ናይ ምውስዋስ ኣካላትን"ስፖርትን" መምህር ምዃን ዘኽእል ስልጠና ምውሳድ፣
ምስ ብምትሕባር Kabubu፣

ናይ ምውስዋስ ኣካላትን"ስፖርትን" መምህር ምዃን ዘኽእል ስልጠና ምውሳድ፣

ምስ 
ብምትሕባር Kabubu፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 5 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

መደብ ፊት (FIT) ምጽምባር ካልእን ዘጠቓለል፡ ኣብ ስልጠናን፡ ስራሕን፣ናይ ምዝንጋዕን ናይ ምውስዋስ ኣካልትን መምህር ንምዃን ዘኽእል ብሉጽ ብቕዓት ኣጨቢጡ ልዑል ወረቐት ምስክር ክትረኽቡ ዝሕግዝ መደብ ስልጠና እዩ፣

i እዚ መደብ እዚ ኣብ 21 ታሕሳስ ጀሚሩ ክሳብ ግንቦት 2022 ብነጻ እዩ።

ብሳላ እዚ ስልጠና እዚ፣ ወረቐት ምስክር ሰርትፍኬት (CQP) እውን ክህልወኩም ይኽእል እዩ። እዚ ወረቐት ምስክር እዚ ድማ፣ ኣብ ናይ ስፖርትን ምዝንጋዕ፣ ኣብ ማሕበራትን ከምኡ እውን፣ ናይ ዓበይቲ መንእሰያትን ቆልዑ ምዝናዕ ንምስራሕ የኽእል።

FIT መሳርሕቲ ናይ ካቡቡ(Kabubu),ን ቤት ትምህርቲ ኤኮል ቶ(l'école Thot) ከምኡ ኣውን ኡፎለፕ l'UFOLEP እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ን 6 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ን 6 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሰራሕተኛ ናይ ምዝንጋዕን ስፖርትን ንምዃን፣

ብሳላ እዚ ነጻ ዝኾነ ስልጠና እዚ፣ ኣብ መዘናግዒ ማዕከናት ናይ ምስራሕ ተኻሎ ክህልወኩም እዩ።

ኣብ ናይ ስፖርትን ምዝንጋዕ፣ ንምስራሕ ዘኽእል ሰርትፍኬት እውን ክህልወኩም እዩ።

ቋንቋ ፈረንሳ ክእለትኩም ይመሓየሽ፣

እቲ ዝወሃብ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ትምህርቲ፣ ብሓባርን ብውልቂን ዝካየድ ኮይኑ፣ ን ናይ ፈረንሳ ቋንቋኹም ከማዕብለልኩም እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና

ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ብቕዓትኩም ንምምርማር ንኽሕግዝ፣ ንጀመርቲ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ዝጅምር እዩ/

እንተደኣ ዘገድሰኩም ኮይኑ እዚ መደብ እዚ ጠውቑ https://airtable.com/shrhXXjV9ZsZmRkpi

ሕቶ እንተለኩም

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምውካስ በዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ መልእኽታት መቐበሊ ኣድራሻና ጸሓፉልና፣ formation@kabubu.fr

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Kabubu

Partenaires

UFOLEP
Thot

Responsable

Kabubu

Partenaires

UFOLEP

Thot