ምስ ንኣሽቱ ህጻናት ንምስራሕ፣
ምስ ሜዞን ዱ ባ በልቪል (Maison du Bas Belleville ) ዝበሃል መደብ፣

ምስ ንኣሽቱ ህጻናት ንምስራሕ፣

ምስ 
ሜዞን ዱ ባ በልቪል (Maison du Bas Belleville ) ዝበሃል መደብ፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ2 févr. 2022

እንታይ ኢዩ?

ሓፈፈሻዊ ብቅዓት ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ሕሳብ፣ ኣናሃበ ናይ ምስ ቆልዑ ምስራሕ ዘኽእል ፕሮጀችት ንምህናጽ እዩ ዕላማ ናይ እዚ ስልጠና እዚ።

እዚ እናተመሃርካ ዝውሰድ ትምህርቲ እዚ፣ ነቲ ሞያ ዝሕግዝ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ፍሉይ ስልጠና ናይ ንባብ( ምጽሓፍን ከምኡ እውን ኣብ ዕቤት ህጻናትን ሓፈሻዊ ሕብረተሰባህላዊ) ስልጠና።

ዕላማታት

ምስ ንኣሽቱ ህጻናት ንምስራሕ ምኽኣል

ኣብቲ ዓውዲ ዘተኮረ ስልጠና ምርካብ

ናይ ቀዳማይ ረድኤት ስልጠና ዘካተተ እውን እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
15
ኣገዳሲ

ናይ ባንኪ ሕሳብ (Compte bancaire)፣

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣

ን 4 ኣዋርሕ

ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 56 ዕድመ
ግዜ

6 mois

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
15
ኣገዳሲ

ናይ ባንኪ ሕሳብ (Compte bancaire)፣

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣

ን 4 ኣዋርሕ

ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 56 ዕድመ
ግዜ

6 mois

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብ ሰሙን ን 13 ሰዓታት ዝኣክል ናይ ስልጠና እዋን ምሕላፍ።

ብሓፈሻዊ ብቅዓት ኣብ ቋንቋ ፈረንሳን ምስ ቆልዑ ንምሰራሕ ዘኽእልን ናይ ምጽሓፍን ሜላታት (ቴክኒካት) ይወሃብ፣

ናይ ደልፍ (DELF): ክእለት ቋንቋ ፈረንሳይ ከምዘመሓየሽኩም ዝገልጽን ዝምስክር ወረቐት (ሰርትፊኬት) ይወሃበኩም፣

ከምኡ እውን ናይ ሕሳብ ትምህርቲ ስልጠና ክትወስዱን ተጠቀምቲን ክትኮኑ ኢኹም።

ነቲ ምስ ህጻናት ዝግበር ስራሕ ምድህሳሱን ኣቐዲምካ መጽናዕቲ ምውሳድን።

ነቲ ናይ ስራሕ ቦታ ከም እትበጽሑ ይግበር።

ኣብ እዞ ዝስዕቡ ናይ ስራሕ ልምዲ ከም ዝህልወኩም ይግበር

  • ክንክን ህጻናት
  • ምምሃር ንኣሽቱ ቖልዑ
  • ኩለንተናዊ ናይ ብህጻናት ክንክን

ናይ ቀዳማይ ረድኤት ስልጠና ምርካብ፣

ቀዳማይ ደረጃ ፐ ኤስ ሰ ቁጽሪ ሓደ 1 (PSC1) ምክልኻል ሓደጋን ምሕላው ድሕነት ህጻናትን ፣ ከምኡውን ናይ ንኣብነት ንሓደ ልቡ ሰተት (réanimation cardiaque) ኢልዎ ሃለዋቱ ንዘጥፍአ ሰብ፣ ዝወሃብ ግዝያዊ ሓገዝ፣ ከይተረበሽካ ክትሕግዝ ምኽኣል ወዘተ ዝዓለመ ስልጠናታት ፈተና ከምትወስዱ ይግበር።

ምስ ንኣሽቱ ህጻናት ንምስራሕ ምኽኣል፣

  • ፍሉይ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኣመጋግባን ዕቤት ህጻናትን ክህልወኩም እዩ።
  • ብዛዕባ ማሕበራውን ባላውን ብዝምልከት ንዝለዓሉ ሕቶታት ማለት ካብ ዓሌታዊ ኣፈላላይ፣ ካብ ሃይማኖትን፣ ካብ ጾታዊ ፍልልያትን ሓራ ዝኾነ ርድ ኢትን ካብ ከም ኡ ንዝ ኣመሰሉ ሕቶታትን ዝምልስ ፍታሕ ንምርካብ ስልጠና ክወሃበኩም እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ዝቕጽል ስልጠና መዓስ ከምዝኾነ ንምፍላጥ ተወከሱና፣

ንኣኑሽካ ካሙሻን (Anouchka Comushian) ዝተባህለት ኣወሃሃዲ/ት እቲ መደብ ተወከሱ

ናይ መርበብ ሓበሬታ መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻና linguistique.belleville@groupe-sos.org ማለት ኢመይልና እዚ ዝስዕብ እዩ፣

በዚ ዝስዕብ ቑጽሪ ስልክና 06 42 59 45 17 እውን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም፣

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Centre social et culturel Maison du Bas Belleville

Centre social et culturel Maison du Bas Belleville