ገዛን ስራሕን ንምርካብ፣
ምስ ብምትሕብባር ACCELAIR 09፣

ገዛን ስራሕን ንምርካብ፣

ምስ 
ብምትሕብባር ACCELAIR 09፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ7 oct. 2021

እንታይ ኢዩ?

መዓስ እዚ ጥራይ ኣክሰሌር ዜሮ ት ሽዓተ "ACCELAIR 09" ፣ ትካልና ነቶም ምሉእ ዑቕባ ዝረኸቡ ሰባት፣ ኣብ ሓያሎ ንህይወቶም ጠቓሚ መስርሓት ይተሓባበር፣ ናብነት ኣብ ጭቡጥ ኩነታት ፣ ምምርካኳስ ኣብብ ገዛ ብ ፈረንሳ ዘሎ ዕድላት ምርካብ ገዛ፣ ናይ ተኻራዪን ኣካራይን መሰል ሓበሬታ ምሃብ፣ መሪሕ ተራ ሒዙን ኣብ ምትግባሩዓቢ ግደ ይጻወት።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

9 - Ariège

ኣገዳሲ

ኣብ ኣርየጅ "l'Ariège" ገዛ ንምርካብ፣

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

9 - Ariège

ኣገዳሲ

ኣብ ኣርየጅ "l'Ariège" ገዛ ንምርካብ፣

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብሞያውያን ኣሰተርጎምቲ ዝተሰነየ ሓገዝ፣

ትካልና ኣክሰሌር ዜሮ ት ሽዓተ "d'ACCELAIR 09"፣ ከምቲ ኣብ መስርሕ ምርካብ ገዛ ዝገብሮ ምትሕብባር : ስራሕ ብምንዳይ : ስልጠና ኣብ ምስታፍ፣
ሓገዝ ኣብ መጓዓዝያንን ኣብ ትካላት፣ ኣብ ምምሕዳራዊ ወረቐት ኣብ
ምጽፋፍን ካልእን ይሕግዝ።

ገዛ ንምርካብ፣

.

ኣክሰሌር ዜሮ ት ሽዓተ ACCELAIR 09 ንስደተኛታት ናይ ፈለማ ገዛ ምርካብ ብሓገዝ ይገብር :

ሞያን ስራሕ ንምርካብ ዘተሓሕዝ ሓገዝምርካብ፣

- እቶም ስደተኛታት ስራሕ ኣብ ዝድደልይሉ እዋን ፣ ቀጥዒን ሕጊን ኩነታትን ስራሕተኛን ኣስራሒ ኣብ ፈረንሳ
ምሕባር፣ ምስ ስልጠናን ልምምድን ክህቡ ዝኽእሉ ትካላት ምርኻብ።

ብሓደ ኣሰናይነት፣ ወይ ሓገዝ ንስደተኛ ኣብ ናይ ቋንቋን ናይ ስራሕ ስልጠናታት ከም ዝረኽቡ ምግባር፣ ኣብ እቲ መስርሕ ድማ እቲ ስደተኛ፣ ምስእይ ዝሰማማዕ ብምርጭኡ፣

ብነጻ ስልጠና ምርካብን ይሕግዝ።

-ሓደ ብጭቡጥ ስራሕ ዝረኽበሉ ዝኽእል ኩነታት ምፍጣር፣ ከምኡ እውን ስራሕ ምስ ዝረክብ፣ ውዕላት ኣብ ዝፍርመሉ እዋን ማእከላይ ኣካል ኮይኑ እቲ ባህሪን ኣፍልጦን ናይ ኮንትራት ኣብ ልንጻር ዝኣመሰሉ ነገራት ከም ኣብነት ክጥቐሱ ይኽእሉ።

ኣብ ቤትጽሕፈታትን ማሕበራዊ መሳለጥያታታ ሓገዝ ንምርካብ፣

- እቶም ዕድላት ተጠቐምሎም

እዚ ናይ ኣገልግሎት ናይ ኢንተግረሽን ዕድል እዚ ምስ (OFPRA, OFII, Préfecture, CAF, etc.) ዝተተሓሓዘ እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና ቆጸራ ውሰዱ፣

ኣድራሻና Partenaire Hérisson Bellor - 26 chemin de la Chartreuse 09100 Pamiers

ኣገልግሎትና ብቖጸራ ጥራይ እዩ

ብቐጻሊ ኣብ : ፍዋክስ ፓምየር "Foix et Pamiers" ኣለና፣

ቴለፎን ወይ ኢመይን ግበሩልና፣

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣክሰሌር ዜሮ ት ሽዓተ "d'ACCELAIR 09" ደውሉልና 06 22 79 44 94 (ረቡዕ ጥራይ )

ኢመይልና ኸኣ እዚ ዝስዕብ እዩ። accelair09@forumrefugies.org

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
5 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Forum réfugiés

Forum réfugiés