Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

43
ድሉዋት ፋይላት
43
8 départements

ምህላው ድሕሪ ሓደ ዘሕዝን ፍጻመ ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ ምህላው ንግበር

ደገፍ ድሕሪ ስንባደን ጸቕጢ ሲንድሮም ፣ ዘለዎ ድሕረባይታ ምስናይ ተርጓሚ ናይ ቋንቋኹም ተግልገሉ
ብነጻ
ጥዕና
ቤት ጽሕፈታት
Créteil Solidaritéምስ Créteil Solidarité
21 - Côte-d'Or

ምዕዳግ ብሕሱር ዋጋ

ንዑ ክሰብሉ፣ ን መዓልታዊ ን መግቢ ዝጠቕሙ ነገራት ምግዛእ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Epicerie Sociale et Solidaire ምስ l'Épicerie Sociale
63 - Puy-de-Dôme

ምርካብ ኣካላዊን ስነ ኣእምሮኣዊን ሕክምና

ምሃብ ን ስደተኛታት ዝኸውን ኣካላዊን ስነ ኣእምሮኣዊን ሕክምና ንምሃብ ዝዓለመ መደብና.
ብነጻ
ጥዕና
Forum réfugiésሰንተር አኢሰኮ 63 CENTRE ESSOR 63
21 - Côte-d'Or

ምርካብ ነጻ ሕክምናዊ መርመራ ኣብ ከተማ ዲጆን Dijon

ሓደ ነጻ ሕክምናዊ መርመራ ጥዕና ብ ቖጸራ ጥራይ ዝግበር መርመራ ዝዓለም እዩ።
ብነጻ
ትኽኽል 1 demi-journée
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Centre d'Examens de Santé de l'Assurance Maladie Côte d'Orኣሹራንስ ማላዲ l'Assurance maladie
59 - Nord

ምግባር ናይ ሕክምናዊ ቼክ

ናይ ሕክምና ኣገልግሎት
ብነጻ
ዳርጋ 1 jour
ጥዕና
Vous êtes responsable de cette structure ? Contactez-nous !ምስl'Institut Pasteur de Lille
5 départements

ምርካብ ስነ-ኣእምሮኣዊ ምኽሪ ብ ቴለፎን

ሳላ እዚ ብተሌፎን ዝቀረብ መደብ ዝርርብ ምስ ሰብ ሞያ ናይ ስነ-ኣእምሮን ስነ-ልቦናን ብዝተፈላለዩ ቃንቃታት ንዓኹም\ኽን ንምስማዕ ተዳሊዮም ኣለው ::
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Terra Psyቴራ ፕሲ
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ሓገዝ ንኣቖልዑት ብሕማቕ ኣተዓባቢያ ዝዓብዩ ወይ ዝተሓዙ

ቆልዓ ኮንካ ዝኾነ ዓመጽ እንተ ዝወርደካ ሃልዩ፣ ናይ ማህረምቲ ይኹን ወይ ዓመጽ ን ካልእን ስጋዊ ርክብ በዚ ቁጽሪ ብቀጥታ ክተረክብና ትኽእል 119.
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ቆልዑ
76 - Seine-Maritime

መርመራ ዓባይ ሰዓል ንምግባር

መርመራ ዓባይ ሰዓል ፣ ንኣብ ቀረባ እዋን ናብ ፈረንሳ ንዝኣተዉ ሰባት ዝዓለመ
ብነጻ
ጥዕና
CLAT de Rouenምስ le CLAT
6 départements

ክስማዕን ምኽኣልን ስነ-ኣእምሮኣዊ ሓገዝ ምርካብን

ጉጅለ ኢንተግራሳይ፣ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ ንምሃብ ይንቀሳቐስ ሓጋዚ ጉጅለ እዩ።
ብነጻ
ጥዕና
Intégrapsyምስ IntégraPsy
76 - Seine-Maritime

ጥዕና ንምህላው ዘኽእል ሓገዝ ርኸቡ

ደገፍ ጥዕና ኣብ Rouen Normandie ሩዋን ኖርማንዲ: ሕክምናዊ ቆጸራታት፡ ሓገዝ ምስ ወግዓውነት፡ ስፖርት ወዘተ ምስታፍ
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
ጥዕና
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ቤት ጽሕፈታት
Groupe SOS Solidarités NormandieምስACCESS du Groupe SOS Solidarités
76 - Seine-Maritime

ፈረንሳዊ ዓውደ-መጽናዕቲ ጥዕናን ምክፋል

ብዛዕባ ጥዕናን ህይወትን ኣብ ፈረንሳን ኣብ ከተማ ሩዋንን ዝያዳ ኣፍልጦ ይሃልኹም
ብነጻ
ጥዕና
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
France Terre d'Asileምስ Point d'Accès Citoyenneté Santé (PACS)
86 - Vienne

ብዘሸግሩ ዝኽርታትና ንኸይንህሰ ጥንቃቐን ንምግባር

ናይ ኣእምሮ ጥዕና ኣተኩሩ ዝወሃብ ሓገዝ ፣ ኣብ ናይ ስራሕን ማሕበራዊ ህይወትን ሰናይ፣ ን ምሉእ ጥዕና ንምህላው ዝዓለም ሓገዝ ።
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ጥዕና
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ስድራ-ቤት
Coalliaኤስ ኣ ም ኢንስፓየር SAM INSPIR ( ኮልያ COALLIA)
76 - Seine-Maritime

