Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

70
ድሉዋት ፋይላት
70
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምምስራትን ሓባራዊ ህይወትን ሌላን

ምርኻብን ምምስራትን ዕርክነት JRS ጂ ኣር ኤር ጀነስ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
JRS Franceጂ ኣር ኤስ ፣ ጀነስ JRS Jeunes
44 - Loire-Atlantique

ምርካብ ሓበሬታ ንምንባር ኣብ Saint-Nazaire

PARL'On ንስደተኛታታ ኣብ Saint-Nazaire ናይ ምምሕዳር ወረቓቕቲ ኣብ ምጽፋፋ ንምሕጋዝ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
Association Solidarité Estuaireብምትሕብባር PARL'On
86 - Vienne

ምስታፍ ኣብ ስፖርታዊ ጋንታ ምቛም

ኣብ ፕዋቴር ናይ ስፖርት ንጥፈታት ምክያድ Poitiers.
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
UFOLEP 86ዩኒፎለፕ UFOLEP 86
ብ ኦንላይን

ተሳትፎ ወለንታዊ ተግባር

ኣብ ጥቃ መንበሪኹም ወለንታዊ ስራሕ ወይ ካብ ርሑቕ ኴንካ ምፍጻም
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
JeVeuxAider.gouv.frጁ ቩ ኤደ. ጉቭ. ኤፍ-ኣር JeVeuxAider.gouv.fr
ብ ኦንላይን

ምርዳእ ንታሪኽ ናይ ስነ- ጥበብ

ምድህሳስን ምዕዛብን ኣብ ስነ-ጥበብ ስርሓት ናይ ኢድ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésፓኖራማ Avec Panorama de l'artናይ ስነ-ጥበብ
95 - Val-d'Oise

ኣክሰደ ኣ ላ ክልቹር ዳን ማ ቪል, ኣብ ከተማ ናተይ ናብ ናይ ባህሊ ምብጻሕ

ኣብ ቫል ድ ዋስ ብውልቃዊ ወይ ምስ ግሩፕ ብሓባር ኮንካ ምዝንጋዕ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
CULTURES DU COEUR 95ክልቹር ክ ኮር ባህሊ ናይ ልቢ 95
75 - Paris

ተረኸቡ ምስ ሓደስቲ ሰባት ብሳላ ዝተፈላላዩ ሓባራዊ ጸወታታት

እዚ ቋንቋ ፈረንሳ ንምልምማድን ጽቡቕ ግዜ ንምሕላፍን ጸወታታት ተጻወቱ።
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ፈረንሳይ
Association ETAPEምስ ETAPE
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ንናይ ቀረባ ተሓታቲ ምዃን

ን ሓደ ስደተኛ ኣብ ምውህሃድ ምስ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ምስናይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
CoalliaMAINtenant
ብ ኦንላይን

ምስ ኤዱ-ኣርት ብቪድዮ ምምሃር

ሓንቲ ፕላት ፎርም ስልጠና ናይ ትምህርቲን ፈጠራን ብፍልይ ዝበለ ቅዲ ንዝደለነዮ ዓይነት ትምህርቲ ካብ ዝኾነ ቦታ ኮንካ ምምሃር ፤፣
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምስ ARTE
6 départements

ኣብ ስፖርት ንጠፉ

ኣብ ጽቡቕ ሃዋህው ክትዛነን ክትዘናጋዕን ስፖርት ግበሩ !
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
UFOLEP CVLምስ Dispositif d'Inclusion Par le Sport (DIPS)
5 départements

ስፖርት ኣብ ፓሪስ ንግበር

ኣብዚ ሰሙን ልዕሊ 30 ዓይነትታ ነጻ ስፖርታዊ ንጥፈታት ፡ ኣብ ፓሪስ ንምስታፍ ዘኽእል መደብ።
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ምስልጣን ሞያ
ስድራ-ቤት
Fútbol Más Franceምስ Terrains d'Avenir
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ጽቡቕ ን ኽስመዓኩም ስፖርት ግበሩ

