Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ናይ ምምሕዳር ፋይላት

102
ናይ ምምሕዳር ፋይላት
102

ምጥላብ ናይ ዕለተ ልደት ሰርትፍኬት ንምርካብ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምፍታሕ መስርሑን ኣብ ፈረንሳ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ንምስላጥ መስርሕ ንምጥርናፍ ስድራቤት ንምግባር

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምጉዓቅ ናብ መበቆል ሃገርኩም

ቤት ጽሕፈታት
ብቅዓት = ክእለት

ምሕታት ገንዝባዊ ሓገዝ መተባብዒ ንስድራ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምርካብ መንበሪ ገዛ ነይ ተመሃሮ Crous

መንበሪ ገዛ
ምምሃር
ቤት ጽሕፈታት

ምጥላብ ፣ ሕጋዊ ሰነድ ንምጥላብ ንመርዓ ወይ ንምጽማድ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምሕታት መንበሪገዛ ናይ መንግስቲ (HLM)

መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምምርዓው ኣብ ወጻኢ ሃገር

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምርካብ ኣፍልጦ ሞያኹም Expérience sans Frontières

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
ምስልጣን ሞያ

ምሕታት ዜግነት ናይ ፈረንሳ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

'ካርት ሰጁኽ 'ምሓዝ ወይ መንበሪ ካርድ ምርካብ

ቤት ጽሕፈታት

ስደተኛ ምዃን ምጥንጣን ወይ ምርሕራሕ

ቤት ጽሕፈታት

ምምርዓው ፓክሰር ወይ ምጽማድ ኣብ ፈረንሳ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ድሉዋት ፋይላት

115
ድሉዋት ፋይላት
115
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ውልቃዊ መደብ ንምትግባር ፣ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ

ሓደ ምወላ ምርካብ፣ ውልቃዊ ሓንቲ ትካል ንምፍጣር ፣ ወይ ማኪና ንምዕዳግ ፣ ኮውይ መምርሒ ፍቃድ ንምርካብ ኮነ ወዘተ ክኸውን ይኽል
ዝለኦኣለ 6 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ብቅዓት = ክእለት
Adie Association pour le Droit à l'Initiative Economiqueለ`ኤዲ l'Adie
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምስራሕ ምስ ንሓረስቶት

ግዜ ኣብ ዘለኩም እዋን ፣ ሓደ ደስ ዝብለኩም ነጥቢ ናይ ስራሕ ምርካብ ምስ ሞያኹም ዝዛመድ ፣
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés ምስ Avec Des bras pour ton assiette
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምምስራትን ሓባራዊ ህይወትን ሌላን

ምርኻብን ምምስራትን ዕርክነት JRS ጂ ኣር ኤር ጀነስ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
JRS Franceጂ ኣር ኤስ ፣ ጀነስ JRS Jeunes
Rhône

ምምሃር ንምዕባይ ኣፍልጦ ኮምፑተርን ኢነትርኔትን

ምምሃር ንምዕባይ ኣፍልጦ ኮምፑተርን ኢነትርኔትን ብሓደ ኣጣሚርካ ምምሃር ዘኽእል ስልጠና
ብነጻ
ትኽኽል 6 ስሰሙን
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Simplon.coምስ Refugeeks
Rhône

ምምሕያሽ ናይ ቋንቋ ብቅዓትኩም

ብዲጂታል ዝበሃል፣ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳን፣ ምስ ሓደሽቲ ሰባት ናይ ምልላይ ዝዓለመ መደብ፣ ዘሳልን ዝሕግዝን ስልጠና ምውሳድ።
ብነጻ
ዳርጋ 12 ስሰሙን
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
Weavers Franceምስ la Pré-Formation Weavers pour primo-arrivants (ex-Tissu Solidaire)
Rhône

