در روند اداری همراهی شوید
با le service AGIR

در روند اداری همراهی شوید

با 
le service AGIR

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی12 juil. 2022

این چه است؟

خدمات پشتیبانی سراسری برای ادغام پناهندگان (AGIR- Accompagnement Global pour l’Intégration des Réfugiés) در زمینه های اداری، اجتماعی، زبانی و حرفه ای کمک می کند.

هدف تسهیل ادغام پناهندگان در جامعه فرانسه است.

شما می توانید برای:

 • مراحل اداری و ثبت نام برای خود و فرزندانتان انجام دهید
 • دنبال محل اقامت باشید
 • آموزش برای یادگیری زبان فرانسوی یا یادگیری حرفه
 • شغل یا کارآموزی پیدا کنید.

خوب است بدانید: این پشتیبانی 6 ماهه است، بسته به اهداف و انگیزه شما یک بار قابل تمدید میباشد (در مجموع پشتیبانی حداکثر یک سال است). با امضای قرارداد رسمیت می یابد.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
Réfugié
مدت

6 تا 12 ماه

هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

88 - Vosges

مخاطبان مشخص
Réfugié
مدت

6 تا 12 ماه

هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

88 - Vosges

چرا این جالب است؟

در رویه های اداری عمومی کمک بگیرید

پر کردن پرونده ها، درک و پاسخ نامه ها، ثبت نام، برقراری ارتباط با ادارات مختلف (CAF، OFII، Prefecture، OFPRA، CNDA، مالکان اجتماعی برای مسکن، بیمه درمانی و غیره)

زبان فرانسوی را یاد بگیرید

برای پیشرفت در زبان فرانسوی به عنوان یک زبان خارجی، یک مرکز آموزشی یا انجمن را پیدا کنید و در آن ثبت نام کنید.

سریعتر کار یا آموزش پیدا کنید

 • مشارکت با خدمات استخدامی و آموزشی عمومی (Pôle Emploi، Local Missions، AFPA، GRETA، سایت های کاری و شرکت های ادغام، و غیره)
 • مشارکت با Face Vosges (حمایت مالی شرکتی از برنامه FAIR)

کمک برای آموزش و فعالیت های کودکان

 • ثبت نام در مکاتب (مدارس)، توضیح سیستم مدارس فرانسه (OEPRE: مدرسه باز برای والدین برای موفقیت کودکان)
 • ثبت نام و مشارکت کودکان در فعالیت های خارج از ساعات مدرسه،
 • پشتیبانی و توضیح انواع مختلف مراقبت از کودک (مهدکودک، مهدکودک، پرستار کودک، MAM و غیره)

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

1) بدانید که آیا می توانید همراهی شوید

برای استفاده از خدمات AGIR باید:

 • بهره مند از حمایت بین المللی (وضعیت پناهندگی، حمایت فرعی، شخص بدون تابعیت) باشید
 • در طول درخواست پناهندگی توسط Fédération Médico-Sociale des Vosges و شرکای آن اقامت داده شده باشید.

2) از یک مددکار اجتماعی بخواهید که شما را به برنامه معرفی کند

مددکار اجتماعی همراه شما به شما پیشنهاد می دهد که با سرویس AGIR به روند خود ادامه دهید.

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
2 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
11صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
AGIR

AGIR