Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ናይ ምምሕዳር ፋይላት

29
ናይ ምምሕዳር ፋይላት
29

ንምስላጥ መስርሕ ንምጥርናፍ ስድራቤት

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምፍታሕን መስርሑን ኣብ ፈረንሳ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምምርዓው ኣብ ወጻኢ ሃገር

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምምርዓው ፓክሰር ወይ ምጽማድ ኣብ ፈረንሳ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምምርዓው ኣብ ፈረንሳ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምጥላብ ናይ ዕለተ ልደት ሰርትፍኬት ንምርካብ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምግባር ደሃይ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ቤተሰብኩም ብ"Rétablissement des liens familiaux"

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምምዝጋብ ደቅኹም ኣብ ቤት ትምህርቲ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት
መሐበሪ

ምጥላብ ምስክር ወረቐት ናይ መርዓ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምርካብ ተረኛ ፋርማሲ ኣብ እዋን ለይቲን በዓላትን

ጥዕና
ስድራ-ቤት

ምጥላብ ፣ ሕጋዊ ሰነድ ንምጥላብ ንመርዓ ወይ ንምጽማድ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምሕታት መንበሪገዛ ናይ መንግስቲ (HLM)

መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምሕታት ዜግነት ናይ ፈረንሳ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምምላእ ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት ብግቡእ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ድሉዋት ፋይላት

8
ድሉዋት ፋይላት
8
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ታሪኽ\ ዛንታ ን ኣቆልዑት

ጸውታ ማሕበረዊ ሂወትን ዜግነትን ምርዳእ
ብነጻ
ስድራ-ቤት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésቪ ን ሉን
6 - Alpes-Maritimes

ምርካብ ሓገዝን ደገፍን

AFUCA ኣፉካ ንማሕበረሰብ ዩክሬን ኣብ ደቡብ ፈረንሳ ኣብ ሓደ ዘራኽብ እዩ።
ብነጻ
ስድራ-ቤት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ቤት ጽሕፈታት
AFUCA ምስ AFUCA (Association Franco-Ukrainienne Côte d'Azur)
13 - Bouches-du-Rhône

ንኽትመሃር ምጽዋት

ወለድን ደቆምን ኣብ ክእለት ቤት ትምህርቲ ዝሰርሑሉ ዓውደ መጽናዕቲ።
ብነጻ
ስድራ-ቤት
ፈረንሳይ
ምምሃር
A Voix Hauteዓው ኢልካ
5 - Hautes-Alpes

ንመላእ ቤተሰብ ዝከውን ባህላዊ ንጥፈታት ምርካብ

ነጻ ዝኾኑ መደባት ን ቤተሰብ
ብነጻ
ስድራ-ቤት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Communauté de Communes du Pays des Écrinsኣብ ባህላዊ ማእክል ድዘ ኤሪክ Des Écrins
57 - Moselle

ኣብ Metz ቤተሰብ ንጥፈታት ምስታፍ

ዝተፈላለ ንጥፈታa ብ ምስታፍ ፣ ምስ ካልኦት ደቂ ገዛውትኹምን ን ምልላይ ዘክእል ነጻ መደብ ኣብ መልእ ዓመት
ብነጻ
ስድራ-ቤት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Centre Social Piocheማእከልሶሻል Pioche
21 - Côte-d'Or

ኣብ ትምህርቲ ቖልዑ ምትሕግጋዝ ንምርካብ

ንሓፈሻዊ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ቆልዑ ትምህርቲ ፣ ብዛዕባ ደቕኹም ዝምልከት ሓገዝን ደገፍን ምብምርካብ ምእንቲ ክትከስቡ።
ብነጻ
ስድራ-ቤት
ምምሃር
SECOURS CATHOLIQUE délégation Bourgogneሰኩኽ ካቶሊክ ናይ ቦርጎኝ Bourgogne
21 - Côte-d'Or

ሓገዝ ኣብ መጽናዕቲ ናይ ትምህርቲ ንምርካብ፣

ደቕኹም ኣብ እዋን ትምህርቲ ንዘለዎም ብድሆታት ንምቕላል፣ ወለንተኛታት ተመሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ሓገዝ ኽረኽቡ ይኽእሉ እዮም።
ብነጻ
ስድራ-ቤት
ምምሃር
SECOURS POPULAIRE FRANCAISኣብ ሰኩር ፖፑሌር (Secours populaire)፣
33 - Gironde

ናይ ምዝንጋዕ መደባት ንምውጻእ

ኣዚ ዎርክሾፓት፣ ናይ ጃርዲን ን ኣብ መንጎ ቤተሰብን ኣዕሩኽን
ብነጻ
ስድራ-ቤት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Vous êtes responsable de cette structure ? Contactez-nous !ማሕበር Tournesol ቱኽነሶል

ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም

68
ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም
ስድራ-ቤት
68
44 - Loire-Atlantique

ምርካብ ሓበሬታ ንምንባር ኣብ Saint-Nazaire

PARL'On ንስደተኛታታ ኣብ Saint-Nazaire ናይ ምምሕዳር ወረቓቕቲ ኣብ ምጽፋፋ ንምሕጋዝ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
Association Solidarité Estuaireብምትሕብባር PARL'On
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምስራሕ ንዲጂታላዊ ዳግመ ስልጠና ምሃብ

ናይ ስልጠና ኣብ ዲጂታላዊ ሞያን ኮርሳት ፈረንሳን ንደቂ ኣንስትዮ
ብነጻ
ትኽኽል 3 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ስድራ-ቤት
ፈረንሳይ
ስድራ-ቤት
ፈረንሳይ
Sistechምስ Sistech
63 - Puy-de-Dôme

