حمایت برای ورود به زندگی حرفه ای
با BIENVENU.E

حمایت برای ورود به زندگی حرفه ای

با 
BIENVENU.E

آخرین آپدیت و بروزرسانی13 déc. 2022

این چه است؟

یک برنامه پشتیبانی برای پیشرفت در زبان فرانسوی و ساخت یک پروژه حرفه ای، با:

  • آموزش زبان فرانسوی (در مجموع 100 ساعت)
  • کارگاه های گروهی به رهبری متخصصان (2 ساعت در هفته)
  • قرار ملاقات های فردی

خوب است بدانید: این برنامه بین 2 تا 5 ماه طول می کشد و هر سال در نوامبر آغاز می شود، درخواست ها در طول تمام سال پذیرفته می شوند.

شرایط شرکت در برنامه:
- کمتر از 5 سال در فرانسه بوده باشید
- دارای مجوز اقامت با اجازه کار باشید
- قرارداد ادغام جمهوری خواهان OFFI (CIR) را امضا کرده باشید.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

2 تا 5 ماه

سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

69 - Rhône

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

2 تا 5 ماه

سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

69 - Rhône

چرا این جالب است؟

فرصت های حرفه ای

این آموزش به شما امکان می دهد با افراد حرفه ای ملاقات کنید، تجارت را دریابید، کارآموزی "ستاژ" در شرکت ها انجام دهید.

مدرک سطح زبان فرانسوی

به لطف آموزش، در زندگی روزمره و حرفه ای در زبان فرانسوی پیشرفت خواهید کرد.

در پایان برنامه گواهی سطح زبان فرانسوی داده می شود.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با FACE Grand Lyon تماس بگیرید

برای اطلاعات از برنامه، تاریخ های بعدی، ارسال درخواست :

- به دفتر FACE Grand Lyon بروید: 17rue Jean Bourgey, 69100 Villeurbanne

- از طریق ایمیل Miriam Aubeizault: m.aubeizault@fondationface.org

- یا با شماره 06.03.23.40.01 تماس بگیرید

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
0 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
11صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Responsable

FACE GRAND LYON
FACE GRAND LYON

Partenaires

Ofii (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration)
Ofii (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration)

Responsable

FACE GRAND LYON

FACE GRAND LYON

Partenaires

Ofii (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration)

Ofii (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration)