ኣብ ስራሕ ዓለም ንምስታፍ ዘዕቢ ሰልጠና ምውሳድ
ምስ ኣብ 'ዮን ፍራንስ' YOON France

ኣብ ስራሕ ዓለም ንምስታፍ ዘዕቢ ሰልጠና ምውሳድ

ምስ 
ኣብ 'ዮን ፍራንስ' YOON France

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ28 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

4 ናይ ዎርክሾፕ ጉጅለ ፣ ኣብ ምድላይ ስራሕ ጎኒጎኒ ምድላው ። ሓሙስን ንግሆ ካብ ሰዓት
ወትሩ ሓሙስ ናይ ንግሆ ካብ ሰዓት ፣ 9h ክሳብ 12h
- ብ ምዝገባ

  • ዎርክሶፕ 1 : እቶም ናነቲ ሞያ ዝመሃሩ ዘለዉ ሰልጥንቲ ወይ 'ስታጀር ' ዘዳለውዎ ኮይኑ፣ ዝዕባኡ ድማ => ዓላማ ናይ ምድላይ ስራሕ ምንጻር ፣ ጭቡጥ ዝኾነ ናይ ምድላይ ስራሕ ኩነታትን ባህሪን ናይ እቲ ዓውዲ ብዝምልከት እዩ።
  • ዎርክሾፕ 2 : ኣገደስቲ ባእታታት እብ ምድላይ ስራሕ
    ዕላማ => በብደረጃ CV ን ናይ ስራሕ ተበግሶ ደብዳቤ ብ ፈረንሳ ተጻሒፉ ምድላው
  • ዎርክሾፕ 3 : ናይ ቃለ መጠይቕ ልምም፣ ኮይኑ
    ዕላማ => ኣብ ፈረንሳ ከመይ ናይ ስራሕ ቃለመጠቕ ከም ዝካየድ ምፍላጥ፣ ብዛዕብኡ ልምምድ ምግባር ። ኩነታትት ተፈታናይ ዝግምግም ርእይቶ ብምሃብን ምሕባርን ።
  • ዎርክሾፕ 4 : ኣብቲ ዓውዲ ሞያ ዘለዉ ሰባት ምርኻብ፣ ኣብ ናይ ኢንተርኔት ስራሕ ከም ዝካየድ ምፍላጥ። ዕላማ => ካልእ መገዲ ናይ ስራሕ መድለዪ ኣገባብ ምልላይ። ኣብ ኢንተርኔት ናይ ስራሕ መደብ ምድላይ ጉዳይ ምስላጥ።

ንመን ኢዩ ፧

ግዜ

ን 3 ሰዓታት

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

69 - Rhône

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
10
ግዜ

ን 3 ሰዓታት

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

69 - Rhône

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
10

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምድላው CV ን ሓደ ናይ ስራሕ ተበግሶ ደብዳቤን ምጽሓፍ

እቶም ኮዳት ወይ ኣገባባት ናይ CV ኣብ ፈረንሳ ኣየኖት እዮም፣? ኣብ ምድላይ ስራሕ ከ እንታ እዩ እጃሞም ? ምፍላጥ

ን ናይ ስራሕ ቃለመጠይቕ ምድላዋት ምግባር

ንናይ ስራሕ ቃለ መጠይቕ ብኸመይ ንዳሎ ? ? እንታይ ዝኣመሰሉ ልሙዳት ሕቶታት እዮም ከ ዝጽበዩና ? ወዘተ ንምፍላጥ

ሞያዊ ኣሰራርሓ ምልላይን ምፍላጥን

ኣብ ኢንተርኔት ዘለዉ ናይ ስራሕ ምድላት ኣየኖት እዮም ? ኣብ ኡ ኸ ብኸመይ ክንረዳዳእ ንኽእል ? ምፍላጥ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብቐጻሊ ብጽሑና

ነፍሲወከፍ ሰኑይ ፣ ካብ ሰዓት 14h ክሳብ 17h ኣብ ልዮን Lyon Olympique Échecs, 5 place du marché, 69009 Lyon (métro Valmy).

i ኣገዳሲ ሓበሬታ !ኣብ እቲ ናይ ቼክ ክለብ ምስ በጻሕኩም፣ ኣብ እቲ ኩርናዕ ምስ በጻሕኩም ኢኹም እትረኽቡና

ወትሩ 3ይ ሰሉስ ፣ ናይ ነፍሲወከፍ ወርሒ ፣ ካብ ሰዓታት 9h ክሳብ 12h, ኣብ l'Arche de Noé, 3 rue Félissent, 69007 Lyon (métro D Guillotière).

ወትሩ 2ይ ረቡዕ ናይ ነፍሲወከፍ ወርሒ ፣ ካብ ሰዓታት 9h ክሳብ 12h, ኣብ Passage 33, 33 Rue du 8 Mai 1945, Villeurbanne (bus C17)

ብ ኢመይል

ናብ contact@yoonfrance.com ብምጽሓፍ ተመዝገቡ

ቴለፎን

ብምድዋል 07 82 45 44 06 ተመዝገቡ

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
YOON France

YOON France