ስነኣእምሮኣዊ ደገፍ ንምርካብ

ናይ ስነኣእምሮ ሓገዝ ንምርካብ ፣ ምስ ሰብ ሞያ እቶ ዓውዲ፣ ኣብ Elbeuf ከምኡውን Saint-Etienne du Rouvray ንዝነብሩ ሰባት ዝዓለም ሓገዝ እዩ
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
ጥዕና
Groupe SOS Solidarités Normandieምስ Groupe SOS
58 - Nièvre

ጽቡቕ ኣቀባብላን ሓበሬታን ንኽትረኽቡ

ኣብ ሓደ ናይ መዓልቲ መጽንሒ ማእከል (ማሕበራዊ ቤት መግቢ ዘለዎ) ብምኻድ ካብ ህጹጽ መንበሪ ንኽትጥቀሙ ምስ እትደልዩ ዝሕግዘኩም እዩ።
ጥዕና
መንበሪ ገዛ
Association Pagodeምስ le Centre d'hébergement et de réinsertion social
4 départements

ብሓገዝ ብተሌፎን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ

ህጹጽ ሓገዝ ንምሕታት ፡ ኣብ ሆስፒታል ቆጸራ ንምሓዝ፡ ነጻ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ
ብነጻ
ጥዕና
EUI  - Equipe d'Urgence Internationale (EUI-IEMT)ምስ L'Equipe d'Urgence Internationale

ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም

9
ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም
ጥዕና
9
6 - Alpes-Maritimes

ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳን ከምኡን ውን ደገፍን ወይ ሓገዝ ኣብ ምስ መዓልታዊ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ዘድልዪ ነገራት ብነጻ ኣገልግሎት ይህብ።
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
ጥዕና
Secours populaire français des Alpes Maritimesምስ Le SPF06
2 - Aisne

ኣብ ስጉምትኻ ን ኽትዕጀብን ክትሕገዝን ምእንቲ

ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት (RSA, APL, CSS, ወዘተ) ዝግበር ሓገዝ
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
ጥዕና
መንበሪ ገዛ
CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L'AISNE ምስ CIJ Aisne
69 - Rhône

ኣብ ፕሮጀክትታትኩም ደገፍ ንኽግበረልኩም ምስ እትደልዩ

ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮን ውልቃዊ ደገፍን፡ ከከም ድሌትኩም ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ።
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ጥዕና
ስድራ-ቤት
PasserElles Buissonnièresምስ (ስኪፕኤለስ ቡይሶኒየርስ) PasserElles Buissonnières
86 - Vienne

ኣብ ስራሕን ውልቃዊ ህይወትን ኣሳላይነት ንምርካብ

ኣብ ምርካብ ስራሕን ገዛን ፣ ክትትል ጥዕናን ኣብ ፕዋትየኽ Poitiers ንዝነብሩ
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና
Mission locale d'insertion du Poitouኣብ ሚስዮን ሎካል ናይ Poitou
3 - Allier

ብሕሱር ክዳውንቲን ካልእማልእን ምግዛእ

ማሕበርና ፣ ቀንዲ ክዳውንቲን፣ ካልኦት ነገራትን ብሕሱር ናብ ዕዳጋ የውርድ፣
መንበሪ ገዛ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Solidabrocእብ ሶሊዳብሮክ Solidabroc
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ጽምዋ ንምርሓቕ

ምስ ከማኹም ተመሳሳሊ ኩነታት ዘለዉ ሰባት ፣ ምርኻብን ንምውጋዕን ምስ እትደልዩ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ጥዕና
AIDESማሕበር AIDES 'ኤይደ'
45 - Loiret

ኣብ ምትእትታው ስራሕ ሓገዝ ምርካብ፣

ንተቐማጦ ኸተማ ኦርሊዮን ኣብ ማሕበራውን ሞያውን ዓለም ተጸምቢሮም ዝሳተፉሉ ኣፍደገ ንምርካብ ብውልቅን ብሓባርን ዝግበር ምስናይ ወይ ሓገዝ ዝግበር ደገፍ እዩ።
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ
Initiatives et Développementብምትሕባር Initiatives et Développement ዝበሃል መደብ፣
21 - Côte-d'Or

ምእንጋድን ሓበሬታት ምርካብን

ግብረ ሰናይ ተሓጋገዝቲ ናይ ወለናታዋን ኣብ ስኮር ፖፒለር፣ ንዓኻ\ኺ ንከሰምዑ ንክቅበሉኻ\ኺ ተዳሊዮም ኣለው፣ ድሕሪ እዚ ኣድላዪ እንተ ኮይኑ ፣ ከም ከም ኩነታት ናይ ድሕረ ባይታኻ\ኺ ምኽሪ ሓበሬታት ክህቡኻ\ኺ ክሕብሩኻ\ኺ ይኽእሉ\ላ፤፣
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
ጥዕና
SECOURS POPULAIRE FRANCAISቀዋሚ መቀበሊ
33 - Gironde

ሓደ ስራሕ ወይ ኮርስ ስልጠና ትምህርቲ ምርካብ፣

ድርብ ሓገዝ ንኣስታት 6 ኣዋርሕ ፣ ናይ ሞያዊን ስነ- ኣእምራዊ ድጋፍ ሓገዝ ምርካብ።
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና
Actions Inter Médiationሱፍል፣