ምስ UFOLEP ብቐጻሊ ስፖርት ብምግባር፣ ስፖርታዊ ናይ ሞታ ስልጠናታት ንምርካብ ኮነ ከምኡውን ...
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
UFOLEPምስ Primo-Sport
9 départements

ሌላ ምስ ሕብረተ ሰብ ፈርንሳ

ምስ ደቂ ሰባት ሌላ ምርኻብን ቋንቋ ፈረንሳ ምግባር ምድህሳስን
ብነጻ
ዝተሓተ 6 ወርሒ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
France Terre d'Asileምስ Duos de demain
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ኣብ ፈረንሳን ናይ ቀረባ ፈታዊ ተሓላቂ ሰብ (ትኽ-ትንፋስ ) ንምርካብ

እዚ መደብ እዚ ፣ ን ናይ ስደተኛ ወረቐት ዝሓዙ ስደተኛታት ፣ ብቐረባ ዝሓልየሎም ሰብ ብምግባር ምስ ሕብረተሰብ ንምውህሃድ ዝዓለመ እዩ።
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Ministère de l'Intérieurምስ መደብ "Rencontres et Loisirs"
8 départements

ኣብ ፓሪስ ስፖርት ንምግባር

ሓያሎ ናይ ጋንታ ስፖርት ናይ ምልምማድ፣ ምስ ሓደስቲ ሰባት ናይ ምርኻብን ምክፋልን ዕድል ዘርሑ ኣጋጣሚ
ብነጻ
ትኽኽል 12 ወርሒ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Up Sport ! unis pour le sportምስ Up Sport ! unis pour le sport

ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም

91
ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
91
ብ ኦንላይን

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ብ ኦን ላይን

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳይ ምንባር ኣብ ፈረንሳን፣ ትምህርቲ ደረጃ ኣ ሓደ"A1" ኣ ክልተ"A2" ወይ ን በ ሓደን "B1" ፣
ብነጻ
ዝተሓተ 3 ሰዓት
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምንባር ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ
75 - Paris

ብዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ምምሕዳር መሰላት ኣፍልጦ ምህላው

ኣብ ደስ ዝብል ቦታ ብምዃን ፣ ን ኣብ ፈረንሳ ዑቕባ ንዝሓተቱ ሰባት ብዛዕባ መሰላቶም ኣፍልጦኦም ምዕባይ
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
France Terre d'Asileካፈ ደ ረፉጂ Le Café des Réfugiés
69 - Rhône

ሓገዝን እንግዶትን እትረኽበሉ ቦታ ምፍላጥ

L'espace, ን ስድደተኛታ ን ምቕባል ዝዓለም ቦታ እዩ
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Orspere-Samdarraል ፓስ ኦርስፐረ ሳምዳራ L'espace (Orspere-Samdarra)
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሓገዝ፣ ዝገብሩ ሰብ ሞያ ብኢንተርነት ንምርካብ

ብ ቋንቋኹም ናይ ፣ ስነ-ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ሓገዝ ዝኸውን ናይ ኦንላይን ሓያሎ (ቪድዮታት፡ ቀጥታዊ ፍጻመታት ወዘተ ) ንምርካብ ይኸኣል
ብነጻ
ጥዕና
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Orspere-Samdarraምስ L'espace virtuel
5 départements

ቋንቋን ባህልን፣ ናይ ዓድኹም ንካልኦት ንሰባት ምልላይ፣

ናይ መበቆል ዓድኹም ፣ ቋንቋን ባህልን ንምልላይ ፣ ምስ ኮዘን ሓድሽ ዝምድና ንምምዕባል ምስ Causons ብምትሕብባር ስርሑ
10€ ሓንሳብ
ትኽኽል 1 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Causonsኮዞን"Causons" ዝበሃል ማሕበር ፥
21 - Côte-d'Or

