Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ናይ ምምሕዳር ፋይላት

12
ናይ ምምሕዳር ፋይላት
12

ምርካብ ኣፍልጦ ሞያኹም Expérience sans Frontières

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
ምስልጣን ሞያ
መሐበሪ

ምስራሕ ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስትን መሕረስቲን ብምዃን

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ጥዕና
ምምሃር

ምፍላጥ ንመሰል ስራሕ ምግንዛብ

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
መሐበሪ

ምስራሕ ናይ ውልቂ ዋኒን

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት

ምርካብ Pôle Emploi ስራሕ ወይ ስልጠና

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ቤት ጽሕፈታት
መሐበሪ

ምምዝጋብ ኣብ ፖል ኣምፕልዋ Pôle Emploi

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
መሐበሪ

ስልጠና ሓፈሻዊ ሓኪም: ወይ ፋርማሲስት: ስፔሻሊስት ሓኪም ፋርማሲስት ንምዃን ዘኽእል ስልጠና ምርካብ

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ጥዕና
መሐበሪ

ሓገዝ ናይ ኤረሳ RSA ምሕታት

ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት

ዲፕሎማኻ ኣፍልጦ ይሃልኻ (ኤኒክ-ናሪክ)

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
መሐበሪ

ምጥላብ ሰርቲፊኬት ፓመለክዒ ብቕዓት ናይ ሕብረተ ኢሮፓ ን ስደተኛታት(EQPR)

ምምሃር
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት

ምምልካት፣ ኣብ ስራሕ መቑሽሽ ንምርካብ

ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት

ምርካብ ኣሲስታን ሶሻያ ቆጸራ ንምሓዝ

ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
መንበሪ ገዛ

ድሉዋት ፋይላት

162
ድሉዋት ፋይላት
162
61 - Orne

Être accompagné pour le projet professionnel et personnel

Aide pour les démarches, orientation, formation, emploi, citoyenneté, santé, logement, mobilité...
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
ምስልጣን ሞያ
Mission Locale du Pays d'Alençonla Mission Locale du Pays d'Alençon
95 - Val-d'Oise

ምርካብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ኣብ Val d'Oise

ናይ 8 ወርሒ ሲቪክ ኣገልግሎት ንደቂ 16-25 ዓመት (30 ዓመት ንጉድኣት ኣካል ወይ ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ምሕጋዝ)
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Unis-Citéምስ Unis-Cité Val d'Oise
8 départements

ምድላይ ስራሕ ወይ ስልጠና

ምርካብ ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ ሓገዝ ምርካብ ።
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Association Revivreምስ Association Revivre
2 départements

ምምሕያሽ ናይ ቋንቋ ብቅዓትኩም

ብዲጂታል ዝበሃል፣ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳን፣ ምስ ሓደሽቲ ሰባት ናይ ምልላይ ዝዓለመ መደብ፣ ዘሳልን ዝሕግዝን ስልጠና ምውሳድ።
ብነጻ
ዳርጋ 12 ስሰሙን
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
Weavers Franceምስ la Pré-Formation Weavers pour primo-arrivants (ex-Tissu Solidaire)
38 - Isère

ምርካብ ስልጠና ኣብ ከተማ ግረኖብል

ትምህርቲ ፈረንሳ፡ ዲጂታላዊ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ንዓለም ስራሕ ምድላው፡ ኣብ መወዳእታ ስልጠና ምቑጻር ይከኣኣል
ብነጻ
ትኽኽል 3 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
Weavers Franceምስ Pré-Formation Weavers pour jeunes exilés
8 départements

ምርካብ ኣሰናይነት ስራሕ ንምርካብ

ምርካብ ደገፍ ኣብ ስራሕ ዓለምን ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ምስ ትካላት ኣብ ምውህሃድ ናይ ድጋፍ ሓገዝ ተቅርብ ትካል እያ።
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les entreprises pour la Citéምስ Le programme LEVIER
59 - Nord

ምርካብ ደገፍ ኣብ ስራሕ ምርካብ

ውልቃዊ ሓገዝ፡ ትምህርቲ ስራሕን ወይ እውን ስልጠና ንምርካብ ዘኽእል ዝግበር ምድላዋት።
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Anywrምስ le Projet Mercure
76 - Seine-Maritime

ምርክባ ሓገዝ ን ምምሕዳራዊ ሓገዝን ካልእን

ምርካብ ደገፍ ን ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ስራሕ፣ መንበሪ ገዛ ንኽረኽቡ ምእንቲ...
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
ምስልጣን ሞያ
Mission Locale de Rouenምስ Mission Locale de Rouen
21 - Côte-d'Or

