ሲቪላዊ ኣገልግሎት ኣብ ማርሰይ Marseille ንምፍጻም
ምስ ኮፕ ኤር ዩኒ ሲቲ Coop'R Unis-Cité

ሲቪላዊ ኣገልግሎት ኣብ ማርሰይ Marseille ንምፍጻም

ምስ 
ኮፕ ኤር ዩኒ ሲቲ Coop'R Unis-Cité

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ6 oct. 2021

እንታይ ኢዩ?

Coop'R ሓደ p መደብ ናይ ኣገልግሎት ሲቪክ ኮይኑ፣ብ ማሕበር Unis-Cité. ዝተዳለወ እዩ

እዚ ን 8 ኣዋትሕ ዝጸንሕ ናይ ኣገልግሎት መደብ እዚኣብ ዝተፈለለዩ ንጥፈታት ን ምውህሃድ ኣብ ፈረንሳ ዝሕግዝ እዩ። እቲ መደብ ጥዕምቲ ጀሚሩ ክሳብ ሰነ ዝቕጽል ኮይኑ፣ ከምኡ እውን ንምሉእ ዓመት ዝጸንሕ ኣገልግሎት እውን ኣሎ።.

እቲ ወለንታዊ ስርሓት :

  • ን ሓጋዚ ዘይብሎምን ዓበይቲ ሰባትን ንምሕጋዝ (2 መዓልቲ ኣብ ሰሙን)
  • ከምኡ እውን ን ሓገዝ ዝደልዩ ሰባት ምሕጋዝ (2 መዓልቲ ኣብ ሰሙን)

ኣብዚ ናይ ጥዕናዊ ቕልውላው ፣ ኣብ ምብጻሕ መግቢን ካልእ ኣድላዪ ዝኾነ ነገራት ዝግበኦም ንምብጻሕ

Unis Cité ክምኡ እውን ሓደ ስልጠና ናይ ታሪክ ኽን ሃገራውነትን ብምትሕባር ሞያውያን ዝወሃብ ሓለፋ ክሰብሉ፣ንቀጻሊ ዝጠቕም እዩ

ነዚ መደብ ንምስታፍ፣ ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ 25 ዓመታ ወይ 30 እንተድኣ ጎደሎ ኣካል ንዝኾነ፣ ሰብ ይምልከት።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

13 - Bouches-du-Rhône

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 25 ዕድመ
ግዜ

8 ኣዋርሕ ፣ ካብ ጥቕምቲ ክሳብ ሰነ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

13 - Bouches-du-Rhône

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 25 ዕድመ
ግዜ

8 ኣዋርሕ ፣ ካብ ጥቕምቲ ክሳብ ሰነ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ንምዕባይ

እዚ መደብ እዚ ብጣዕሚ ብዘገርም ኣገባብ ብ ቋንቋ ፈረንሳ ብቕዓትኩም ከዕብዮ እዩ

ኣብ ወርሒ 580 እናተኸፈልኩም

ነዚ ኣገልግሎት እዚ እናሃብኩም ፣ ኣብ ወርሒ 580 እናተኸፈልኩም ፣ እትህብዎ ኣገልግሎት እዩ

ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ምስታፍ

ነዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ እትገርሉ፣ ብሓፈሻ ኣብ ሓደ ጉጅለ 20 መንእሰያት ፈረንሳውያንን ወጻእተኛታትን መሳትኹም ብምዃን ዝለ ተሕልፍዎ ሓድሕድ ሌላ ትፈትጥሩ።

ሓደ ናይ ትምህርቲ ንጥፈት

ነዚ ኣገልግሎት እዚ እናገበርኩም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ስለ እትገብሩ ሓድሽ ነገራት ክትከስቡ ትኽእሉ ልዃንኩም ኣየጠራጥን

ማሕበራዊ ዓንኬልኩም ምስፋሕ

እዚ ኣገልግሎት እዚ ንመጻኢኹም ዝጸርግ መገዲ ኣብ ምጥጣሕ፣ ናይ ሞያ ክእለትኩም ኣብ ምዕባይ፣ ህይወትኩም ኣብ ምህናጽን ፣ብ ሓፈሻ ኣብ ህይወትኩም ጽቡቕ ኣሰር ዝገድፍ እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ናብ Unis-Cité መርበብ ናይ Antenne de Marseille ተራኸቡ

ቴለፎን : 04 91 53 34 20

ኢለይል marseille@uniscite.fr

ከምኡ እውን በዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርኔት ወብሳይት ፣ ናይ ምውድዳር ቀጥዒ ብምምላእ ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም

እነሆ እቲ ሳይትና: https://www.uniscite.fr/antenne/bouches-du-rhone-marseille-miramas/

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Unis-Cité

Unis-Cité