Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ናይ ትምህርቲ መደባት ወይ ፕሮግራማት፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ንሓደ ስደተኛ ቅኑዕ ምኽሪ ዝተሰነየ ሓገዝ ብኻልእ ዘራርባ ምወላ ወይ ኣባሊግነት ዝተሓወሶ ምስላይ ወይ ምርሒት ምህብ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እንተደኣ ንሓደ ስደተኛ ንኸተ አንግዱ ወይ ንኽትቅበልዎ መርሓባ ብምባል ቅሩባት ዲኹም፣ ብወለንተኝት፣ኣብቲ ንስደተኛ ናይ ምውህሃድ መስርሕ ንምቅላል ክትሕግዙ ፍቓደኛታት እንተደኣ ኾይንኩም፣ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ንኽሕግዘኩም ድሉው እዮም።

እዚ ፍሉይ ናይ ምትሕግጋዝ መደብ፣ ንስደተኛ ዝዓለመ ኾይኑ፣ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ናይ ትምህርቱ ምሕጋዝን ኣብ ምምሃር ዝዓለመን እዩ።

ብዙሓት ተግባራት ፣ናይ ኣባሊጋዊ ን ሓገዝ ን ብፍላይ ንኣሽቱ ንመንእሰያትን፣ ሓደሽቲ መጻእቲን ምስ ሓድሽ ስደተኛታት ኣብ ምልልላይ ምስ ሓድሽ ኣሰራርዓን ቋንቋን ኣብ ምምላኽ ንምሕጋዝን እዩ። ኣብ ምምሃር ኮድ፣ ኣብ ናይ ትምህርቲ ኣብ ፣ ብቕልጡፍ ምምትሕግጋዝ፣ እዚ እዋን ናይ፣ ምምውህሃድ ይሕግዞ።

i

ክፍለጥ ዝግበኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር፣ እዚ መደብ እዚ ስራሕ ናይ እዞም ተሓጋገዝቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ማለት ኣሲ ስታንት ሶሻል ቦታ ዝትክእ ኣይኮነን፣ እቲ ዕላማ እምበኣር ነቲ ዝሕገዝ ስደተኛ፣ ኣብ ቋንቋ ምምላኽን ኣብ ትምህርቱን ክስጉም ምግባርን፣ ኣብ ምምስራትን ምምዕባልን ጽቡቕ ርክባት፣ ዓቢ ተራ ምጽዋት ብሓፈሻ ኣብ ሂወቱ ክረኽቦም ዝግበኦም ሓለፋታት ምሃቡን፣ ሓለፋ ናይ ምሃብን ፣ ምሕጋዝን ዘጠቓለለ መደብ እዩ።።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብስሩዕ፣ ምስ እቲ መዋሊ ስደተኛ ዝኾነ ሰብ፣ ምክትታልን ኣብ ምምዕባል ቋንቋ ፈረንሳ ምምዕባል፣ኣብ መዓልታዊ ናብራ
ዝውዕል ፣ ከም ኡ ድማ ንተኸታታሊ ግዜ ዝቕጽል ናይ ቃላት ዝርርብ ብምግባር ኣብ ምምዕባል ክእለትን ኣዘራርባ ፈረንሳ ርእሰ ተ ኣማንነት ብምሕዳር ንምስጓም ስምሕጋዝ ዝዓለመ መደብ እዩ።

ነቲ ስደተኛ ምስ ናብራ ፈረንሳ ኣብ ምውህሃዱ ቀሊል ዕድል ንምሃብን ምሕጋዝን።

እዚ ንሓደ ስደተኛ ናይ ምሕጋዝ መደብ እምበ ኣር ብፍሉይ ዝምልከቶም ኣካላት ብፍላይ ህጻናትን ማለት ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑትን ገና ኣብ በጽሒ ዘይበጽሑ መንእሰያትንዝምልከት ኮይኑ፣

ናይ ትምህርቲ ሂወቶም ምምስራትን ኣብ ትምህርቲ ዓለም ንኽዕወቱ ምሕጋዞምን ምስላዮምን ካብ ስርዓተ ትምህርቲ ሃገረ ፈረንሳይ ክረኽብዎ ዝግበ ኦም መሰላትን ፍልጠትን ብግቡእ ከምዝርድ ኦም ምሕጋዝን ዝዓለመ መደብ እዩ።

ኣብ እዚ መደብ እዚ ብምስታፍኩም ከም ሓገዝቲመጠን ፣ካብ እቶም ሓደሽቲ መጻእቲን ስደተኛታት (ታሪኽ ሙዚቃ ምኽሻንን ባህሊን ) ከምኡ እውን ናይ ካልእ ህዝቢ ቋንቋን፣ ናይ ምልላይ ዕድል ክህልወኩም ዝሕግዝ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ እንታይ ዝኣመሰለ መደብ ክትሳተፉ ከም እትኽእሉ ንምምይያጥ፣ነዚ ዝምልሳ ኣካላት ኣብቲ እትነብሩሉ ከባቢ ኣድራሻታቶም ንምርካብ ኣብዚ ዝርከብዎ ቤት ጽሕፈታት ዝሕብር መሐበሪ ስነ ካርታተወከሱ።

ብድሕርዚ እቲ ዝቐርበኩምን ዝሰማማዓኩምን ቦታን መደብን ምስ መረጽኩምን ረኸብኩምን ኣብ ኡ ብምውካስ ወይ ብምጥዋቕ ምሳታቶም ክትራኽቡን ናብቲ መደብ ናይ ምጽምባር ኩነታት ከተጣጥሑ ከምትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ተመሳሳሊ ዛዕባ

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés (Diair)
Délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés (Diair)
Direction générale des étrangers en France (DGEF)
Direction générale des étrangers en France (DGEF)

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
kerriankerrianተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
vikpetrukvikpetrukተርጓሚ/ሚት
oksanka_blazeoksanka_blazeተርጓሚ/ሚት
sarah téffènesarah téffèneተርጓሚ/ሚት