Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Coallia ኯኣልያ፣

Coallia
ኣዳላዊCoallia

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, A1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 6 ወርሒ

ቋንቋ ፈርንሳ ምምሃር፣ ኣብ እዋን ሰርቪስ ሲቪል፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

ብምትሕብባር ኡኒስ ሲቴ ማሕበር ኮልያ"Unis-Cité l'association Coalia" ፣ ኣብ እዋን ሰኢቪል ኣገልግሎ፣ ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ተግባር ዝውዕል መደብ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ፍሉይ ዕላማ( thématisés )ዘለዎም፣ ቋንቋ ትምህርቲ ናይ ፈረንሳ ን ኣጋልግሎት ሲቪል ዘገድሱ ትምህርታት እዮም : ምርጫ ናይዚ ስልጠና እዚ ንሓደ ድልዱል ዕላማ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዝዓለሙ እዮም።

እቶም ተሳተፍቲ፣ ናቶም ፍሉያት ቃላት ናይቲ ትምህርታት ፣ ኣብ እዋን ኣጋልግሎትን ብድሕሪኡን ክጥቐምሎም ይኽእሉ እዮም። ንሳቶም ነቲ መስርሕ ምሩጽ ናይ ምስትምሃር ግዜ ዝያዳ ትስፉው ኣብ ምግባር ዓቢ ግደ ይጻዋቱ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኡኒስ ሲቴ "unis-cité" ብምጥዋቕ ጥራይ ምምዝጋብ ይከኣል እዩ : Cliquez ici!

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
fairouzfairouzተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nategblnategblተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
stan coalliastan coalliaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