Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با LAIR - Lieu-ressources pour l'Accueil et l'Intégration des réfugiés

LAIR
پیشنهاد شده توسطLAIR

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت

قیمت

رایگان

درمراحل اداری خود همراهی شوید

به روز شده il y a 2 ans

این چیست؟

LAIR مکانی برای پذیرش و اطلاعات برای افرادی است که از حمایت بین المللی در Hauts-de-France برخوردار هستند (وضعیت پناهندگی، حفاظت فرعی، فرد بدون تابعیت، عضو خانواده پناهنده).

اقدامات ما :

- حمایت از رویه های مربوط به حقوق اجتماعی، بهداشتی یا قانونی (حقوق اقامت، الحاق خانواده و غیره)

- کمک در یافتن محل اقامت موقت یا دائم

- همراهی در پروژه حرفه ای خود

- آموزش زبان فرانسوی به عنوان زبان خارجی (FLE)

- تسهیل دسترسی به فرهنگ، ورزش و اوقات فراغت...

چرا جالب است؟

تیم LAIR در حمایت اجتماعی از افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند، تخصص دارد.

انجمن ما آموزش FLE را برای پناهندگان در چارچوب پروژه MERCURE، مربوط به سطوح A0، A1 و A2 ارائه می دهد (به برگه Réfugiés.info مراجعه کنید).

تیم LAIR شما را در مدیریت روش های دسترسی به حقوق اجتماعی و قانونی و دسترسی به مراقبت (CAF، Pôle Emploi، مالیه، CPAM، الحاق خانواده، تابعیت و غیره) به صورت جداگانه همراهی می کند.

تیم LAIR شما را از طریق پروژه MERCURE (به برگه Refugees.info مراجعه کنید) برای ساختن آینده حرفه ای شما به شریک خود COOPTALIS هدایت می کند.

تیم LAIR شما را در جستجوی محل اقامت موقت یا دائمی همراهی می کند.

چطور انجام دهید ؟

قرار ملاقات فقط از طریق تلفن با شماره 03.20.56.01.44 امکان پذیر است.

بالای صفحه

12 مشارکت کنندگان بسیج شده

fatma bouhejbafatma bouhejbaمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
olga b.olga b.مترجم
noornoorمترجم
youyouمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
fabricefabriceمترجم
niknameniknameمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
olgamyolgamyمترجم
lairlairویرایشگر