ኣብ ፈረንሳን ናይ ቀረባ ፈታዊ ተሓላቂ ሰብ (ትኽ-ትንፋስ ) ንምርካብ
ምስ ምስ መደብ "Rencontres et Loisirs"

ኣብ ፈረንሳን ናይ ቀረባ ፈታዊ ተሓላቂ ሰብ (ትኽ-ትንፋስ ) ንምርካብ

ምስ 
ምስ መደብ "Rencontres et Loisirs"

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ11 mars 2022

እንታይ ኢዩ?

ንስኻ ሓደ ወለንተኛ ክፉት ኣተሓሳስባ ዘለካን ሰብ ኴንከ ፣ ንሓደ ስደተኛ ኣብ ፈረንሳ ክትሕግዝ ድሉው ዲኻ? መንግስቲ ፈረንሳን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያትን ብምትሕብባር፤ ነዚ ናይ ግብረ ሰናይ፥ ተግባር ኣብ ግብሪ ምውዓል፤ ዝከኣለሉ፥ ብግህዶ ጭቡጥ ዝኾነሉ ጉዳይ ኣጣጢሑ ኣሎ::

ኣብዚ መደብ ምሕገዝ ንስደተኛታት እምበኣር, ብቐዳምነት ምስ ሓደሽቲ ሰባት ብምልላይን ኣብ ናይ ትርፊ ጊዜኦም ዘሕልፍዎ ምዝንጋዕ ዘጠቓለለ ኾይኑ፤ ሲነማ ሙዚቃ ምዝንጋዕ ካልእን እዚ እትወስድዎ ስጉምቲ ድማ ኣብ ሂወት ሓደ ስደተኛ፤ ዓቢ ኣስተዋጻኦ ንኽትገብሩ ዓቢ ኣፍደገ የርሑ ።

ስለዚ ንስኻ ብወለንታኡ ናይ ግብረ ሰናይ ሓጋዚ ደኣ እምበር ኣብ ቦታ ወይ ሞያ ናይ ሓደ ተሓጋጋዚ ናይ ማሕበራዊ ሂወት ማለት( ትራቫዮር ወይ ኣሲስታንት ሶሺያል travailleur social) ክትትክእ ዘገድደካ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ይኹን ሓይሊ ከምዘየሎ ክትፈልጥ ይግበኣካ።

እቲ ተደልዩ ዘሎ ሸቶ ነዚ ክትሕግዞ ደሊኻዮ ዘለኻ ስደተኛ፤ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎኡን ማሕበራዊ ዝኾነ ምትእስሳርን ምትሕልላይን፥ ዝመለኦ ዝምድና ምፍጣርን እቲ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ድማ፥ ምምዕባሉን እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ንሓደ ስደተኛ፥ መታን ናብቲ ሓባራዊ ሂወት ንምቕላል

መታን ናብ ሕብረተሰብ ፈረንሳይ ብዝቐለል መንገዲ ክጽምበር ክኽእልን፥ ስደተኛ ኣብ ምሕጋዝ ወይ ንምስናይ፥ ምስታፍ

ምስ ሓደሽቲ ሰባት ብምራኻብን ፍልጠት ምድላብ

ንሓደ ስደትኛ ምሕጋዝካ ንዓኻውን ካብቲ ልሙድን ተደጋጋሚን ዓንኬል ሂወትካ ወጺካ ሓደሽቲ ስባት ምፍላጥን ሓድሽ ናይ ሂወት ተመኩሮ ክትላለይን ክትድልብን የኽእለካ።

ሓድሽ ባህልን ልምድን ክትላለ ይገብረካ።

ልዕሊ ኹሉ ድማ ውጽኢቱ ብዕሊን ብጋህድን ኣብ ባይታ ዝርኤ መደብ ምሕጋዝ ስደተኛ ምስታፍካ ንስኻውን ብወገንካ ቅድሚ ሕጂ ዘይትፈልጦም፡ ሓደሽቲ ባህልታትን ወግዕታትን ልምድታትን፥ ክትላለ የኽእለካ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣብቲ ትነብረሉ ከባቢ እትርከቡ ማሕበር ተወከስ።

ኣብ ጥቓ እቲ እትነብረሉ ከባቢ እቲ ንዓኻ ዝሓሸ እዩ እትብሎን ዝሰማምዓካ ናይ ምሕጋዝ ኣገባብ ወይ መንገዲ ኣለልን ምረጽን፡ካብዘን ኣብዚ ካርታ ተወሳሳእቲ ወይ ንጡፋት ኮይነን ተጠቒሰን ዘለዋን ዝርከባሉ ቦታታት ብምሕራይ ዝሰማምዓካ ቦታ ሕረ።

ኣድራሻን ሙሉእ ሓበሬታን እትረክበሉ ቦታ ንምኻድ ናይ እቲ ማሕበር ሽም ጠውቕ እቲ ዝጠወቕካዮ ድማ ቢንተርኔት ተመሪሑ ናብቲ እትደልዮ ሙሉእ ሓበሬታ ክመርሓካ እዩ።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
105 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
16እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur

Partenaires

Direction générale des étrangers en France (DGEF)
Direction générale des étrangers en France (DGEF)
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés (Diair)
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés (Diair)

Responsable

Ministère de l'Intérieur

Ministère de l'Intérieur

Partenaires

Direction générale des étrangers en France (DGEF)

Direction générale des étrangers en France (DGEF)

Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés (Diair)

Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés (Diair)