Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

27
ድሉዋት ፋይላት
27
8 départements

ምህላው ድሕሪ ሓደ ዘሕዝን ፍጻመ ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ ምህላው ንግበር

ደገፍ ድሕሪ ስንባደን ጸቕጢ ሲንድሮም ፣ ዘለዎ ድሕረባይታ ምስናይ ተርጓሚ ናይ ቋንቋኹም ተግልገሉ
ብነጻ
ጥዕና
ቤት ጽሕፈታት
Créteil Solidaritéምስ Créteil Solidarité
63 - Puy-de-Dôme

ምርካብ ኣካላዊን ስነ ኣእምሮኣዊን ሕክምና

ምሃብ ን ስደተኛታት ዝኸውን ኣካላዊን ስነ ኣእምሮኣዊን ሕክምና ንምሃብ ዝዓለመ መደብና.
ብነጻ
ጥዕና
Forum réfugiésሰንተር አኢሰኮ 63 CENTRE ESSOR 63
5 départements

ምርካብ ስነ-ኣእምሮኣዊ ምኽሪ ብ ቴለፎን

ሳላ እዚ ብተሌፎን ዝቀረብ መደብ ዝርርብ ምስ ሰብ ሞያ ናይ ስነ-ኣእምሮን ስነ-ልቦናን ብዝተፈላለዩ ቃንቃታት ንዓኹም\ኽን ንምስማዕ ተዳሊዮም ኣለው ::
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Terra Psyቴራ ፕሲ
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ሓገዝ ንኣቖልዑት ብሕማቕ ኣተዓባቢያ ዝዓብዩ ወይ ዝተሓዙ

ቆልዓ ኮንካ ዝኾነ ዓመጽ እንተ ዝወርደካ ሃልዩ፣ ናይ ማህረምቲ ይኹን ወይ ዓመጽ ን ካልእን ስጋዊ ርክብ በዚ ቁጽሪ ብቀጥታ ክተረክብና ትኽእል 119.
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ቆልዑ
6 départements

ክስማዕን ምኽኣልን ስነ-ኣእምሮኣዊ ሓገዝ ምርካብን

ጉጅለ ኢንተግራሳይ፣ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ ንምሃብ ይንቀሳቐስ ሓጋዚ ጉጅለ እዩ።
ብነጻ
ጥዕና
Intégrapsyምስ IntégraPsy
76 - Seine-Maritime

ፈረንሳዊ ዓውደ-መጽናዕቲ ጥዕናን ምክፋል

ብዛዕባ ጥዕናን ህይወትን ኣብ ፈረንሳን ኣብ ከተማ ሩዋንን ዝያዳ ኣፍልጦ ይሃልኹም
ብነጻ
ጥዕና
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
France Terre d'Asileምስ Point d'Accès Citoyenneté Santé (PACS)
86 - Vienne

ብዘሸግሩ ዝኽርታትና ንኸይንህሰ ጥንቃቐን ንምግባር

ናይ ኣእምሮ ጥዕና ኣተኩሩ ዝወሃብ ሓገዝ ፣ ኣብ ናይ ስራሕን ማሕበራዊ ህይወትን ሰናይ፣ ን ምሉእ ጥዕና ንምህላው ዝዓለም ሓገዝ ።
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ጥዕና
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ስድራ-ቤት
Coalliaኤስ ኣ ም ኢንስፓየር SAM INSPIR ( ኮልያ COALLIA)
76 - Seine-Maritime

ስነኣእምሮኣዊ ደገፍ ንምርካብ

ናይ ስነኣእምሮ ሓገዝ ንምርካብ ፣ ምስ ሰብ ሞያ እቶ ዓውዲ፣ ኣብ Elbeuf ከምኡውን Saint-Etienne du Rouvray ንዝነብሩ ሰባት ዝዓለም ሓገዝ እዩ
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
ጥዕና
Groupe SOS Solidarités Normandieምስ Groupe SOS
6 - Alpes-Maritimes

ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳን ከምኡን ውን ደገፍን ወይ ሓገዝ ኣብ ምስ መዓልታዊ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ዘድልዪ ነገራት ብነጻ ኣገልግሎት ይህብ።
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
ጥዕና
Secours populaire français des Alpes Maritimesምስ Le SPF06
4 départements

ብሓገዝ ብተሌፎን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ

ህጹጽ ሓገዝ ንምሕታት ፡ ኣብ ሆስፒታል ቆጸራ ንምሓዝ፡ ነጻ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ
ብነጻ
ጥዕና
EUI  - Equipe d'Urgence Internationale (EUI-IEMT)ምስ L'Equipe d'Urgence Internationale
69 - Rhône

ኣብ ፕሮጀክትታትኩም ደገፍ ንኽግበረልኩም ምስ እትደልዩ

ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮን ውልቃዊ ደገፍን፡ ከከም ድሌትኩም ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ።
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ጥዕና
ስድራ-ቤት
PasserElles Buissonnièresምስ (ስኪፕኤለስ ቡይሶኒየርስ) PasserElles Buissonnières
9 départements

ሓግዝን ደገፍን ንምርካብ።

ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩነታት ዓመጽ ንኽወጻን ንስንባደአን ንኽስዕራን ዝሕግዝ ደገፍንምግባር ዝዓለም መደባት ዘካተተ።
ብነጻ
ጥዕና
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Femmes Entraide et Autonomieናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሕዳዊ ሓገዝን ርእሰ-ምሕደራን (ፓሪስ) ከምኡ’ውን CACIS/Maison d’Ella (ቦርዶ)
8 départements

ኣብ መንጎ ዝተሰደዱ ሰባት ዝግበር ደገፍ

ናይ ስደት ሰባት ናይ ደገፍን ዓርሰ ሓገዝን ጉጅለ፣ ብናይ ስነ ልቦና ክኢላታት ማሕበር ኢታፐ ዝመሓደር።
ብነጻ
ጥዕና
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Association ETAPEማሕበር ኢታፐ
39 - Jura

ብነጻ ናይ ምሕካም መሰል ንምሕላው

ከከም ኣታዊኹምን ፣ ናይ ስራሕ ኣታዊኹምን ዝምልከት ናይ ሕክምና ሓገዝ ንምርካብ
ብነጻ
ጥዕና
Mission locale Dole-revermontሊስዮን ሎካል ናይ ዶረል-ረቨርሞ Dole-Revermont
83 - Var

ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንምርካብ

ነቶም ናይ ሕክምና ሓገዝ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ሰባት፣ ብነጻ ከም ዝሕከሙ ምግባር
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Provence Verte Solidarités-UDVኣብ ፕሮሞ ስዋኝ ብሪግኖለስ Promo Soins Brignoles