ኣማኻሪ፣ ወይ ሓጋዚ ምርካብ
ምስ Refugee Women Mentorship Initiativeብሳላ ን ስድደተኛታት ደቀንትዮ ዝጣበቕ ማሕበር

ኣማኻሪ፣ ወይ ሓጋዚ ምርካብ

ምስ 
Refugee Women Mentorship Initiativeብሳላ ን ስድደተኛታት ደቀንትዮ ዝጣበቕ ማሕበር

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ17 mars 2022

እንታይ ኢዩ?

ሓደ ኣሰናይነት ወይ ምትሕብባር ን ስደተኛታትን ሓተትቲ ኦኡቕባን ደቀንስትዮን፣ እብ ኤውሮፕ ስራሕ ዝረኽባሉ ባይታ ንምጥጣሕ

ኣብዚ መደብ እዊ ዝሳተፋ ደቀንስትዮ፣ ውልቃዊ ሓበሬታን ምኽሪን ብ ሰብ ሞያ (ኣማኸርቲ) ክረኽባ ይኽእላ፣ እዚ መደብ እዚ ብ ኣኣብቲ ዓውዲ ፍሉጣት ዝኾኑ ሰብ ሞያ ይትግበር።

እታ ኣማኻሪት ን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ መረጸት፣ንዕኣን ካብ 4 ክሳብ 6 ኣዋርሕ (እንተወሓደ 6 እዋን ብምርካብ ተሰንያ። )

እንተን ደቀንስትዮ ኣብ ዝመረጽኦ ዓውዲ፣ ዝምልከት በዓል ሞያ ክጠልባ ይኽእላ እየን ። ናብነይ ፣ ኣብ ምቛም ትካላት ኣብ ማሕበራዊ መድያ ወዘተ።

i ኣገዳሲ ሓበሬታ

እቶም ትካላት : ናይ ስራሕ ምፍጣር ተእእሎ ኣየውህሱን እዮም ።እንታይ ደኣ ይፍትኑ እምበር።

ኩሉ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብዚ ወብሳይትና ብ (ቋንቋ እንግሊዝኛ) ምርካብ ይከኣል

https://place-network.org/refugee-women-mentorship-initiative/

ንመን ኢዩ ፧

ግዜ

4 ክሳብ 6 ኣዋርሕ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ግዜ

4 ክሳብ 6 ኣዋርሕ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምስ ዝዓብዩ ትካላት ምርኻብ

ብ ሳላ ናይ ስደተኛ ደቀንስትዮ ምትብባዕ ዝነጥፍ መአደብ፣ ምስ ተሻረኽቲ ኣካላት ከም ኣኒ፣ Accenture, L’Oréal, Adecco Group, Pepsico, Pfizer, Randstad, Manpower ን ካልኦትን ፣ እቶአን ስደተኛታት ደቀንትዮ ናብ ናይ ሞያ ዓለም ክጽንበራሉ ዝኽእላ ስልተና ናይ ምርካብ ደገፍ ይረኽባ።

ውልቃዊ ናይ ኣሰናይነት መደብ ምርካብ

ነፍስወከፍ ስደተኛ ጓል ኣንስተይቲ፣ ብ ሞያዊ ኣሰናይነት ናይ ምርካብ መሰል ይህልዋን ኣብ ናያ ውልቃዊ ናይ ስራሕ ዓውዲን ምስ ዝነጥፋ ትካላት የላልያን።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ናይቲ መደብ ተሳተፍቲ በብ እብረ ምጓስም

  • ነቲ ቀጥዒ ብ እንግሊዝኛ ወይ (ብፍረንሳ ምምላእ ) (
  • ብ ምቕጻል ነቶ መድደብ ዘሰላስሉ ሰባት ርክብ ምግባር መደብ ምውጻእ
  • ምእንቲ ኣብቲ መድደብ ምኽሳብ ክከኣል ፣ ናይ ፈለማ ብኣካል ርክብ ምክያድ።
  • ድሓር ብቐጻሊ ዘራኽብ ነይ ሓባራዊ መድደብ ምሕንጻን

i ኣገዳሲ ሓበሬታr እተን ነዚ መሕተት ዝመላኣ ደቀንስትዮ ንቐጥታ ይምረጻ ማለት ኣይኮናን፣ እንታይ ደኣ ብ ምርጫን ፣ ኩናታትን ናይተኦም ሰብ ሞያ እዩ ዝውሰን፣ ሓደ ሓደ እዋን እቲ መስርሕናይ ኣዋርሕ ምጽባይ ዝሓትት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።.

እቲ መሕተት ቀጥዒ ብ እንግሊዝኛ ይመላእ

እንተደኣ ነቲ መደብ ክትሳፋ ደሊኽን ኣብዚ ጠውቓ ici

ናይ ቋንቋ ፈረንሳ መሕተት ቀጥዒ

ኣብዚ ጠውቓ ici

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
8 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

PLACE
PLACE

Partenaires

Tent
Tent

Responsable

PLACE

PLACE

Partenaires

Tent

Tent