Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ናይ ምምሕዳር ፋይላት

102
ናይ ምምሕዳር ፋይላት
102

ምስልጣን ኣምቡላንስ ሰራሕተኛ ኣብ ፈረንሳ፣ ካብ ናይ UE ዲፕሎም ወጻኢ ምስ ዝኸውን

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ምዃን ፣ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዲፕሎማ ዝሓዘ ነርስ

ምምሃር
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና

ምህላው livret de famille ኣብ ፈረንሳ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምሕባር ፣ ለውጢ ኣብ ህይወት ሓደ ስደተኛ ኣብ ፈረንሳ (ANEF)

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
መንበሪ ገዛ

ምኽፋት ኣብ ኣካውንት Étrangers en France (ANEF) ኣብ ኢንተርኔት

ቤት ጽሕፈታት

ምጥላብ ናይ ዕለተ ልደት ሰርትፍኬት ንምርካብ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምፍታሕ መስርሑን ኣብ ፈረንሳ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ንምስላጥ መስርሕ ንምጥርናፍ ስድራቤት ንምግባር

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምስራሕ ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስትን መሕረስቲን ብምዃን

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ጥዕና
ምምሃር

ዳግማይ ምምሃር ኣብ ፈረንሳ መጽናዕቲ ምምሃር ሕክምና

ጥዕና
ምምሃር
ምስልጣን ሞያ

ምርካብ ስልጠና ሓፈሻዊ ሓኪም: ወይ ፋርማሲስት: ስፔሻሊስት ሓኪም ፋርማሲስት ንምዃን

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ጥዕና

ኣብ ፈረንሳ ኪነዮቴራፒስት ንምዃን ምስ እትደልዩ፣ ዲፕሎምኩም ካብ ናይ UE ወጻኢ እንተኮይኑ ።

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ምምሃር ተሓጋጋዚ ፋርማሲስት ንምዃን ኣብ ፈረንሳ ዲፕሎምኩም ካብ UE ወጻኢ ምስ ዝኸውን

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ምጉዓቅ ናብ መበቆል ሃገርኩም

ቤት ጽሕፈታት
ብቅዓት = ክእለት

ድሉዋት ፋይላት

102
ድሉዋት ፋይላት
102
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ውልቃዊ መደብ ንምትግባር ፣ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ

ሓደ ምወላ ምርካብ፣ ውልቃዊ ሓንቲ ትካል ንምፍጣር ፣ ወይ ማኪና ንምዕዳግ ፣ ኮውይ መምርሒ ፍቃድ ንምርካብ ኮነ ወዘተ ክኸውን ይኽል
ዝለኦኣለ 6 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ብቅዓት = ክእለት
Adie Association pour le Droit à l'Initiative Economiqueለ`ኤዲ l'Adie
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምስራሕ ምስ ንሓረስቶት

ግዜ ኣብ ዘለኩም እዋን ፣ ሓደ ደስ ዝብለኩም ነጥቢ ናይ ስራሕ ምርካብ ምስ ሞያኹም ዝዛመድ ፣
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés ምስ Avec Des bras pour ton assiette
Isère

ምርካብ ስልጠና ኣብ እናተኸፈኩም ኣብ plombier ፣ ናይ ቡንባን ፋናቱራን

ሰልጥኑ ኣብ ኣብ ማርሳይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጉስታቭ l'école Gustave ዝበሃል እናተማሃርኩም ስርሑ
ብነጻ
ትኽኽል 15 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
Ecole Gustaveምስ Ecole Gustave
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምምስራትን ሓባራዊ ህይወትን ሌላን

ምርኻብን ምምስራትን ዕርክነት JRS ጂ ኣር ኤር ጀነስ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
JRS Franceጂ ኣር ኤስ ፣ ጀነስ JRS Jeunes
Isère

ምርካብ ደገፍ ንምምሃር ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ

ከከም ድሌታትኩም፡ ኣብ ምሉእ መጽናዕትኻ ውልቃዊ ምክትታል ዘኽእል መደብ
ብነጻ
ምምሃር
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Association EOLEምስ Accompagnement global - ÉOLE
Isère

