ስራሕን ምርካብ ሓገዝ ምርካብ
ምስ ምትሕብባር RISING/ VIAE38/ Insair 38

ስራሕን ምርካብ ሓገዝ ምርካብ

ምስ 
ምትሕብባር RISING/ VIAE38/ Insair 38

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 10 juin 2022

እንታይ ኢዩ?

እዚ ነዚ ዓይነት ኣገልግሎት፣ ንምርካብ (ናይ ዑቕባ መሰሎም ዝተሓለወሎም ኮይኑ) ድሕሪ ወረቕት ምርካቡ፣
6 ኣዋርሕ፣እዩ ነዚ መኽሰባት እዚ ክጅምሮ ዝኽእል።

ብዝተፈላለየ፣ መገዲታት ክኸውን ይኽእል :

· ናይቋንቋ ፈረንሳ ትምህርቲ

· ናይ ኮምፑተር ስልጠና ምሃብ

· ናይ ስራሕ ስልጠና ምሃብ

· ብኸመይ ናብ ዩኒቨርስቲ ናይ ምቕጻል ዕድል ምምችቻእ

· ናይ ዝተፈለለዩ ሕሉ ሞያታም እብ ተግባር ምውዓል ፣ ወዘተ

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ኣገዳሲ

ናይ OFII ስልጠና ይህብ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 - 24 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ኣገዳሲ

ናይ OFII ስልጠና ይህብ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 - 24 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብ ናይ ስራሕን ፣ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ህይወትኩም ዝሕግዝ ናይ ኢነግረሽን ሓገዝ ምርካብ።

.
ናይ ስራሕ ምድላይን ኣብ ምምስራት ናይ ምምሕዳራዊ ምክትታልን ምስናይን

ከም ዓቕምኹምን ክእለትኩምን ምስልጣን

ካም ድሌትኩምን ዓቕምኹምን ድማ

ንቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ምምላኽ ምህብራም

ሰልጠና ናይ ክእለት ቋንቋ ፈረንሳ ምሃብን ምክትታልን

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣገዳሲ

IMPORTANT

ነዚ ኹሉ ዝተዘርዘረ ንምኽሳብ ብ ተሓባባርቲ ትካላት ከም እኒ (OFII, département, Pole Emploi, ADATE...) ምሕላፍ የድሊ

ንዝያዳ ሓበሬታ

Céline Di Mantova,ንሓላፊ ጉዳይ ናይ ስደተኛታታ ተዘራረቡ .

  • ብ ቴለፎን . : 06 73 92 15 49
  • ኢመይል : celine.dimantova@grenoblealpesmetropole.fr

ተመዝገቡ ኣብ Commission Réfugiés


ኣብዚ ብምጥዋቕ እውን ሓበሬታ ምርካብ en cliquant ici ጠውቑ

በዚ ዝስዕብ ኣናይ ኢመይል ኣድራሻና እውን ርኸቡ ናብ : contratrefugies@grenoblealpesmetropole.fr ጸሓፉል

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Grenoble Alpes Métropole

Partenaires

L'Oiseau Bleu
Insair 38 ADOMA

Responsable

Grenoble Alpes Métropole

Partenaires