ምሕጋዝ ሞያዊ ፕሮጀክት ንምህናጽ ተዓጀቡ

ትምህርቲ እንግሊዝኛን ፈረንሳን፡ ከምኡ’ውን ምኽሪ ካብ ሰብ ሞያ ስራሕ ንምርካብ ንምድላው
ብነጻ
ትኽኽል 5 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
BSB(Re)ConnectBSB(Re)Connect ምግባር
73 - Savoie

ምስታፍ ኣብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት

ንካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ሓፈሻዊ ረብሓ ዘለዎ ተልእኾ ንሕሳተፉ ዘኽእል መደብ
ብነጻ
ዳርጋ 7 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
FOL Savoieምስ Volont'R
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምልላይ ምስ ሰብ ሞያ እስፖርት ኣብ ሓደ ኣብ መዓልቲ ስፖርት ብምስታፍ

እዚ ኣብ ሓደ ስታድዩም ኣብ ዝካየድ ናይ ምልመላ መዓልቲ ብምስታፍ ስራሕ ርኸብ
ብነጻ
ዳርጋ 7 ሰዓት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Pôle emploiምስ Du Stade vers l'emploi
75 - Paris

ምርካብ ሓገዝ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ንምእታው ሓገዝ ምርካብ

ምርካብ ስራሕ ወይ ስልጠና ን ውልቃዊ ደገፍ
ብነጻ
ዳርጋ 12 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
EPEC ምስ Intégration par l’emploi des bénéficiaires de la protection internationale
2 départements

ኣብ ህንጻዊ ስራሕ ንምስራሕ፣ዝወሃብ ስልጠና

ንህንጻዊ ስራሕ ዝጠቕም መሰረታዊ ክእለት ቋንቋ ፈረንሳ ሓደሽቲ መጻእቲ ንምስትምሃርt (BTP) ዘተኮረ ።
ብነጻ
ዳርጋ 2 ስሰሙን
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
Abajadምስ Abajad ኣባጃ
13 - Bouches-du-Rhône

ምስልጠና ድራውሊኮ፣ ናይ ቡንባን ፋናቱራን ሞያ እናተኸፈልኩም ሰልጥኑ

ኣብ ማርሳይ Marseille ኣብ ቤት ትምህርቲ ጉስታቭ ንነብስኻ ከም ስራሕ-መጽናዕቲ ቱቦ ሰራሕተኛታት ኩኑ
ብነጻ
ትኽኽል 15 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
Ecole Gustaveምስ Ecole Gustave
59 - Nord

ምርካብ ሓገዝ ኣብ ስራሕ ምድላይ

ኣብ ዞባ ዳንኬር (Dunkerque) ዲኹም ትነብሩ ? ስራሕ ንምርካብ ትደልዩ ዶ እሞ ኣብ ኣበ ረፉጂ ኣምፕልዋ(AB réfugiés) ተወከሱ።
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Entreprendre Ensembleብሳላ ኣበ ረፉጂ ኣምፕልዋ(AB Réfugiés Emploi)፣

ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም

100
ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
100
4 départements

Faire une formation en développement web

Une formation de 7 semaines (technique + français) pour découvrir le métier de développeur web
ብነጻ
ትኽኽል 7 ስሰሙን
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Simplon.cola Prépa web Refugeeks²
7 départements

ምርካብ ሓፈሻዊ ሓገዝ ኣብ Île-de-France ምእንቲ ክትእክእሉ

ኣብ ንሕብረተሰብ ፈረንሳ ብዝበለጸ ንምርዳእ፡ መንበሪ ንምርካብ፡ ወረቓቕቲ ንምስራሕ ዝሕግዝ ማሕበር... ዝዓለመ እዩ
ብነጻ
ዝለኦኣለ 2 ዓመታት
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Tandem Réfugiésምስ Tandem Réfugiés
13 - Bouches-du-Rhône

ምውሳድ ፈተና ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ድሕሪ ትምህርቲ

ኮርሳት ፈረንሳ ንጽሑፋውን ኣፋውን ጽሑፍን ደረጃኻ ንምምሕያሽ + ምዝገባ ንDELF A2 ወይ B1
ብነጻ
ትኽኽል 10 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
Alliance Française Aix-Marseille Provenceምስ Alliance française - BOP 104
33 - Gironde

ምርካብ ናብ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርሳት ኣብ Gironde

ናይ ፈረንሳ ኮርሳትን ስልጠናታትን ኣብ ከባቢ ቦርዶ Bordeaux
ብነጻ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
CLAP Sud-Ouestምስ Plateforme d'évaluation linguistique du Clap Sud-Ouest
57 - Moselle

ምምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ሞያዊ ውህደት ምስ ሕብረተሰ ሓገዝ ምህላውን

ምምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ሞያዊ ውህደት ምስ ሕብረተሰ ሓገዝ ምህላውን ኣብ መወዳእታ ብዲፕሎማ ዝተረጋገጸ
ብነጻ
ዳርጋ 10 ስሰሙን
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
GRETA-CFA Lorraine Nordምስ Dispositif d'Apprentissage du Français au service de l'Insertion Professionnelle (DAFIP)
75 - Paris

ምምሃር ስራሕ ዘርክብ ስልጠና ቋንቋ ፈረንሳ

ምርካብ ስልጠና ናይ ቋንቋን ዲጂታላዊ ፣ ን ምርካብ ዝራሕ ዝዓለም ደገፍ ምሃብ ።
ብነጻ
ትኽኽል 4 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
Espace proximité Emploi / Salle Saint Brunoምስ Avec Parcours Linguistiques à Visée Professionnelle – PLVP
8 départements

ስልጠና ምሃብ ን ቋንቋ እንግሊዝኛ ንዝመልኩ ሰባት ኣብ ሞያ ክንክን ህጻናት

ስልጠና ብእንግሊዝኛ፣ ምስ ትምህርቲ ፈረንሳ፣ ኣብ ጽላት ቅድመ ቁልዕነት ንምስራሕ ዝዓለመ ስልጠና እዩ
ብነጻ
ትኽኽል 3 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Paris Institute of Childcare Trainingምስ Paris Institute of Childcare Training et Pôle Emploi
2 - Aisne

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ንስራሕ ዝጠቕም

ምምሃር ቋንቋ ምስ ዝተደልደለ ደገፍ ናብ ስራሕ ብዘዋፍር ዕላማ።
ብነጻ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
CFP02ምስ Fle à visée professionnelle
95 - Val-d'Oise

ምርካብ ደገፍ ንማሕበራውን ሞያውን ህይወት

ምርካብ ኮርሳት ቋንቋ ፈረንሳን ዓለማዊ ደገፍን ኣብ ኣርጀንቲውይል ንምርካብ
ብነጻ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Espace associatif et citoyen de proximité (PACE ATMF)ምስ Espace associatif et citoyen de proximité - BOP 104
93 - Seine-Saint-Denis

ምምሃር ን ሞያ ዝኸውን ቋንቋ ፈረንሳ

ሓፈሻዊ ትምህርቲ ን ጀመርቲ፣:ቋንቋ ፈረንሳ፣ኢንተርኔት፣ውልቃዊ ወይ መደብ ፕሮጀክትን
ብነጻ
ትኽኽል 5 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Assistance Scolaire, Linguistique et Culturelleምስ Avec ASLC - Formation Li-Pro 8
2 - Aisne

ምምሃር ንስራሕ ዝኸውን ቋንቋ ፈረንሳ

ምርካብ ንሞያዊ ውህደትኩም ዝተመጣጠነ ትምህርቲ ፈረንሳ።
ብነጻ
ዳርጋ 9 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
AIDEQምስ Français Langue Etrangère à visée professionnelle
35 - Ille-et-Vilaine

ምምሃር ስራሕ ንምርካብ ፈረንሳ ተማሃር ምስ ናይ ስራሕ ፕሮጀክት"HORIZON PRO"

ኣብ መበቆል ሃገሮም ውሑድ ወይ ውን ምንምትምህርቲ ዘይብሎም ሰባት ሞያዊ መምርሒ ስልጠና።
ብነጻ
ትኽኽል 8 ስሰሙን
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Centre de formation PRISMEምስ Avec Centre de formation PRISME
4 départements

ተሓጋጋዚ ሰራሕተኛ እንዳ ዕምባባ ንምዃን ዘኽእል ስልጠና ንምውሳድ

ናይ 3 ወርሒ ሞያዊ ስልጠና ንደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ክሕገዙ ዘለዎም ሰባትን ዓለመ።
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ስድራ-ቤት
Du pain et des Rosesምስ Association Du Pain et des Roses
2 départements

ምውሳድ ስልጠና ኣብ ሞያ ጽሬት

ኣብ ኣብ ሞያ ጽሬት ንምስራሕ ፈረንሳ ተማሃሩ
ብነጻ
ዳርጋ 2 ስሰሙን
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Abajadምስ Abajad
2 départements

ስልጠና ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ምውሳድ

ኣብ መዓልታዊ ህይወት፡ ኣብ ስራሕ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ባህሊ ብዝበለጸ ንምርዳእ ብቋንቋ ፈረንሳ ንምስጓም ስልጠና ምሃብ
ብነጻ
ትኽኽል 10 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Abajadምስ ምስ avec Abajad