ምውሳድ ስልጠና ኢንዱስትሪ ዓለባ ንምስራሕ

ናይ 4 ወርሒ ስልጠና ምስ ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣ ቴክኒክ፣ ኢንተርንሺፕ፣ ሞያ ዓለባ ኦፕሬተር ንምምሃር
ብነጻ
ትኽኽል 4 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Weavers Franceምስ Préformation pour jeunes exilés
Isère

ምስልጣን፣ ብፍሉይ ስልጠና ብዝወሰዱ ተማሃሮ

ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ዓውደ ትህምርቲ ብፍሉይ ዝሰልጠኑ ተመሃሮ ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ምኽሳብ።
ብነጻ
ምምሃር
Université Grenoble Alpesምስ ኡኒቨርስቲ ናይ ግሮኖብለ (Université Grenoble Alpes )
Isère

ምርካብ ማሕበራዊ ምትሕግጋዝ ደገፍን

ኣብ ምህናጽ ውልቃዊ ናይ ስራሕ መደብ ፣ ን ሓደ ዓመት ዝኸይድ ናይ ስልጠናን ምስናይን መደብ
ብነጻ
ትኽኽል 1 année
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
Mission Locale Grenobleብምትሕባር Garantie jeunes réfugiés
Isère

ምርካብ ደረጃኹም ዝመጣጠን ናይ ቋንቋ ትምህርቲ

ምርካብ ደረጃኹም ዝመጣጠን ናይ ፈለማ ዘለኩም ደረጃ ቋንቋ ዝግምግም መርመራ ድሕሪ ምግባር ምፍላጥ
ብነጻ
ፈረንሳይ
Centre Ressources IRIS 38 – Isère Relais IllettrismeSፕለ ኦ PLIE-O
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ስልጠና ኣብ ሞያን መሸጣን ምውሳድ

ስልጠና ኣብ ሞያን መሸጣን ምውሳድ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ ስልጠና፡ ነጻን ዝኽፈልን።
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ISEAHምስ ISEAH Formation
Isère

ምምሃር ንምዕባይ ኣፍልጦ ኮምፑተርን ኢነትርኔትን

ምምሃር ንምዕባይ ኣፍልጦ ኮምፑተርን ኢነትርኔትን ብሓደ ኣጣሚርካ ምምሃር ዘኽእል ስልጠና
ብነጻ
ትኽኽል 6 ስሰሙን
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Simplon.coምስ Refugeeks
Isère

ምርካብ ስልጠና ን développement web ስልጠና ንምዃን

ሞያ ዌብ ዲቨሎፐር ንምርካብ ናይ 7 ሰሙን ስልጠና (ቴክኒካዊ + ፈረንሳ) ስልጠናን ናይ ምድላው ወብሳይት ዘጠቓለለ ስልተና ይህብ
ብነጻ
ትኽኽል 7 ስሰሙን
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Simplon.coምስ la Prépa web Refugeeks² ምስ ዝተባህለ ትካል
Isère

ምርካብ ስልጠና ኣብ ከተማ ግረኖብል

ትምህርቲ ፈረንሳ፡ ዲጂታላዊ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ንዓለም ስራሕ ምድላው፡ ኣብ መወዳእታ ስልጠና ምቑጻር ይከኣኣል
ብነጻ
ትኽኽል 3 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
Weavers Franceምስ Pré-Formation Weavers pour jeunes exilés
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምስራሕ ንዲጂታላዊ ዳግመ ስልጠና ምሃብ

ናይ ስልጠና ኣብ ዲጂታላዊ ሞያን ኮርሳት ፈረንሳን ንደቂ ኣንስትዮ
ብነጻ
ትኽኽል 3 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ስድራ-ቤት
ፈረንሳይ
ስድራ-ቤት
ፈረንሳይ
Sistechምስ Sistech
ብ ኦንላይን

ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ኦን ላይን ብቐጥታ ምምሃር

ስልጠና ቋንቋ ፈረንሳ፣ ኣብ ኦን ላይን ንምምሃር ወይ'ውን ፣ ልዑል ክእለት ናይ ቋንቋ ክእለት ንምምላኽ
30€ ናይ ወርሒ
ፈረንሳይ
SUPEDUCATION RENNESሱፐዲክሽን SUPEDUCATION