ምድህሳስ ሞያ ቅብኢ ኣብ ህንጻ

እዚ ስልጠና እዚ ሰርትፍኬት 3 ደረጃ ሞያ ዘውህብን፣ ናይቲ ብ Façadier-Peintre ዝበሃል ጥበብ ዘቕስም፣ ዘማዕብልን እዩ። .
ብነጻ
ትኽኽል 12 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierለ ክሌ ደ ኣተልየ Les clés de l'Atelier
Rhône

ምስራሕ ሞያ ኤለክትሪክ ናይ ህንጻ

እዚ ስልጠና እዚ ሞያውያን ናይ ኤልክትሪክ ምስኳን ኣብ ንህጻታት ፣ ንኽትኮኑ ዝሕብር ኮይኑ፣ ብደረላ ምድብ ድማ 3ይ ደረጃ ዘለዎ እዩ።
ብነጻ
ትኽኽል 8 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierለ ክለ ደ ኣተልየ Les clés de l'Atelier
Rhône

ምስራሕ ስሚንቶ ናይ ገዛ ናይ መሬት ስሚንቶ

ሓደ ናይ ምንጻፍ መሬት ስራሕ ንምስራሕ ዘኽእል ስልጠና ምውሳድ
ብነጻ
ትኽኽል 1 année
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierምስ Les clés de l'Atelier
ብ ኦንላይን

ተሳትፎ ወለንታዊ ተግባር

ኣብ ጥቃ መንበሪኹም ወለንታዊ ስራሕ ወይ ካብ ርሑቕ ኴንካ ምፍጻም
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
JeVeuxAider.gouv.frጁ ቩ ኤደ. ጉቭ. ኤፍ-ኣር JeVeuxAider.gouv.fr
ብ ኦንላይን

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ብ ኦን ላይን

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳይ ምንባር ኣብ ፈረንሳን፣ ትምህርቲ ደረጃ ኣ ሓደ"A1" ኣ ክልተ"A2" ወይ ን በ ሓደን "B1" ፣
ብነጻ
ዝተሓተ 3 ሰዓት
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምንባር ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ
ብ ኦንላይን

ምርዳእ ንታሪኽ ናይ ስነ- ጥበብ

ምድህሳስን ምዕዛብን ኣብ ስነ-ጥበብ ስርሓት ናይ ኢድ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésፓኖራማ Avec Panorama de l'artናይ ስነ-ጥበብ
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ሓገዝ ንኣቖልዑት ብሕማቕ ኣተዓባቢያ ዝዓብዩ ወይ ዝተሓዙ

ቆልዓ ኮንካ ዝኾነ ዓመጽ እንተ ዝወርደካ ሃልዩ፣ ናይ ማህረምቲ ይኹን ወይ ዓመጽ ን ካልእን ስጋዊ ርክብ በዚ ቁጽሪ ብቀጥታ ክተረክብና ትኽእል 119.
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ቆልዑ
ብ ኦንላይን

ብ ስማርት ፎን ፣ ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሃር

ብ ኣፕሊኬሽን ቋንቋ ፈረንሳምምሃር ፣ ወላ ምጽሓፍን ምንባብን ይኹን ::
ብነጻ
ፈረንሳይ
Langues Pluriellesብሳላ J'apprends
ብ ኦንላይን

ንስራሕን መንበሪ ገዛን ስደተኛታት ንምርካብ ዘራኽብ ዓንኬል ሓበሬታ

ረለፍ፣ ሓደ መስመር ንመንበሪ ገዛ ንስራሕን ንረፍጂ ስደቴኛታት ኣብ ፍርንስ ቴር ድ ኣዚል፤፣
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
መንበሪ ገዛ
France Terre d'Asileሮለረፍ Reloref
Rhône

ስልጠና ኣብ ስርሓት ህንጻ ስልጠና ንምውሳድ

ኣብ ስርሓት ህንጻ ንምንጣፍ ጥበባት ንምምሃር ዘኽእል ናይ 3 ኣዋርሕ ስልጠና ንምርካብ፣
ብነጻ
ዳርጋ 3 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
Les clés de l'Atelierኣብ ምህናጽ፣