ናይ ስራሕ ዕድል ንነደቕቲ
ምስ ማሕበር፣ ሰንቲክ SENTIERS

ናይ ስራሕ ዕድል ንነደቕቲ

ምስ 
ማሕበር፣ ሰንቲክ SENTIERS

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 9 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

ማሕበር SENTIERS እዕድመኩም ኣብ ናይ ህንጻ ስራሕ ኣብ ዲጆን ክትሰርሑ ምእንቲ።

ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ህንጻ ስርሓት ንምስታፍ ፣ ንኽትሕገዙ ፣ ንኽትስነዩን፣ ናይ ኣብ ናይ ውልቂ ፕሮጀክትኹም ከተተግብሩን ትኽእሉ ኢኹም።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ክሳብ 24 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ክሳብ 24 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ስራሕ ንምርካብ

እቲ ዕላማ፣ ን ስራሕ ንምርካብ ዝተጸገሙ ሰባት ፣ ኣብ እቲ ዓውዲ ህንጻ ብቐሊሉ ስራሕ ን ምርካብ እዩ ።

ስልጠና ነደቕቲ ንምዃን

ኣብቲ ቦታ ስራሕ ዝተፈላለዩ፣ ናይ ቴክኒክ ስርሓት ክትላላዩ ኢኹም። ን ኣነት ንኸመይ ናይ ቀደም ባህላዊ ማንደቕ ይስራሕ ኔይሩ ከምኡ እውን ኣብ ጽርበት ሓወልቲ ምስራሕን ወዘተ ክትሳተፉ ትኽእሉ።

ከምኡ ኣውን እባ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ናይ ዓውደ ስርሓት ንኣብነት ( : ምሕዳስ , ንህጻታት፣ ምልካይሕብሪ፣ ምስርጋሕ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት መስመራት ናይ ውሽቲን ደገን) ,ስርሓት ኣኣታኽልቲን ካልእ፣ …

ኣሰናይነትን ሓገዝ ኣብ ምውህሃድ ስራሕን ንምርካብ

ናይ ውልቃዊ ህይወትካ ፣ ንምስልሳል ምስናይ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ን ምውድዳር

ተወዳደርቲ ኴንኩም ንምቕራብ ን ናይ ፖለምልዋን ወይ እውን ን conseiller Pôle Emploi ወይ ን ሚስዮን ሎካል Mission Locale. ተወከሱ።

ኣብዚ ናይ ኢንተሬት ሳይትና እውን ብቐጥታ ክትምዝገቡ ትኻሉ ኢኹም

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

association SENTIERS