ኣፍልጦ ክብርታት ባሃልን ሕብረተሰብ ምርዳእን ምኽባርን ምዕባይ
ምስ Marseille Hospitalité

ኣፍልጦ ክብርታት ባሃልን ሕብረተሰብ ምርዳእን ምኽባርን ምዕባይ

ምስ 
Marseille Hospitalité

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 31 janv. 2022

እንታይ ኢዩ?

"Marseille Hospitalité",ሓደ ናይ ባህላዊ መደብ ኮኦኡኑ ንስደተኛታት ናይ ሲቪክን ከምኡውን ኢንተርነት መድድባት ብነጻ ዝህብ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

13 - Bouches-du-Rhône

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

13 - Bouches-du-Rhône

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብዝያዳ ን ማሕበረሰብ ፈረንሳ ንምርዳእ

ብዝያዳ ን ማሕበረሰብ ፈረንሳ ንምርዳእ

ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ዎርክሾፕ መድድባት እንታይ እዩ መግለጺታት ናይ ሓደ ዜጋ ፈረንሳ ዝድህስስ ኣስተምህሮታት ምሃብ

Avec les ateliers civiques, les participants découvrent ce que signifie être "citoyen français" :

  • ንቑሕ ኣፍልጦ ኣብ ክብርታት ሪፖብሊክ ፍረንሳን ዜጋታታ ምህላው፣ ምህላው፣ (መሰልን ግቡእን ኩሉ ዜጋ፣ ዘይ ምጉናይ ፣ ካብ ሃይማኖታዊ ነጻ ዝኾነ ኣመራርሕ ) ወዘተ ንምፍላጥ
  • ዝበለጸ ኣፍልጦ ኣብ ታሪኽ ፍረንሳ ንምህላው
  • እቶም ኣስተምህሮታት ብ ባህላዊ ንጥፈታት መደባትን ዝተሰነዩ እዮም

ካላኦት ሰባት ብምፍላጥ ናይ ቋንቋ ፈረንስ ብቕዓት ምህብራም

እዚ ኣጋጣሚ እዚ ፣ ኣብቲ ኣስተምህሮታት ቋንቋ፣ምስ ኣብ ኡ እትረኽብዎም ሓደሽቲ ሰባት ናይ ምዝርራብ ዕድል ክፈጥረልኩም ይኽእል እዩ።

እታ ከተማ ኹ ድማ ትፈልጥዋ

ብተደጋጋሚ ዝፍጠር ናይ ምውጻእን ኣብ ባህላዊ መደባርት ምስታፍን ምስ ኣብ እቲ ክልል ዘሎ ባህሊ ህዝቢን ኣነባብራን ፣ ብምድህሳስ ብገዛእ ርእስኹም ብምምርኳስ ክትንቀሳቀሱን የኽእለኩም


ኣተቓቕማ ኢንተርነትን ምምሃር

ብሳላ እዚ ኣስተምህሮ እዚ፣ እቶ ምተሳተፍቲ ንከተምኦም ዝያዳ ክፈልጡን ይክእሉ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ተመዝገቡ

እቲ ናይ ምዝገባ ኹነታት Conditions d’inscription : ወዳምነት ን ስደተኛታት፣ን ናይ ዑቕባ መስል ዘለዎም፣ ንተመሃሮ ቋንቋ ፣ ምእንቲ መሰረታዊ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኣፍልጦ ዘለዎም ይመርጽ።

መዝገባ : እንተደኣ ደሊኹም ነዚ ፎርም እዚ ክትመልኡ ክንዕድም እንከለና ደስታ እስመዓና la fiche d'inscription et l'adresser à :

ኣብ Khadija ROUL, ከምኡውን Chargée de médiation culturelle,

  • ኢመይልና: mediation@ancrages.org
  • ቴለፎንናን : 07 67 98 82 09 እነሀለኩም
ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

ANCRAGES