ምጉዓዝ ኣብ Clermont-Ferrand

ን ኣብ Clermont-Ferrand. ዘሎ ናይ ኣውቶቡስ ሓበሬታ ፈሎጥኩም ብቐሊሉ ንምጥቓም
ብነጻ
ብቅዓት = ክእለት
ስድራ-ቤት
SMTC-AC (Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise)ኣፕሊኬሽን Clermont Bus
63 - Puy-de-Dôme

ምንቅስቓስ ኣብ ከተማ Clermont-Ferrand)

ምስ (T2C) ንኽትራኸቡ
ኣብ መንጎ {{minዝተሐተ}}€ ን 24.5€ ናይ ወርሒዘሎ ዝርዝር
ብቅዓት = ክእለት
ስድራ-ቤት
SMTC-AC (Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise)ምስ Avec Tarification Solid'Air
4 départements

ተሓጋጋዚ ሰራሕተኛ እንዳ ዕምባባ ንምዃን ዘኽእል ስልጠና ንምውሳድ

ናይ 3 ወርሒ ሞያዊ ስልጠና ንደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ክሕገዙ ዘለዎም ሰባትን ዓለመ።
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ስድራ-ቤት
Du pain et des Rosesምስ Association Du Pain et des Roses
86 - Vienne

ምስታፍ ኣብ ስፖርታዊ ጋንታ ምቛም

ኣብ ፕዋቴር ናይ ስፖርት ንጥፈታት ምክያድ Poitiers.
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
UFOLEP 86ዩኒፎለፕ UFOLEP 86
13 - Bouches-du-Rhône

ምምሃር ንቤተሰባዊ ህይወት ዝኸውን ቋንቋ ፈረንሳ

ምስ ናይ ደቅኹም ትምህርቲቤትን ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ንኽህልወኩም ናይ ምዝርራብ ብቕዓ ከተጥርዩ እንተዂንኩም
ብነጻ
ትኽኽል 10 ወርሒ
ፈረንሳይ
ስድራ-ቤት
A Voix Hauteምስ A Voix Haute
21 - Côte-d'Or

ምርካብ ነጻ ሕክምናዊ መርመራ ኣብ ከተማ ዲጆን Dijon

ሓደ ነጻ ሕክምናዊ መርመራ ጥዕና ብ ቖጸራ ጥራይ ዝግበር መርመራ ዝዓለም እዩ።
ብነጻ
ትኽኽል 1 ፍርቂ ሰዓት
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Centre d'Examens de Santé de l'Assurance Maladie Côte d'Orኣሹራንስ ማላዲ l'Assurance maladie
5 départements

ምርካብ ስነ-ኣእምሮኣዊ ምኽሪ ብ ቴለፎን

ሳላ እዚ ብተሌፎን ዝቀረብ መደብ ዝርርብ ምስ ሰብ ሞያ ናይ ስነ-ኣእምሮን ስነ-ልቦናን ብዝተፈላለዩ ቃንቃታት ንዓኹም\ኽን ንምስማዕ ተዳሊዮም ኣለው ::
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Terra Psyቴራ ፕሲ
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ሓገዝ ንኣቖልዑት ብሕማቕ ኣተዓባቢያ ዝዓብዩ ወይ ዝተሓዙ

ቆልዓ ኮንካ ዝኾነ ዓመጽ እንተ ዝወርደካ ሃልዩ፣ ናይ ማህረምቲ ይኹን ወይ ዓመጽ ን ካልእን ስጋዊ ርክብ በዚ ቁጽሪ ብቀጥታ ክተረክብና ትኽእል 119.
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ቆልዑ
42 - Loire

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳን ኣብ ንጥፈታት ንምስታፍን ።

ኣብ ትምህርቲ ፈረንሳን ባህላዊ ንጥፈታትን ደረጃ ቋንቋኻ ንምምሕያሽ ግበሩ
8€ ሓንሳብ
ትኽኽል 10 ወርሒ
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
centre social Cré'Actifsምስ Centre social Cré'Actifs
18 - Cher

ማሕበራዊ ደገፍ ይሃልኹም

ንስደተኛታት ግዝያዊ መሕደሪ ኣሰናይነትን ንምህላው ።
ትኽኽል 9 ወርሒ
ቤት ጽሕፈታት
መንበሪ ገዛ
ስድራ-ቤት
Le Relais - service CPHምስ le CPH de Bourges, association Le Relais
95 - Val-d'Oise

ኣክሰደ ኣ ላ ክልቹር ዳን ማ ቪል, ኣብ ከተማ ናተይ ናብ ናይ ባህሊ ምብጻሕ

ኣብ ቫል ድ ዋስ ብውልቃዊ ወይ ምስ ግሩፕ ብሓባር ኮንካ ምዝንጋዕ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
CULTURES DU COEUR 95ክልቹር ክ ኮር ባህሊ ናይ ልቢ 95
4 départements

ምስልጣን ብሞያ ዕምባባ ምሻጥ ዓውደ መጽናዕቲ ተሳተፉ

እዚ ኣብ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዓውደ መጽናዕትታት ኣብ ዙርያ ዕምባባ ዝግበር ንጥፈታት ኢደ ጥበብ ርኸቡ።
ብነጻ
ትኽኽል 3 መዓልቲ
ምስልጣን ሞያ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
Du pain et des Rosesምስ Du Pain et des Roses
75 - Paris

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ንሞያዊ ውህደት

እዚ ደረጃ እዚ ትምህርቲ ፈረንሳ ንደረጃ ጀመርቲ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ዝተሓዝአ (ደረጃ ትሕቲ A.1.1 ክሳብ A1)
ብነጻ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ስድራ-ቤት
ADAGEምስ Compétences linguistiques vers l'emploi