برای دسترسی به مسکن از حمایت اجتماعی برخوردار شوید
با Insair 38 - Adoma et SALTo - Oiseau Bleu

برای دسترسی به مسکن از حمایت اجتماعی برخوردار شوید

با 
Insair 38 - Adoma et SALTo - Oiseau Bleu

آخرین آپدیت و بروزرسانی11 mai 2021

این چه است؟

این برنامه برای دسترسی به مسکن پایدار ، حمایت اجتماعی به شما ارائه می دهد. یک مشاور اجتماعی در انجام مراحل اداری به شما کمک می کند و شما را به دوره های زبانی یا حرفه ای راهنمایی می کند تا شما را در یافتن کار کمک کند.

خوب است بدانید:

این حمایت برای افراد دارای وضعیت پناهندگی (افراد یا خانواده ها) است که در طول درخواست پناهندگی خود جای سکونت نداشته اند و نیز از حمایت اجتماعی خاصی برخوردار نیستند.

مهم: برای دسترسی به این پشتیبانی ، باید:

  • نیازمند دسترسی به مسکن باشید ،
  • در قلمرو تجمع گرنوبل ساکن باشید ،
  • متعهد دنبال برنامه باشید.

این همه برای کیست ؟

منطقه اقدام

دپارتمان

38 - Isère

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

12 ماه

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

38 - Isère

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

12 ماه

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان

چرا این جالب است؟

یک مددکار اجتماعی داشته باشید

این برنامه به شما امکان می دهد یک مددکاراجتماعی داشته باشید که شما را در مراحل اداری ، بازکردن حقوق ، ثبت نام در Pôle Emploi و غیره کمک کند.

کار پیدا کنید

این سیستم به شما امکان می دهد که به سراغ آموزش های حرفه ای یا زبانی بروید تا با شما کمک کند کار پیدا کنید.

یافتن مسکن پایدار

هدف این برنامه این است که بتوانید مسکن دائمی پیدا کنید.

برای دسترسی به مراقبت های بهداشتی از پشتیبانی برخوردار شوید

این برنامه به شما امکان می دهد از حقوق اجتماعی و خدمات بهداشتی استفاده کنید.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

ثبت نام از طریق ایمیل

برای اطلاعات بیشتر در مورد این سیستم ، یک ایمیل به آدرس زیر ارسال کنید: Contratrefugies@grenoblealpesmetropole.fr

خوب است بدانید:

مکان های این برنامه بسیار محدود است.

اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
4 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Responsable

Grenoble Alpes Métropole
Grenoble Alpes Métropole

Partenaires

Insair 38 - ADOMA
Insair 38 - ADOMA
Oiseau bleu - Salto
Oiseau bleu - Salto

Responsable

Grenoble Alpes Métropole

Grenoble Alpes Métropole

Partenaires