።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
8 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture ANEFA

Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture ANEFA