ናይ መንግስቲ ገዛ ምሕታት
ምስ ኢንሴኽ Insair 38 - ኣዶማ Adoma ን ሳልቶ SALTo - ዋዞ ብሉ Oiseau Bleu

ናይ መንግስቲ ገዛ ምሕታት

ምስ 
ኢንሴኽ Insair 38 - ኣዶማ Adoma ን ሳልቶ SALTo - ዋዞ ብሉ Oiseau Bleu

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ11 mai 2021

እንታይ ኢዩ?

እዚ ናይ ገዛ ምሕታት መርርሕ፣ . ብ ኸመይ ገዛን ምስኡ ዝኸይድ ድማ ምርካብ ዝራኽን ዝከውን ሓገዝ ምርካብ ዝዓለመ እዩ።

i ን ኣፍልጦ !: እዚ ኣሳላይነት እዚ éን ስደተኛታት (ን ንጽል ቤተሰብ ማለት ወይ ኣደን ወይ ኣቦ ንበይኖም ) ን ህገዛ ዘይረከቡ ሓተቲ ዑቕባ ከምኡ ውን ን ማሕበራዊ ጸገም ዘለዎምን ዝዓለም እዩ።.

ኣገዳሲ ! : ነዚ ሓገዝ እዚ ንምርካብ : ዘድልዩ ነገራት

  • ብጭቡጥ ገዛ ዘድልየኩም ክኸውን ኣለዎ
  • ኣብ ግሮኖብልን ኣከባቢ grenobloise, ክኸውን ኣለዎ ጠለብኩም
  • ኣኣብቲ መስርሕ ናይ ሓገዝ ምዝጉባት ምስ እትኾኑ

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ማሓበራዊ ሓገዝ ምርካብ

እዚ መስርሕ ን ዝጋኩም ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ ምርካብ ነገራት ከም እኒ፣ ኣፍልጦ ኣኣብ ሕጊ ፣ናይ ስራሕ ምርካብ ተኽእሎን ካልእን ኣፍልጦ ከም እተርኽቡ ሕግዝ

ስራሕ ርኸቡ

እዚ መስርሕ ኣዚ እውን ፣ ን ናይ ቋንቋን ካልእ ስልተናታት ፣ ማእከል ብምግባር፣ ስራሕ ን ኽትረኽብሉ እትኽእሉ ኩናታት የመቻችእ

ቀዋዊ ገዛ ንምርካብ

ዕላማ ናይዚ መደብ ፣ ቀዋሚ ጋዛ ንምርካብ ክሕግዘኩም እዩ

ናይ ጥዕና ክትትል ንምርካብ

እዚ ተኽእሎ እዚ ናይ ምሕካም መሰልኩም እውን ዘጣጥሕ እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ን ምዝገባ ኢመይል ስደዱልና

በዚ ስርዕብ ኣድራሻ

contratrefugies@grenoblealpesmetropole.fr

i ን እፍልጦ !ውሱን ቦታ እዩ ዘለና እሞ ቀልጢፍኩም ተመዝገቡ.

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
4 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Grenoble Alpes Métropole
Grenoble Alpes Métropole

Partenaires

Insair 38 - ADOMA
Insair 38 - ADOMA
Oiseau bleu - Salto
Oiseau bleu - Salto

Responsable

Grenoble Alpes Métropole

Grenoble Alpes Métropole

Partenaires