زبان فرانسوی را برای کار بیاموزید
با F.E.S.T.

زبان فرانسوی را برای کار بیاموزید

با 
F.E.S.T.

آخرین آپدیت و بروزرسانی24 juin 2022

این چه است؟

این یک دوره آموزشی حرفه ای زبان فرانسوی برای تازه واردانی است که توسط ساختاری برای ادغام از طریق فعالیت اقتصادی (SIAE) استخدام شده اند.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
Réfugié
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

3 تا 9 ماه

سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

31 - Haute-Garonne

مخاطبان مشخص
Réfugié
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

3 تا 9 ماه

سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

31 - Haute-Garonne

چرا این جالب است؟

یادگیری زبان فرانسوی مربوط با کار

هدف از این آموزش کسب و تقویت مهارت های شفاهی و نوشتاری شماست تا در کار خود مستقل باشید.

در محل کار خود آموزش ببینید

آموزش در محیط کار و خارج از ساختار ادغام

ادغام حرفه ای خود را تسهیل کنید

از شما برای به دست آوردن استقلال اجتماعی و حرفه ای (در ساختار شما و همچنین در سطح جهانی) حمایت می شود.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با ما تماس بگیرید

خوب است بدانید: برای این آموزش باید کارمند یک ساختار برای ادغام از طریق فعالیت اقتصادی باشید

ساختارهای ادغام از طریق فعالیت اقتصادی می توانند از طریق تلفن یا ایمیل با ما تماس بگیرند.

Cécile VICART

تلفن: 07.61.73.20.88

یا از طریق ایمیل: c.vicart@ucrm.fr

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
2 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

UNION CEPIERE ROBERT MONNIER