ኣብ ምድላይ ስራሕ ዝሕግዘኩም ሰብ ምርካብ
ምስ ዮን ፍራንስ YOON France

ኣብ ምድላይ ስራሕ ዝሕግዘኩም ሰብ ምርካብ

ምስ 
ዮን ፍራንስ YOON France

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ28 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ናይ 1h30 - ብ ምዝገባ

ኣብ ፈረንሳ ብዛዕባ ዘሎ ናይ ስራኽ ን ተኽሎል ባህሪን መገዲን ክትሕበሩ ኢኹም።

  • ብቐዳምነትን ንስኹም ስራሕ ንምርካብ ዝገበርኩሞ ጻዕሪ ኣሎ ክትገልጹ ኢኹም
  • ብ ምቕጻል ፣ ናይ እቲ ኣኣማኻሪ ምኽሪ ክትቕበሉ ኢኹም :

- Vos outils de recherche d'emploi

- ፣ ናይ ስራሕ ድሌትኩምን ናመደብኩምን

- ዘጥረኹሞ ብቕዓት ኣብ ተግባር ምውዓል

- ብሓፈሻ፣ መርበብ ናይ ምዕባሌ ኣረኻኽባ ስራሕ ኣብ ኢንተርኔትን ብኣካልን ምስጐም

- እቲ ኣሰራርሓ ናይ ሞያዊ ናይ ስራሕ ኮድ ኣብ ፈረንሳ ምሕባር

ንመን ኢዩ ፧

ግዜ

ን 1h30 ሰዓት

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

69 - Rhône

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
10
ግዜ

ን 1h30 ሰዓት

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

69 - Rhône

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
10

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

CV ምስራሕ ወይ ምምሕያሽ

CV ኹም ብምምሕያሽ ዶ ክትጅምሩ ? ብቕዓትኩም ኣብኡ ብኸመይ ኣገባብ ይሰፍሩ ?

ኣብ ምድላይ ስራሕ ዝዕድም ናይ ውልቂ ሓጋዚ ምርካብ

ኣብ ምድላይ ስራሕ እንታይ ዓይነት ምንቅስቓሳት ጌርኩምi ? ኣብ እንታይ ዓይነቲ እንታይ ዓይነት ፣ መገበሲ ሓበሬታታት ከ ረኺምኪም ?

ብቁዕ ተወዳዳሪ ንምዃን ዘኽእለኒ ብቕዓት ብምጥራይ

እብ እንታይ ዓይነት ናይ ስራሕ ክልዲ እዮም ስራሕ ዘድልዩኒ፣ ? ብ ኸመይ ከ ይጥቀመሎም?

ናይ ስራሕ መርበባተይ ብኸመይ የስፍሖም

ብዛዕባ ሞያዊ ብቕዓተንይ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክህብ ይኽእል ? ናይ ውልቀይ ናይ ስራሕ ዓንኬል መርበብ ብከመይ የስፍሕ ?

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብቀጻሊ ምጹና

ወትሩ ሰኑይ ካብ ሰዓት 14h ክሳብ 17h ኣብ Lyon Olympique Échecs, 5 place du marché, 69009 ይሎን Lyon (métro Valmy)

i ኣገዳሲ ሓበሬታ : Iእባ ናይ ክለብ ቼክን ናይ ኣብቲ ጎልጎል ምጽዋት ዘሎ ንጥፈታት እውን ክትሳተፉ ትእእሉ ኢኹም።

ኣብ 3ème ረቡዕ ናይ ናፍሲ ወከፍ ወርሒ , ካብ ሰዓት 9h ክሳብ 12h, ኣብ l'Arche de Noé, 3 rue Félissent, 69007 እባ ልዮን Lyon (métro D Guillotière).

ወትሩ ካልኣይ ረቡዕ ናይቲ ወርሒ ናክ ሰዓት 9h ክሳብ 12h, ኣብ Passage 33, 33 Rue ክሳብ 8 Mai 1945, Villeurbanne (bus C17). ኣገልግሎት ንህብ።

ቴለፎንና

ብ 07 82 45 44 06 ደውሉ

ብ ኢመይል

ናብ contact@yoonfrance.com ቆጸራ ንምሓጽ ጸሓፉልና

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
YOON France

YOON France