ስራሕን ገዛን ንምርካብ
ምስ ምስ ፕሪ PRIR 63

ስራሕን ገዛን ንምርካብ

ምስ 
ምስ ፕሪ PRIR 63

እንታይ ኢዩ?

እዚ መደብ እዚ PRIR 63 ንኹሎም ናይ ዑቕባ መሰል ዝረኸቡ ስደተኛታት ፣ ኮኑ ዑቕበኛታት ፣ኣብ le Puy-de-Dôme ን ኣዋርሕ ወይ ንሓደ ዓመት ዝተቐመጠ ( ካብቲ ናይ OFPRAወይ CNDA ).

እዚ ናይ ምስናይ መደብ እዚ፣ ሓፈሻዊን ብሎኡል ኣፍልጦ ዘለዎም ሞያውያን ሰባት ዝምራሕ ኮይኑ፣ ብሳላ እዚ ምስ ህዝባውያን ፣ ውልቃውያን ካምኦት መጻኣምዱ ኾይኑ፣ መፍትሕ ንምምጻእ ዝጽዕር እዩ። PRIR 63 ናይ ምምሕዳር ወረቓቕቲ ምስላጥ ( (መሰላትኩም ምፍላጥን ምጥቃምን) ብፍላይ ኣብ ምድላይ ገዛን ስራሕን ኣብ ዞባና ዝምልከት።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

63 - Puy-de-Dôme

ኣገዳሲ

ኣብ Puy-de-Dôme ንኽትነብሩ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

63 - Puy-de-Dôme

ኣገዳሲ

ኣብ Puy-de-Dôme ንኽትነብሩ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብ ሞያውያን ዝምራሕ ፣ ምስ ተሳተፍቲ ኣካላት ዝወተዋሃሃደ ትካል

ኣባላት ናይ PRIR 63 ብ ምኩራት ኣሲስታንት ሶሻል ፣ ኣብ ምድማይ ገዛን / ስራሕን fብፍላይ ን ስደተኛታት ከምኡ ምእንቲ ብ ኣስቶርጎምቲ ዝተሓገዘ ናይ ናይ ቤት ጽሕፈት ወረቓቕቲ ናይ ምጽፋፍን ምምላስን ኣገልግሎት እውን ይህብ።

Le PRIR 63 ናይ ዝተፈላላያ ተወሃሃድቲ ምስ ምጥያስ ስደተኛታት ዝሰርሕ ተሳተፍቲ ኣካላትን ፣ ምስፋይ ኣብብ ምርካብ ስራሕን ስልጠናን ገዛን ፣ ድልዱል ዝኾነ ተመክሮ ዘለዎ እዩ።

ገዛ ን ኽትረኽቡ ንምሕጋዝኩም

Le PRIR 63፣ ስደተኛታት መሰረታዊ መንበሪ ገዝኦም ምእንቲ ክረክቡ

  • ኣብ ምድላይ ገዛ የሰብዮም ፣ ብፍሉይ (ብ ውልቀሰብ ደረጃ፣ ወይ እውን ብሓባር ) ማለት ተከከም ኩናታቶም ኣብ ፈረንሳ፣ ማለት ብውልቂ ወይ እውን ምስ ቤተሰብ ምስ ዝህልዉ ብዘየገድስ፣ ገዛ ናይ ምክራይ መሰሎም ፣ኽጥቐሙ ይሕግዝ።
  • ሓደ ናይ ውልቂ ኣሰናይነት ፣ ከምኡ ውን ሓገዝ ምእታው ናብ ሓድሽ ገዛ ፣ የሳልጠሎም።
  • ሓደ ኣሰናይነት ወይ ሓገዝ ነቲ ገዛ ዘድሊ ነገራት ኣብ ምምላእ ይሕግዝ።
  • ጎድኒ ጎኑ ድማ, ' ሓደ ቀዋሚ ዝኾነ መፍትሒ ኣብ ምንዳይ ሃሰስ ይብልን . (ን ኣብነት :ኣብ ናይ መንግስቲ ገዛ፣ ኣብ ናይ ፣ መንበሪ መንእሰያት ፣ intermédiation locativeወይ ኣብቲ ብ መንጎኛ ኣነባባሪ ፣ ከምኡ ውን colocation ብ ም ስ ሰብ ተኻሪኻ ብሓባር ምንባብ ዘተቓለለ..) መፍትሒታት ሃሰስ ይብል።

ኣብ ሞያ እትስኩዕሉ መደብ ንምጥጣሕ

  • ስራሕ ኣብ ምስላይ ንተሓባበረኩኡም፣ ምእንቲ ን ስራሕ ምድላይ ዝኸውን ነገራት ፣ ከም ቴክኒክ ናይ ኣደላልያ ስራሕ፣ ዲፕሎም፣ ከምኡ ምድላውን ን ቃለመጠይቕን ፣ ካልእን ምድላዋት ከም ንኽትገብሩ ንሕግዝ። .
  • ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ብምስታፍ ድማ፣ ስልጠናታት ብምውሳድ፣ ፣ኣብ መዓልታዊ ናብራን / ናይ ስራሕን ፣ ዝጠተቕም ፍልጠናታ ሓበሬታታትን ፣ ምስ ስራሕ ንምርካብ ከም ዝቃደዉ ንውጥኖም፣ ከምኡ እውን ሓፈሻዊ መሰላትኩምን ከም እትፈልጡ ንምግባር ንሕግዝ፣ ወዘተ.
  • ን ዝሓዝኩሞ ስራሕ ገጥ ኣቢልኩም መታን ክትሕዙ፣ ኣብ እዋን ስልተጠናን ምስ ኣስራሕቲ ትካላት ወይ ማሕበራት ከም ነራኽበኩም ን ቀጻልነቱ ንጽዕርን።

ናይ ማሕበራዊ ናብራ ዝኸውን ኣሲስታንት ሶሻል ኣገልግሎት ከም እትረኽቡ ንገብር

  • መሰላትኩም ምፍላጥን ምጥቃምን
  • ነቶም ሓፈሻዊ ዑቕባ ዘለዎም ስደተኛታት፣ ናይ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ከም እኒ፣ (ናይ ኦስፋ OFPRA, ኦፊ ፕረፈክቱር OFII, Préfecture, ላ ካፍ CAF, ወዘተ ). ዝምልከት ጉዳያት ፣ ንተሓባበር።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና

ኣብ ኣድራሻና ፣ 49 avenue de Grande-Bretagne – L’esplanade n°1162 – 63000 Clermont-Ferrand

ብቆጸራ ጥራይ ኢና ንርከብ

ኢመይል ስደዱልና ወይ ደውሉልና

ብ ሓፈሻ ን ኹሎም ኣገልግሎታትና፣ ናይ RIR, ንምርካብ ብ 04 73 14 04 69 ወይ ብ ኢመይል à prir63@forumrefugies.org ስደዱልና።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Forum réfugiés