Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

28
ድሉዋት ፋይላት
28
7 départements

ምድላው ንዲፕሎማ ኣሰልጣኒ ስፖርት ዝግበር ስልጠና

ምሉእ መደብ ምድላው ንኣሰልጣኒ ስፖርት፡ መምህር ወይ ኣመሓዳሪ ስፖርት ዲፕሎማ።
ብነጻ
ዝተሓተ 4 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ፈረንሳይ
Kabubuምስ Kabubu
5 départements

ስልጠና ን ስራሕ ምኽሻን መግቢ፣

ን 7 ኣዋርሕን ፈረቃን ዝጸንሕ ዝወሃብ ስልጠና ግዜ ናይ ስራሕ ፣ ምኽሻን ስልጠና ንምርካብ ዘኽእል ሰልጠና
ብነጻ
ትኽኽል 34 ስሰሙን
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
SAWAምስ SAWA
72 - Sarthe

ምምሃር ንስራሕ ዝኸውን ቋንቋ ፈረንሳ

ፈረንሳ ተማሂርካ ሞያዊ ፕሮጀክት ምህናጽ ስራሕ ንምርካብ የኽእል
ብነጻ
ትኽኽል 90 ሰዓት
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Maison des Langues Le Mans Universitéምስ Français Langue Professionnelle de la Maison des Langues
3 départements

ምግስጋስ ኣብ ቋንቋ ብፈረንሳ ገስጋስ ፈተና DELF ምሕላፍ

ምርካብ ስራሕ ብቐሊሉ ንምርካብ ነጻ ናይ ጀመርቲ ደረጃ ስልጠና ምስ ትምህርቲ ፈረንሳ
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
each Oneምስ Programme One Step
75 - Paris

ምስታፍ ምሸት ዝካየድ ዓውደ መጽናዕትታት ተሳተፉ

ምሸት ዝቐርቡ ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕትታት፡ ፈረንሳ ምምሃር፡ ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ምጥቃም...ምጥቃም
5€ ሓንሳብ
ትኽኽል 4 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Centre Socio-Culturel Archipeliaምስ COMPÉTENCES TREMPLIN SOIR
75 - Paris

ምምሃር ሞያ ኣኒሜሽን ምስናይ ቋንቋ ፈረንሳ

ብዙሕነት ስልጠና ኣብ ንጥፈታት መንእሰያትን ቅድመ-ህጻናትን ምድላው።
5€ ሓንሳብ
ትኽኽል 4 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
Centre Socio-Culturel Archipeliaምስ ANIM'ACTION
85 - Vendée

ምምሃር ንኣጠቓቕማ ኮምፒተር

4 ናይ ፍርቂ መዓልቲ ዑደት ስልጠና ዝኽሰብ ፡ ምርካብ ኮምፒተርን ምርካብ መሳርሒታት ኮምፒተርን ዘሎ ዕድል ተጠቐምሉ።
ብነጻ
ትኽኽል 4 ፍርቂ ሰዓት
ምስልጣን ሞያ
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Ligue de l'enseigement 85ምስ La ligue de l'enseignement 85
38 - Isère

ምውሳድ ስልጠና ኢንዱስትሪ ዓለባ ንምስራሕ

ናይ 4 ወርሒ ስልጠና ምስ ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣ ቴክኒክ፣ ኢንተርንሺፕ፣ ሞያ ዓለባ ኦፕሬተር ንምምሃር
ብነጻ
ትኽኽል 4 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Weavers Franceምስ Préformation pour jeunes exilés
5 départements

ምምሃር ንምዕባይ ኣፍልጦ ኮምፑተርን ኢነትርኔትን

ምምሃር ንምዕባይ ኣፍልጦ ኮምፑተርን ኢነትርኔትን ብሓደ ኣጣሚርካ ምምሃር ዘኽእል ስልጠና
ብነጻ
ትኽኽል 6 ስሰሙን
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Simplon.coምስ Refugeeks
4 départements

ምርካብ ስልጠና ን développement web ስልጠና ንምዃን

ሞያ ዌብ ዲቨሎፐር ንምርካብ ናይ 7 ሰሙን ስልጠና (ቴክኒካዊ + ፈረንሳ) ስልጠናን ናይ ምድላው ወብሳይት ዘጠቓለለ ስልተና ይህብ
ብነጻ
ትኽኽል 7 ስሰሙን
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Simplon.coምስ la Prépa web Refugeeks² ምስ ዝተባህለ ትካል
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምስራሕ ንዲጂታላዊ ዳግመ ስልጠና ምሃብ

ናይ ስልጠና ኣብ ዲጂታላዊ ሞያን ኮርሳት ፈረንሳን ንደቂ ኣንስትዮ
ብነጻ
ትኽኽል 3 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ስድራ-ቤት
ፈረንሳይ
ስድራ-ቤት
ፈረንሳይ
Sistechምስ Sistech
93 - Seine-Saint-Denis

ምምሃር ን ሞያ ዝኸውን ቋንቋ ፈረንሳ

ሓፈሻዊ ትምህርቲ ን ጀመርቲ፣:ቋንቋ ፈረንሳ፣ኢንተርኔት፣ውልቃዊ ወይ መደብ ፕሮጀክትን
ብነጻ
ትኽኽል 5 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Assistance Scolaire, Linguistique et Culturelleምስ Avec ASLC - Formation Li-Pro 8
35 - Ille-et-Vilaine

ምምሃር ስራሕ ንምርካብ ፈረንሳ ተማሃር ምስ ናይ ስራሕ ፕሮጀክት"HORIZON PRO"

ኣብ መበቆል ሃገሮም ውሑድ ወይ ውን ምንምትምህርቲ ዘይብሎም ሰባት ሞያዊ መምርሒ ስልጠና።
ብነጻ
ትኽኽል 8 ስሰሙን
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Centre de formation PRISMEምስ Avec Centre de formation PRISME
75 - Paris

ምምሃር ሞያ ስነ-ጥበብን ቋንቋ ፈረንሳ ምቕሳም

እዚ ሞያዊ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃርን ኣብ ሞያታት ቅድመ ቁልዕነት ስልጥንን።
132€ ሓንሳብ
ትኽኽል 4 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Jaurès Pantin Petitምስ Môm'action
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ንምርካብ ደገፍን ስልጠናን ስራሕን

ናይ ውልቂ ሞያኻ ምስ ክእለትካ ዝሰማማዕ መድደብ ንምህናጽ
ብነጻ
ዳርጋ 12 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
METISHIMAምስ Dispositif de valorisation de vos compétences