ናይ ስራሕ ዕድል ንነደቕቲ
ምስ ማሕበር፣ ሰንቲክ SENTIERS

ናይ ስራሕ ዕድል ንነደቕቲ

ምስ 
ማሕበር፣ ሰንቲክ SENTIERS

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ9 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

ማሕበር SENTIERS እዕድመኩም ኣብ ናይ ህንጻ ስራሕ ኣብ ዲጆን ክትሰርሑ ምእንቲ።

ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ህንጻ ስርሓት ንምስታፍ ፣ ንኽትሕገዙ ፣ ንኽትስነዩን፣ ናይ ኣብ ናይ ውልቂ ፕሮጀክትኹም ከተተግብሩን ትኽእሉ ኢኹም።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ክሳብ 24 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ክሳብ 24 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ስራሕ ንምርካብ

እቲ ዕላማ፣ ን ስራሕ ንምርካብ ዝተጸገሙ ሰባት ፣ ኣብ እቲ ዓውዲ ህንጻ ብቐሊሉ ስራሕ ን ምርካብ እዩ ።

ስልጠና ነደቕቲ ንምዃን

ኣብቲ ቦታ ስራሕ ዝተፈላለዩ፣ ናይ ቴክኒክ ስርሓት ክትላላዩ ኢኹም። ን ኣነት ንኸመይ ናይ ቀደም ባህላዊ ማንደቕ ይስራሕ ኔይሩ ከምኡ እውን ኣብ ጽርበት ሓወልቲ ምስራሕን ወዘተ ክትሳተፉ ትኽእሉ።

ከምኡ ኣውን እባ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ናይ ዓውደ ስርሓት ንኣብነት ( : ምሕዳስ , ንህጻታት፣ ምልካይሕብሪ፣ ምስርጋሕ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት መስመራት ናይ ውሽቲን ደገን) ,ስርሓት ኣኣታኽልቲን ካልእ፣ …

ኣሰናይነትን ሓገዝ ኣብ ምውህሃድ ስራሕን ንምርካብ

ናይ ውልቃዊ ህይወትካ ፣ ንምስልሳል ምስናይ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ን ምውድዳር

ተወዳደርቲ ኴንኩም ንምቕራብ ን ናይ ፖለምልዋን ወይ እውን ን conseiller Pôle Emploi ወይ ን ሚስዮን ሎካል Mission Locale. ተወከሱ።

ኣብዚ ናይ ኢንተሬት ሳይትና እውን ብቐጥታ ክትምዝገቡ ትኻሉ ኢኹም

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
association SENTIERS

association SENTIERS