Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با IPeR-ASSETS 21

La Croix-Rouge
پیشنهاد شده توسطLa Croix-Rouge

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت
سطح فرانسویA1, A2, B1, B2

در دسترس بودن درخواست شد

مدت تعهدحداکثر 2 سال ها

کجاست ؟

هدایت شما به سمت یک شغل یا صلاحیت حرفه ای

به روز شده il y a 2 ans

این چیست؟

برنامه IPeR ACTIFS 21 دستگاهی است که توسط صلیب سرخ پشتیبانی می شود. اهداف آن تقویت هماهنگی مکانیسم های یکپارچه سازی موجود و برآوردن نیازهای اجتماعی و حرفه ای افرادی که دارای حمایت بین المللی ( پناهندگان یا افرادی که تحت حمایت حمایتی قرار گرفته اند) و امضا کنندگان قرارداد پذیرش و ادغام هستند.

چرا جالب است؟

برنامه IPeR ACTIFS 21 اجرای پروژه ها را در منطقه Côte d'Or تقویت می کند. این برنامه با همه بازیکنان این منطقه به منظور ارائه پاسخ مناسب و ساده سازی مسیرهای ادغام حرفه ای برای پناهندگان کار می کند.

این کمیته هر ماه برای مسیرهای شغلی افراد تحت حمایت بین المللی و اطمینان از رفع همه موانع اشتغال و آموزش با بسیج کلیه خدمات و سیستم های موجود درین منطقه، گردهم می آیند.

آموزش برای متخصصان مختلف در Côte d'Or برگزار می شود. هر آموزش با توجه به علایق شرکت کنندگان (مددکاران اجتماعی ، کارفرمایان ، مرکز آموزش و غیره) شخصی سازی و اقتباس می شود.

چطور انجام دهید ؟

تیم تجمع دیژون / تیم ساحل جنوبی:

Elisabeth DOUNON، هماهنگ کننده: elisabeth.dounon@croix-rouge.fr

Hélène COHEN، مدیر پروژه: helene.cohen@croix-rouge.fr

تیم شمالی Côte d'Or

Mélanie BARAT ، هماهنگ کننده: melanie.barat@coallia.org

تیم تجمع دیژون / تیم ساحل جنوبی:

  • IPeRactif 21 ، مرکز آموزش صلیب سرخ فرانسه

2 Rue du Golf 21800 QUETIGNY

هر امضاکننده BPI CIR که مایل به برنامه IPeR ACTIFS 21 است ، باید از طریق یک مددکار اجتماعی ، مشاور اشتغال یا کارفرما ،فرم ثبت نام آموزش استخدام IPeR ACTIFS 21 را ارائه دهد.

لینک فرم :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrF6qlf99qQZLR-CH5JECDrnUt8ZJUJNX3xbArOo0oe4VSRg/viewform

بالای صفحه

13 مشارکت کنندگان بسیج شده

margotgltmargotgltمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ویرایشگر
lanie456lanie456مترجم
nounouمترجم
olga b.olga b.مترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
noornoorمترجم
niknameniknameمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
dmytro🇺🇦dmytro🇺🇦مترجم
hélène cohenhélène cohenویرایشگر