زبان فرانسوی را در حین خدمات مدنی خود بیاموزید
با کوالیا Coallia

زبان فرانسوی را در حین خدمات مدنی خود بیاموزید

با 
کوالیا Coallia

این چه است؟

با همکاری Unis-Cité ، انجمن کوالیا کارگاه های یادگیری زبان فرانسوی را در طول خدمات مدنی برگزار می نماید.

این همه برای کیست ؟

مهم !

مختص شده برای خدمات مدنی

مخاطبان مشخص
Réfugié
نوشتن سن ضروری است
از 16 به 25 سالها
مدت

6 ماه

سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

35 - Ille-et-Vilaine

مهم !

مختص شده برای خدمات مدنی

مخاطبان مشخص
Réfugié
نوشتن سن ضروری است
از 16 به 25 سالها
مدت

6 ماه

سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

35 - Ille-et-Vilaine

چرا این جالب است؟

از کلاسهای سازگار بهره مند شوید

کارگاه های یادگیری زبان فرانسوی با توجه به زمینه فعالیت خدمات مدنی ربط (مضمون) دارند و انتخاب کلاس ها با توجه به مفید بودن آنها در زندگی روزمره شما ترتیب داده شده اند.

با تمرین نمودن یاد بگیرید

شرکت کنندگان می توانند از واژگان آموخته شده در طول خدمات مدنی استفاده مجدد نمایند، که این به شما فرصت یادگیری بهتر را می دهد.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

ثبت نام

کافی است تا برای ثبت نام به صفحه اینترنتی unis-cité بروید:

اینجا را کلیک کنید!

اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
4 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Coallia

Coallia