ኣብ ከተማ ዲጆን ቃንቃ ፈረንሳይ ምምሃር

ኣብ ከተማ ዲጆን ንቃንቃ ፈረንሳይ ንምምሃር ኣብ ንጥፈታት ምስታፍ ከምኡ`ውን ኣብ ከባቢና ዘሎ ዝያዳ ብዝበለጸ ምርዳኣን፤፣
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
CESAMASL ንጥፈታት ማሕበረዊ ስነ-ቃንቃ
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ታሪኽ\ ዛንታ ን ኣቆልዑት

ጸውታ ማሕበረዊ ሂወትን ዜግነትን ምርዳእ
ብነጻ
ስድራ-ቤት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésቪ ን ሉን
7 départements

ምርካብ ሓፈሻዊ ሓገዝ ኣብ Île-de-France ምእንቲ ክትእክእሉ

ኣብ ንሕብረተሰብ ፈረንሳ ብዝበለጸ ንምርዳእ፡ መንበሪ ንምርካብ፡ ወረቓቕቲ ንምስራሕ ዝሕግዝ ማሕበር... ዝዓለመ እዩ
ብነጻ
ዝለኦኣለ 2 ዓመታት
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Tandem Réfugiésምስ Tandem Réfugiés
8 départements

ምድላው ንፈተና DELF B1

እቲ ጽዑቕ ምድላው (ን2 ወርሒ ኣብ ሰሙን 7h30) ንፈተና DELF B1, + ንጥፈታት
30€ ሓንሳብ
ዳርጋ 6 ስሰሙን
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Koloneምስ KOLONE
8 départements

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ብደረጃ B1

ኣብ ሰሙን 7h30 ሰዓታት ናይ ፈረንሳ ትምህርቲ፡ ንኹሉ ክፉት፡ ምስ ናይ ጉጅለ ንጥፈታትን ውልቃዊ ደገፍን።
30€ ሓንሳብ
ዳርጋ 7 ወርሒ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Koloneምስ KOLONE
3 départements

ምምሃር ቋንቋ ትምህርቲ ፈረንሳ ናብ ደረጃ A2 ንምብጻሕ

ምምሃር ቋንቋ ትምህርቲ ፈረንሳ ናብ ደረጃ A2 ንምብጻሕ 100 ሰዓታት ሳዕስዒትን ትያትርን ብቐሊሉ ብፈረንሳ ንምርድዳእ
ብነጻ
ትኽኽል 7 ወርሒ
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Joli Monde Formationምስ Je bouge, tu danses, nous parlons
95 - Val-d'Oise

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ትምህርቲ ን ሓፈሻዊ ምውህሃድ

ኣብ Argenteuil ኣርጀንቲውይል ንሓደስቲ መጻእቲ ዝኸውን ናይ ፈረንሳ ኮርሳት ንምርካብ
ብነጻ
ትኽኽል 8 ወርሒ
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Espace associatif et citoyen de proximité (PACE ATMF)Avec Programme Citoyen - BOP 104
75 - Paris

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ፓሪስ

ምርካብ ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ብቕልጡፍ ናጻ ክትከውን ኣብ ሰሙን 9 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ንምርካብ
30€ ሓንሳብ
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Français langue d'accueilምስ français langue d'accueil
21 - Côte-d'Or

ምሕጋዝ ሞያዊ ፕሮጀክት ንምህናጽ ተዓጀቡ

ትምህርቲ እንግሊዝኛን ፈረንሳን፡ ከምኡ’ውን ምኽሪ ካብ ሰብ ሞያ ስራሕ ንምርካብ ንምድላው
ብነጻ
ትኽኽል 5 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
BSB(Re)ConnectBSB(Re)Connect ምግባር
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምልላይ ምስ ሰብ ሞያ እስፖርት ኣብ ሓደ ኣብ መዓልቲ ስፖርት ብምስታፍ

እዚ ኣብ ሓደ ስታድዩም ኣብ ዝካየድ ናይ ምልመላ መዓልቲ ብምስታፍ ስራሕ ርኸብ
ብነጻ
ዳርጋ 7 ሰዓት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Pôle emploiምስ Du Stade vers l'emploi