Le 400, tiers lieu numérique
Le 400, tiers lieu numérique
ዝኾነ ዓይነት ጽሕፈት ኣብዚ ኣቃውማ የለን
ቁጽሪ ተሌፎን
ዝኾነ ሓበሬታ የለን ብዛዕባ ኢመይል ኣድረስ
ኢመይል ኣድረስ
ዝኾነ ሓበሬታ የለን ናይ ቁጽሪ ተሌፎን
ኣድረስ ኮድ ፖስታል
ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ኮድ
ዞባ\ ዴባርትሞ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ
ናብ ዞባ ዝኾነ ሓበሬታ የለን ኣይተግልጸን ኣይበጸሐን
ሰዓታት ናይ ምቅባል
ብዛዕባ ሰዓታት ዝምልከት ሓበሬታ ኣይተመዝበን፤

ንጥፈታት ኣብ ስራሕ

?
?
?
s