Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با la Pré-Formation Weavers pour primo-arrivants (ex-Tissu Solidaire)

Weavers France
پیشنهاد شده توسطWeavers France

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت
سطح فرانسویA1

قیمت

رایگان

در دسترس بودن درخواست شد

مدت تعهدتقریباً 12 هفته ها

بهبود زبان فرانسوی خود

به روز شده il y a 6 mois

این چیست؟

مدت زمان: 12 هفته (3 ماه) از 19 سپتامبر تا 16 دسامبر سایر جلسات در سال 2023

  • دوره هایی برای بهبود سطح زبان فرانسوی
  • دوره های کامپیوتر
  • درک دنیای کار در فرانسه
  • پشتیبانی فردی
  • ملاقات و دوست شدن با افرادی که در فرانسه زندگی می کند
  • کارگاه خیاطی

چرا جالب است؟

فناوری دیجیتال، زبان فرانسوی، خیاطی، قوانین دنیای کار در فرانسه... پس از این آموزش، شما آماده کار خواهید شد!

با یک فرد فرانسوی آشنا شوید و شما را کمک می کند تا با هم فعالیت هایی را برای جامعه سازماندهی کنید! این فعالیت ها باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود.

❖ آموزش رایگان (عضویت رایگان)

❖ به ویژه توسط اداره دپارتمان استخدام، کار و همبستگی (DDETS)، بخش Haute-Savoie، شهر انسی پشتیبانی می شود.

چطور انجام دهید ؟

می توانید دفتر ما بیایید و یا با ما تماس بگیرید:

بالای صفحه

12 مشارکت کنندگان بسیج شده

houssam kokachhoussam kokachمدیر
olga b.olga b.مترجم
noornoorمترجم
youyouمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
abrhamabrhamمترجم
niknameniknameمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
hichamhichamمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
anastasiaanastasiaمترجم
weaversweaversمترجم